Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. XXI

«…Невже ж поправді є стільки правд на світі, скільки людей?! Невже ж нема жадних вселюдських, загально принятих правд, які обов’язують у всіх частях світа, між всіми людьми і людьми, які спочивають на первісних, вроджених засадах, спільних всьому людському роду?! Пієтизм для героїв, що лягли в обороні рідної землі, і – погорда до зрадників, обманців і т. п. ... Народи з багацько правдами є нездібними до будови держави, а коли б їм хто й збудував державу, вони своїми що голова правдами розвалять її…» (Володимир Бірчак. Лист-відповідь Уласові Самчуку. 8 липня 1949 р.)

2012 рік.

   

Закарпаття: місцеве самоврядування / Редакційна рада: Балога І. І., Попович М. А., Густі В. П., Федака С. Д., Мигалина Н. П., Микита В. І., Ребрик І. М. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 240 с.: іл.
ISBN 978-966-176-078-2
Пропоноване видання є своєрідним підсумком незаперечних здобутків органів самоврядної влади в унікальний період – 20 років суспільних перетворень, які демонструють національну і політичну волю співвітчизників, наших краян.

Заслужений академічний Закарпатський народний хор / Упорядкування та передмова Наталії Петій-Потапчук. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 182 с.: іл.
ISBN 978-966-176-079-9
Пропонована читачеві книга – це науково-методичне, хронікально-документальне та нотне видання, присвячене одному з найповажніших осередків духовного життя нашого краю.

   

Пласт на Закарпатті в минулому і сьогодні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75- річчю Пласту на Закарпатті (Ужгород, 17 серпня1996 року) . – Ужгород: Ґражда, 2012. – 176 с.: іл.
ISBN 978-966-176-084-3
Збірник містить матеріали, які висвітлюють історико-філософські, науково-педагогічні засади пластування, аналізують шляхи вдосконалення змісту, методів та форм діяльності Пласту. Інші матеріали розкривають історію становлення, розвитку і поширення Пласту на Закарпатті в минулому і сьогодні. Розглядаються сучасні моделі-орієнтири пластування.
До збірника ввійшли спогади ветеранів пластового руху на Закарпатті, ухвала Міжнародної науково-практичної конференції, а також бібліографічний покажчик літератури, пов’язаної з життєдіяльністю Пласту (1923-1996) та фотоілюстрації.
Матеріали збірника розраховані на пластових виховників, пластову молодь, науковців, викладачів, студентів, працівників соціальних служб для молоді.

Андрійцьо В. М.
Руський театр Товариства “Просвіта” в Ужгороді (1921-1929). Перший український професіональний театр на Закарпатті: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 232 с.: іл.
ISBN 978-966-176-042-3
У монографії досліджено процес становлення та творчий шлях першого українського професіонального театру на Закарпатті – Руського театру Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921-1929) у його різноманітних формах і засобах функціонування. На основі джерельних матеріалів та документів розкрито основні тенденції й особливості культурологічного процесу регіону в контексті історичної епохи. Видання розраховано на мистецтвознавців, культурологів, студентів і учнів мистецьких навчальних закладів та інших гуманітарних вузів, а також усіх, хто цікавиться історією українського театру та культури.

   

Мишанич Олекса Васильович
Русини: політика, історія, культура. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 352 с.
ISBN 978-966-176-046-1
Олекса Васильович Мишанич (1 квітня 1933 – 1 січня 2004) – уродженець Закарпаття, вчений зі світовим іменем.
Пропоноване видання містить ті праці кінця XX – початку XXI ст., з якими О. Мишанич виступив в оборону українського Закарпаття, його історії, мови, культури, літератури від політичного русинства і його платних агентів.
У періодичній пресі він надрукував десятки статей, виступив на численних наукових конференціях, відстоюючи загальноукраїнський контекст Закарпаття. Його послідовна боротьба з недругами незалежної України дала добрі наслідки, на науковому рівні розвінчала ідейні основи закарпатського автономізму й політичного сепаратизму.
На підставі першоджерел О. Мишанич простежив історичний шлях закарпатців від підкарпатських русинів до закарпатських українців, обґрунтував їхнє місце і роль у незалежній Українській державі.

