Історіографічні студії проф. Володимира Задорожного

Ми не лукавили нітрохи,

пройшли по світу без вини, 

бо ми лише сини епохи...

(Петро Скунць)

Щойно у видавництві «Гражда» побачив світ поважний (58,5 обліково-видавничих аркушів) том зібраних праць проф. Володимира Задорожного «Історіографічні студії». Книгу складають дев’ять об’ємних розділів: «Соціально-економічна та національно-культурна історія України XVIII-XX століть»,  «Історія України у працях зарубіжних та вітчизняних учених», «Персоналії в історії українознавства», «Новітня історія України: щаблі і досвід державотворення», «Нариси історії культури Закарпаття», «Рецензії. Виступи.  Відгуки», «Слово про вченого», «Фотоматеріали» та «Бібліографія».

Професор Володимир Задорожний є поважним фахівцем з історії України. Його соціально-профе­сій­ний титул сконденсовано відлунить у декількох містких рядках: доктор істо­рич­них наук (1987), професор (1990), лауреат премії ім. І. Кри­пʼя­ке­вича (1997), ака­де­мік Між­народної словʼянської академії наук (1998), за­слу­же­ний працівник народ­ної освіти України (1999), академік Академії наук вищої осві­ти України (2004).

У доробку проф. В. Задорожного близько трьохсот наукових, навчально-ме­то­дич­них і популярних публікацій. Серед них пʼять монографій та науково-попу­ляр­них книг, написаних одноосібно чи у співавторстві: «Зоря незгасна. Звʼязки Закар­­паття з усією Україною і Росією. ІХ-ХХ ст.» (1986), «Товарне виробництво і тор­гів­ля на західноукраїнських землях (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)» (1989), «Велич і трагедія Карпатської України» (1993), «Карпатська Україна (Підкар­патська Русь) у міжнародних відносинах (тра­вень 1938 р. – березень 1939 р.)» (1999), «Курс історії української культури» (2009).

Пропоноване видання покликане якнайповніше розкрити перед читачем увесь спектр наукових та суспільно-політичних зацікавлень Володимира Задорожного і як уче­ного, і як громадянина.

17 вересня 2016р.

Теги: Володимир Задорожний, історіографія, Гражда

Коментарі

Міша 2016-09-24 / 21:52:11
Такий науковець,такий вчений. А коли проводив лекції, то не міг відірватися від листочків. Знаєм його "наукову спадщину".


Іван Ребрик
Публікації:
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
...У тому шаленому ритмі життя...
/ 5Псевдолокалпатріотичні маніпуляції масовою свідомістю
/ 2Закарпаття під Угорщиною
/ 3Видатна угорська вчена Марія МАЄР про денаціоналізацію та мадяризацію русинів-українців Закарпаття
/ 5Іван Мацинський про Адольфа Добрянського
Іван Мацинський і Карпатська Україна
/ 2«Найбільший муж наших новіших часів...»
/ 5Урочиста академія памʼяті о. Августина Волошина
/ 2Іван Марґітич: Єдність віри і народу
/ 2Те, що не влазить в депозитарій...
/ 5«Де я в житті маю втяти плужок у борозну?..»
» Всі записи