Назустріч 20-літтю "Ґражди". Перед порогом.

«Не маємо права на цю „кризу” покликатися і все нею виправдувати. Мусимо дивитися понад сьогоднішні обрії і крізь туман доби, пам’ятаючи, що „криза”, себто антракт морального паралічу, період імітацій, акторства, шахрайства і шулерства (не лише в літературі) – минеться, розвіється, зі всіми блудними вогнями „звізд”, з метеорами тимчасових авторитетів і марних слав, з модами й снобізмами, з цілою системою скарловатілих критеріїв і гнилим риштованням штучних ієрархій. У нещаднім світлі майбутнього не поможуть дотеперішні захисні кольори, що ними покищо маскують, нівелюють і „інтегрують”. Очі всіх ясно тоді побачать і розріжнять, де – бронза, а де гній» (Євген Маланюк. Наступ мікробів, 1935).

2013 рік

 
Салига Тарас Юрійович

…І той вогонь, що не згаса… Маланюкознавчі студії: Монографія / Передм. Г. Клочека та Я. Гарасима. – Серія «Люби своє». – Ужгород: Ґражда, 2013. – 448 с.
ISBN 978-966-176-096-6
До книги про видатного майстра слова – «Князя української поезії» Євгена Маланюка ввійшли ґрунтовні літературознавчі сильвети Тараса Салиги, які відкривають нам досі незнані сторінки Маланюкового творчого та особистого життя. Дослідник простежує художню естетику образів та жанрів поезії, аналізує «Книги спостережень». Різноаспектні студії логічно поєднані між собою і творять цілісність світу письменника. Праця адресується науковцям, педагогам, студентам і взагалі широкому колу читачів.

Стецько (Салига) Ярина Тарасівна
Французька та українська поезія першої половини ХХ століття. Семантико-стилістична типізація: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 228 с.: іл.
ISBN 978-966-176-085-0
Початок ХХ століття в українській та французькій поезії позначений зміною естетичних параметрів, синтезуванням різнорідних, навіть взаємозаперечних, культурних моделей, нехтуванням канонами попередніх епох. Оновилися змістові та формальні методи поетичної творчості. Процеси синтезу мистецтв у французькій та українській поезії першої половини ХХ століття, які полягали в екстраполяції в поезію живопису та музики, доцільно вважати одними з найяскравіших виявів творчих пошуків тогочасних поетів.
Запропонована праця – це спроба заповнення хоча б деяких із численних білих плям, що існують у порівняльному дослідженні мови французької та української поезії першої половини ХХ століття.

 

Тиводар Михайло Петрович
Історія села Бедевля. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 564 с.: іл.
ISBN 978-966-176-104-8
Михайло Петрович Тиводар – відомий український історик, педагог вищої школи, громадський діяч. Народився 7 лютого 1936 р. в с. Бедевля Тячівського району. Закінчив історичний факультет УжДУ (1958) та аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору і етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (1965). У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.». Працював учителем історії Дубівської СШ Тячівського району, а з 1966 р. – в Ужгородському університеті: викладачем (1966-1968), старшим викладачем (1968) та доцентом (1968-1976) кафедри загальної історії; доцентом кафедри УРСР, історіографії та джерелознавства (1976-1988); доцентом (1988-1994), професором (1994-2001, 2004-дотепер), завідувачем кафедри історії стародавнього світу і середніх віків  (2001-2004).
М. П. Тиводар автор праць: «Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження» (Київ, 1987; у співавт.), «Історія Ужгорода» (Ужгород, 1993; у співавт.), «Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: Історико-етнологічне дослідження» (Ужгород, 1994), «Закарпаття: народознавчі роздуми» (Ужгород, 1995), «Етнологія: Навчальний посібник для студентів історичного факультету» (Ужгород, 1998; 2-ге вид. – Львів, 2004; 3-тє вид. – Ужгород, 2010), «Етнографія Закарпаття» (Ужгород, 2011) та чисельних публікацій в періодичних виданнях.
Пропонована праця у науковому доробку вченого – особлива, бо йдеться в ній про найрідніше, про малу Батьківщину, про той рай, оспіваний Шевченком, який для кожного справжнього сина своєї землі залишається серединою світу, осердям, якого тримаєшся і пам’яттю, й душею на крутих серпантинах долі, на підступних життєвих вибоїнах та суспільних перехрестях і в скруті, і в гаразді.