Кришеник Володимир Михайлович
Наздоганяючи минуле. Його історія: Спогади про батька. – Серія “Карби”. Книга ІV. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 340 с.: іл.
ISBN 978-966-176-031-7
Це книжка синівського обов’язку та пам’яті рідних. Автор писав її переважно зі спогадів батька – простого вчителя з Іршавщини. У ній відгомін подій двадцятих-п’ятдесятих років минулого століття на Закарпатті – доби Просвіти, Карпатської України, окупації краю, батькова розповідь про мукачівську катівню “Ковнер”, в’язницю у Ваці, про перші повоєнні роки – радянську колективізацію, мордовські політичні табори та інше.
Ціла галерея неповторних людських доль на перехрестях і вибоїнах Богом даної нам епохи постає з-під пера автора об’ємно і повнокровно. Їм віриш і їхньою вірою переймаєшся щиро. З ними легше жити. З ними життя набуває сенсу.

 

Долгош Іван Іванович
Заплакала Тиса кров’ю: Роман-дилогія. У двох книгах. – Книга перша. Гуцульська республіка; Книга друга. Карпатська Україна / Післямова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 520 с.; 328 с.: іл.
ISBN 978-966-176-088-1 (Роман-дилогія)
ISBN 978-966-176-089-8 (Книга перша)
ISBN 978-966-176-090-4 (Книга друга)
«Заплакала Тиса кров’ю» – історична епопея про період найвищого піднесення національного духу на Закарпатті 1918-1939 рр., яка поряд із романом Уласа Самчука «Гори говорять» і його публіцистикою, щоденниками та романом В. Ґренджі-Донського «Сини Верховини», спогадами А. Волошина, В. Шандора, Ст. Клочурака, М. Бандусяка тощо подає панорамну й багатопланову картину життя Гуцульщини і Карпатської України загалом, величного часу державотворчого Чину. 
Твір підпадає під жанр художньо-документального політичного роману. У ньому поряд з художніми образами діють історичні персонажі – Августин Волошин, брати Бращайки, Степан Клочурак, Василь Ґренджа-Донський, Микола Бандусяк та ін.
Дилогія Івана Долгоша з огляду на час написання, ідейно-художні та естетичні достоїнства сповнює гордістю за наше красне письменство, яке в умовах не надто сприятливих (70-90-ті рр. ХХ ст.) прописала не лише живучість українського національного духу, але і його життєтворчі потенції.

 

Рекіта Ганна Іванівна
Словотворення: Вибране /Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 496 с: іл.
ISBN 978-966-176-062-1
Пропоноване видання покликане якнайповніше представити широкій читацькій аудиторії життєвий і творчий набуток Ганни Рекіти як вчителя-словесника, письменниці, громадської діячки.
«Якщо любиш рідне слово - бережи його, дбай про нього, як про власну долю»,  вважає вчителька української мови та літератури Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Василя Ґренджі-Донського Ганна Іванівна Рекіта, автор третьої книги «Словотворення». Це  кредо невтомної освітянки, яка бачить своїм найголовнішим завданням віднаходити загублене, пригадувати забуте, воскрешати нетлінне, відроджувати заповітне національної культури, глибинного духовного світу рідного народу. Першочергово кожен словесник, вважає вона, повинен забезпечувати живе спілкування з творцями літератури і їх спадщиною, бо це благотворно впливає на формування світоглядних позицій та естетичних смаків школярів. Тому її вихованці зустрічаються з письменниками на уроках і заняттях гуртка, самі неодноразово відвідують мистецькі акції, стають організаторами та активними їх учасниками, контактують з обласною організацією Національної спілки письменників України, наснажуються живим дотиком до Вічного...
Пропоноване видання покликане якнайповніше представити широкій читацькій аудиторії життєвий і творчий набуток Ганни Рекіти як вчителя-словесника, письменниці, громадської діячки.

Тимофієва Ольга Олександрівна
Вибране: Поезії / Передмова Наталії Ребрик. Видання друге, змінене, доповнене. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 240 с: іл.
ISBN 978-966-176-059-1
Ольга Тимофієва ввійшла в літературу наприкінці XX ст. Увійшла просто, впевнено, шляхетно. Вона не змінила світ, не відкрила нової системи віршотворення, не стала vip-популярною... її лірична героїня – сучасна жінка, підперта трипільським мітом у поєднанні з постмодерном, – корінням у минулому, а душею – в Небі...
Книга «Вибраного» – поетичний доробок авторки, розрахований на широкого читача.

  

Малета В.
Кроки до покаяння. Поезії - Ужгород: Ґражда, 2012. – 80 с.
ISBN 978-966-176-080-5
Поетична збірка «Кроки до покаяння» майже повністю відображає погляди автора на буття Бога, його перші кроки до покаяння і зусилля до зміцнення віри в Господа Бога – Творця Неба і Землі. Вона розрахована на широке коло читачів і якщо хоч один із тих, хто прочитає цю збірку повернеться обличчям і душею до Нього, будемо вважати, що вона вдалася її автору. Видання здійснене з ініціативи та коштом фонду народного депутата України Станіслава Аржевітіна.

Шмулига І. Й.
На порозі зими: Поезії. - Ужгород: Ґражда, 2012. - 92 с.
ISBN 978-966-176-081-2
Потреба висловити те, що бентежить душу, є самозрозумілою. Автор пропонованого видання за плечима має вже кілька збірок. Фахового педагога до читача веде бажання розбудити в ньому почуття, співзвучні з його власним настроєм, може, навіть підсвідоме прагнення вивести читача з негативного стану у світ позитиву. ​Видання здійснене з ініціативи та коштом фонду народного депутата України Станіслава Аржевітіна.

  

Стегура Юрій Михайлович
Чиста правда: Оповідання. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 160 с.
ISBN 978-966-176-082-9
Щирі й пронизані ліризмом оповіді автора про найрізноманітніші житейські ситуації не можуть не захоплювати читацьку увагу, ведуть у чарівний світ дитинства, емоційно-чуттєві юнацькі придибеньки, серйозні службові будні, а загалом – створюють відчуття свята життя. Секрет надто простий: автор любить цей світ й дивиться на нього не оком стороннього, а ніби зсередини, ніби розгортає перед нами полотна життєтворення й ніби питає: ви бачите, як усе прекрасно й гармонійно?

Лемко Йосиф Іванович
Небо і земля – жизнь моя: Гумор і сатира – Ужгород: Ґражда, 2012. –- 122 с.
ISBN 978-966-176-069-0
У поетичних збірках Йосипа Лемка превалює оптимістична настроєність лірики поета, чуйної до добра і краси, до всього прекрасного в житті. Крізь призму особистих вражень і переживань поета переломлюються ті чи інші суттєві моменти нашої сучасності, просвічується багатий внутрішній світ людини, яка прагне щастя. Пісенно-літературні традиції рідного краю у творчості Йосифа Лемка поєднуються і тематикою та інтонаціями, що йдуть від середовища, в якому живе поет. Прагнення якнайповніше висловити свої почуття постійно повертає майстра поетичного слова до його рідних витоків.
У художньому оформленні видання використано репродукцію картини Йосипа Бокшая "Бокораиш та екскізів Федора Манайла до закарпатських народних пісень

 

Галина Розкута (Барна Ганна Миколаївна)
Біла   ворона:   Поезія,   проза.   –  Ужгород: Ґражда, 2012. – 164 с: іл.
ISBN 978-966-176-077-5
Галина Розкута (Варна Ганна Миколаївна) народилася к м. Хуст. Закінчила математичний факультет УжНу. Працювала вчителем математики в селах Хустського району та м. Хуст. 3 1973 р. працювала в школах міста Ужгорода.
Зараз пенсіонерка.
Почала писати ще в 1960-ті роки. А серйозно зайнялася поезією після виходу на пенсію. Друкуватися почала з 1992 р. в обласних газетах.
Автор збірок «День в терновому вінку» (2005), «Капосні несподіванки» (2005), «Стежинами долі» (2007), «Довга путь із забуття» (2009), «Сміху повний міх, та не для усіх» (2012), а також поезій для дітей: «Песик прізвище забув» (2005), «Літо сподівань» (2007), «Пригоди дівчинки Улянки» (2008).

Галина Розкута (Барна Ганна Миколаївна)
Сміху повний міх, та не для усіх: Гумор і сатира. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 108 с. ISBN 978-966-176-057-7
Пропоновані читачеві гумористичні та сатиричні віршовані твори Ганни Миколаївни Барни, яка тут обрала для себе дотепне псевдо - Галина Розкута, багаті як за змістом, так за художніми прийомами. Чи не на всі випадки життя зустрічаємо в збірці коротенькі, але змістовні тексти. У своєму домі, в гостях, в дорозі, за роботою і відпочинком – всюди авторка уміє сказати влучне слово, посміятися над недоліками, слабостями людини і її характеру, дати влучну характеристику людській діяльності, приперчити дурня і недотепу і добродушно усміхнутися до розумного, винахідливого. Спосіб вислову, висновки, сентенції, які робить при цьому авторка, влучні, дошкульні, часто майже афористичні. Реалії сьогодення відтворені у всій їхній складності й суперечності, акценти розставлено й крапки над "і" поставлено, але чимало залишено й для читача. Власне на нього й покладаемо разом з авторкою великі сподівання, що відшукаємо в ньому прихильника й однодумця, справжнього поціновувача приперченого слівця, поезії й літератури загалом.
В художньому оформленні використано кращі зразки закарпатської карикатуристики минулого століття.