Габорець Василь Степанович
Мовою серця: Поезії, культурологічні статті. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 332 с.: іл.
ISBN 978-966-176-097-3
Габорець Василь Степанович – громадсько-культурний діяч, заслужений працівник культури України, автор видань «Розвиток культури і мистецтва» (розділ «Нарисів історії Закарпаття», том ІІІ-й, 2003 р.), «Талант» (документальна повість про високі особистості Срібної Землі, 2003 р.), «Прийду на розмову» (поезії, 2005 р.), «Скарби духовності» (публіцистика, культурологічні статті, рецензії, 2006 р.), «Гандбольна зірка із Закарпаття» (документальна повість про олімпійську чемпіонку з гандболу Ніну Гецко, 2009 р.), «Жива легенда нашої культури» (документальна повість про народну артистку України Клару Балог, 2010 р.), «Поезії, публіцистичні та культурологічні статті» (2011). Окремим виданням вийшла збірка пісень «Криниця щастя» у співавторстві з відомим співаком і композитором, народним артистом України П. Матієм (2007), на поезії В. Габорця написав низку пісень талановитий диригент і композитор, заслужений артист України М. Попенко, опублікованих у монументальних збірках «Хорові та вокальні твори» (2007, 2010).

 

Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 14-16 травня 2012 р.). – Ужгород: Ґражда, 2013. – 292 с. + 8 с. кол. іл.
ISBN 978-966-176-102-4
Третій випуск «Наукового вісника Закарпатського художнього інституту» містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», проведеної в Ужгороді 14-16 травня 2012 р. На конференції дано науковий аналіз теоретичних і практичних досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України, а також порушено проблему взаємовпливів культур європейських народів та впровадження художньої освіти в мистецьких закладах.

Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання». Ужгород, 12-14 травня 2013 р. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 120 с.
ISBN 978-966-176-103-1
2013 року виповнюється десять років від дня заснування у краї вищого мистецького закладу – Закарпатського художнього інституту. Це – десять напружених років щоденної «муравлиної» праці невеликого колективу однодумців, відданого Мистецтву і згуртованого довколо нього; десять дивовижних років формування мистецького середовища, досягнень і успіхів, самоствердження і самовідстоювання, відвойовування свого права на існування, доведення собі і світові, що таки існує п’ята мистецька школа в Україні, що вона і донині розвивається; це – перші випуски зі спеціальностей образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну; це – всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, що збирали європейську та українську еліту і накреслювали шляхи розвитку мистецтва та його інтеграції у світовий художній процес; це – видання альбомів, каталогів, наукових збірників праць, монографій та літературної спадщини А. Ерделі. Та чимало справ чекають на своє вирішення. З ними залишаються і проблеми.
Цьогорічні «Ерделівські читання» – дієвий спосіб хоча б частково їх вирішити. Загальна проблематика Міжнародної науково-практичної конференції: науковий аналіз теоретичних і практичних досліджень у галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України, а також взаємовпливів культур європейських народів. Роботу організовано за секціями: Мистецтвознавство та культурологія; Педагогіка та мистецька освіта; Декоративно-ужиткове мистецтво. Пропоноване видання містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 12-14 травня 2013 р.)

 

Петер Зубко, Михайло Приймич
Кошицька та Ужгородська катедри / Передмова Михайла Приймича; дизайн Корнелії Коляджин (українською, словацькою та англійською мовами; у книжковому та буклетному варіантах). – Ужгород: Ґражда, 2013. – 16 с.; 44 с.: іл.
Видання здійснене в рамках однойменного проекту, що реалізовувався за фінансової підтримки Європейського Союзу (Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна). У процесі підготовки праці до друку доклали чимало зусиль як редактори і перекладачі Ярослав Джоґаник, Михайло Приймич, Артур Бубневич, Михайло Сирохман, Світлана Мегела, Наталія Ребрик. 