  

Маханец Александр Иванович
Соблазн: Рассказы, стихи.  Ужгород: Ґражда, 2012.  120 с.
ISBN 978-966-8924-41-5
Пропоновані тексти молодого закарпатського автора стильово належать до так званої химерної чи магічної лектури. Свого часу вона стала реакцією на диктат норм соцреалізму в українській радянській літературі. Її ознаки: поєднання реального з міфологічним, часово-просторові зміщення, запозичення стильових рис бароко, гротескові метаморфози з героями. Химерна проза емоційна, експре-сивна, її світ свідомо неприродний, але правдивий. За цими ознаками можна говорити про близькість химерної прози до явища магічного реалізму, поширеного в латино-американській літературі. Наповнення сучасного художнього мислення міфологізованими образами і символами, щедре використання умовних форм, як іронія, гротеск, гіпербола, а також необхідність читачевого включення в процесі співтворчості абстрактно-асоціативного сприймання – характерні озна-ки пропонованої книги.

Бонка Ганна
Незабутнє. Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 44 с.іл.
Бонка Ганна Миколаївна народилася в с. Руське Поле Тячівського району Закарпатської області. За час навчання в школі брала участь у художній самодіяльності, в шкільних, районних та обласних олімпіадах з різних предметів, має грамоти. У 2010, 2011 роках була капітаном команди на Міжнародному телевізійному  конкурсі по знаннях православної культури і християнської етики «Що?Де?Коли?», який проходив у Криму.  Була учасницею милосердних акцій, які включали в себе поїздки до дитячих будинків-інтернатів. Співає в хорі при Свято-Вознесенському храмі с. Руське Поле. Пише вірші, і презентує їх на районних оглядах, семінарах, концертах.

 

Кондзірський Орест 
Ранені діти. – Ужгород: Ґражда, 2012. –  34 с.: іл.
Орест Кондзірський народився 10 грудня 1992 року в м. Буську на Львівщині.
У 2009 році закінчив навчання в Буській гімназії імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Нині навчається на 4 курсі факультету іноземних мов (кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура) цього вищого навчального закладу.

Михаць Тетяна
Мені ти можеш розказати все...: Поезія / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 44 с: іл.
Ліричний герой першої поетичної книги Тетяни Михаць «Мені ти можеш розказати все...» розуміє, що нинішнє пісне життя – «іменник без означення» – вимагає страшезного напруження і вічного ритму, тому, очевидно, застерігає милих його серцю людей «не виставляти душу напоказ», «для усіх», а тим більше «на базар», не сумувати за втраченим, але пам'ятати його, не боятися помилок, та не пробачати зради, мріяти про щастя, частіше «дивитися у небо», вірити в Бога і у себе, бачити Прекрасне і молитися до Нього, сподіватися на краще, плакати, якщо болить, та не таїти зла, кохати – безмежно, віддано, щиро.

   

Севлюш-Виноградів 750: історія, сьогодення, надії / Упорядкування та текст Василя Горвата; дизайн Корнелії Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 44 с: іл.
ISBN 978-966-176-087-4
Видання здійснене за активної участі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, комерційних структур, приватних підприємців та закладів культури Виноградова, які конкретними справами засвідчили свою любов до рідного міста, інтерес до його історії, уболівання за нинішній стан і прагнення твердої впевненості в майбутньому.

Могорита Ганна Іванівна
Рідне село (Репинне). – Ужгород: Ґражда, 2012. – 104 с.: іл.      
Яким вийшов наш нарис про рідне село, судити тобі, шанов-ний читачу. Лише погодься, що надто важко було склеювати сторінку до сторінки з таких скупих даних про наш верховинський край, неписьменинй упродовж майже трьох сотень років зі своїх п’ятисот п’ятдесяти п’яти. Верховина була цікавою для заброд-завойовників хіба що своїми природними багатствами: лісами, сіллю. Вони хизувалися тим, що володіли в центрі Європи перех-ресними шляхами зі сходу на захід і з півдня на південь.
То ж нині, коли всі стали письменними, обирайте з-поміж себе, шановні краяни, тих людей, які зможуть детально записати особливості життя своїх сучасників, щоб Репинне не загубилося в суєті прийдешніх століть!

  

Мариконь Богдан
Історія Комарна: Нарис історії міста. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 128 с: іл.
Історія м. Комарно написана на основі архівних документів, українських і польських першоджерел, спогадів і розповідей старожилів. Історія ілюстрована світлинами, які автору вдалося на цей час зібрати. Вона присвячується комарнянам і всім тим, які віддали своє життя за Україну, за свій рідний дім. Книга розрахована на широке коло читачів.