Гера Ірина
Хресна дорога / Дизайн Корнелії Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 48 с.
У доробку авторки це не перша з’ява, за плечима чималий доробок. Християнська проблематика в її творчості чи не найважливіша. Попередня її книга духовної поезії «Прокинся з гріховної сплячки»  (2011) мала хороший резонанс.
Художнє оформлення «Хресної дороги» розробила знана за багатьма дизайнерськими роботами в «Ґражді» Корнелія Коляджин. Це ж видання особливе ще й тим, що за спілною згодою авторки та видавців воно є благочинним дарунком на користь греко-католицької громади краю.
Книга має благословіння владики Мілана Шашика.

 

Гера Ірина
Хресна дорога / Дизайн Корнелії Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 48 с.
У доробку авторки це не перша з’ява, за плечима чималий доробок. Християнська проблематика в її творчості чи не найважливіша. Попередня її книга духовної поезії «Прокинся з гріховної сплячки»  (2011) мала хороший резонанс.
Художнє оформлення «Хресної дороги» розробила знана за багатьма дизайнерськими роботами в «Ґражді» Корнелія Коляджин. Це ж видання особливе ще й тим, що за спілною згодою авторки та видавців воно є благочинним дарунком на користь греко-католицької громади краю.
Книга має благословіння владики Мілана Шашика.

Ніколайчук В. І., Вакерич М. М.
Генетика: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 506 с.
ISBN 978-966-176-099-7
У підручнику в систематичній послідовності викладено основні розділи класичної та сучасної генетики. Описано принципи молекулярної генетики, закономірності успадкування  ознак, механізми мінливості носіїв спадкової інформації, особливості проходження генетичних процесів у про- та еукаріотів, у тому числі в людини, а також основи генетики популяцій і генетичної інженерії. За змістом книга відповідає вимогам типових програм університетів з навчальної дисципліни «Генетика». З урахуванням отримання новітніх результатів генетичних досліджень в останні роки особлива увага приділена темам «Генетичні основи онтогенезу», «Генетика мікроорганізмів», «Основи антропогенетики та медичної генетики», «Основи генетичної інженерії», «Сучасні методи селекції».
Підручник рекомендований студентам і аспірантам біологічних, медичних та сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для вчителів біології загальноосвітніх шкіл, коледжів та гімназій.

 

Белей Любомир, Чіжмарова Марія
Особові імена в українсько-словацькій міжмовній комунікації: Українсько-словацький та словацько-український словники особових імен. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 92 с.
ISBN 978-966-176-098-0
У пропонованому виданні, окрім власне словникової частини (українсько-словацький словник особових імен та словацько-український словник особових імен), розглянуто окремі аспекти специфіки пропріальної лексики, що мають, на думку авторів, визначальний вплив при їх передачі засобами чужої мови.

Мельничук Тетяна
Антропоніми в українсько-польській міжмовній комунікації: українсько-польський словник особових імен. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 160 с.
ISBN 978-966-176-106-2
Опрацювання прозорих та розбірливих норм транскрибування українських онімів, зокрема й антропонімів, а як наслідок їх чітке дотримання, сприяло б елімінації перешкод в українсько-польській комунікації. Звісно, це діє й у зворотному напрямку: окремого дослідження чекає також тема відтворення українською польського назовництва.
Сподіваємося, пропонований словник стане першою цеглиною у фундаменті створення в обох мовах точнішої системи транскрипції слів та текстів з однієї мови на іншу, а також адаптації власних назв.

 

14 вересня 2013р.

Теги: Ґражда

Коментарі


Іван Ребрик
Публікації:
Найпотужніше в українському світі слово на вшанування Володимира Гнатюка
Зарваниця. Пам’ять єдиної неподіленої Церкви першого тисячоліття
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. XIV. Володимир Гнатюк
/ 1Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки.XIII
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІІ
Україна вітає Миколу Мушинку
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІ
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. X. Сторіччя Українського Вільного Університету
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. IX. Іван Іванець
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. VIII. Іван Панькевич
/ 6Возз’єднати...
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
» Всі записи