Мариконь Б. Л.
Історія села Переможне (Хлопи). Науково-популярне, краєзнавче видання– Ужгород: Ґражда, 2012. – 36 с: іл.
Вперше село Хлопи згадується в історичних документах 1427 року. Воно належало Миткові Друцькому, який був боярином в Комарні. Пізніше село Хлопи, яке входило до Комарнівського ключа, належало: Станіславу з Ходча, Оттона з Ходча, а в 1553 року Комарно і Хлопи належить Яну Милецькому, воєводі Подільському, а трохи пізніше Миколі Милецькому. Висвітленню питань історії села й присвячене пропоноване видання.

 

Програма курсу «Історія української культури» / Укладач проф. Задорожний В. Є. – Ужгород: Ґражда, 2012. - 48 с. 
Програмовий матеріал розрахований для студентів гуманітарних і природничих факультетів усіх форм навчання. Автор програми опирається на власний багаторічний (25 років) досвід читання курсу історії української культури в Ужгородському Національному Університеті. Ним опрацьовано обширні джерела вітчизняних і зарубіжних архівів, наукових бібліотек, матеріали науково-дослідницької літератури. У 2009 р. видав навчальний посібник «Курс історії української культури» (432 с, у співавторстві).
Курс «Історія української культури» є унормованою Програмою до вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою.

Ребрик Михайло
Малий юридичний словник: Фінансове право Навчально-методичне видання Серія: Бібліотека студента. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 40 с.
Фінансове право – це комплексна галузь права, сукупність правових норм, яка регулює відносини які виникають у процесі створення, розподілу, перерозподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів держави й органів місцевого самоврядування, необхідних для реалізації їх завдань і функцій.
Пропонований словник укладено на основі фінансового законодавства станом на 1 січня 2011, в тому числі Бюджетного (у новій редакції) та Податкового кодексів України.

 

Збірник тестових завдань з української мови, математики та природознавства за курс початкової школи. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 120 с

Посібник містить різнорівневі завдання з української мови, математики та природознавства для учнів початкових класів. Матеріал посібника може використовуватися вчителями-практиками на уроках української мови, математики та природознавства (як додаткові завдання) на уроках і в позаурочний час. Збірник містить тестові завдання підвищеного рівня складності з української мови, математики та природознавства. У третьому виданні до збірника також увійшли завдання творчого описового характеру. Пропоновані завдання сприятимуть розвитку інтелектуальних та пізнавальних здібностей молодших школярів.

Джуган Н.В., Бокоч О.С.
Екологія. 11 клас. Розробки уроків. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 128 с.
Навчально-методичний посібник «Екологія. 11 клас. Розробки уроків» містить узагальнені та систематизовані матеріали, представлені комплектом, що складається з орієнтовного календарно-тематичного планування та планів-конспектів уроків з курсу «Екологія» в 11 класі, які складені відповідно до чинної програми з екології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень) та підручника «Екологія. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень» авторів Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко (Київ, Генеза, 2011).
Метою створення посібника було прагнення авторів подати добірку матеріалів екологічного змісту, які допоможуть краще реалізувати змістову та результативну частини навчальної програми з предмету «Екологія» вії класі за рівнем стандарту та академічним рівнем, доповнивши його додатковими відомостями та прикладами з різних інформаційних джерел.
Матеріали посібника апробовано протягом навчального року в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 м. Ужгорода Ужгородської міської ради Закарпатської області.
Посібник рекомендовано для вчителів екології загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів), де предмет екологія вивчається за рівнем стандарту та академічним рівнем.

 

Гасич Вадим
Село Костринська Розтока. – Ужгород: Ґражда, 2012. –  56 с.: іл.
У пропонованому виданні автор подає короткі нариси з історії села Костринська Розтока, акцентуючи насамперед на культурологічній складовій. Окремо зосереджує свою увагу на біографічних відомостях про визначних осіб, звичаях і традиціях рідного села. Авторська редація.

Гасич Вадим
Верховинське село Костринська Розтока. – Ужгород: Ґражда, 2012. –  104 с.: іл.
Село Костринська Розтока, що на Березнянщині, навіть серед традиційно мальовничих верховинських сіл відрізняється особливим краєвидом. Розташоване воно на лівій стороні берега р. Уж, в бік маршруту Ужгород-Люта. Побачивши село, проникнувши в його атмосферу, багатовіковий дух, познайомившись з його чарівними жителями, зачаровуєшся ним відразу. У пропонованому виданні автор подає короткі нариси з історії села Костринська Розтока, акцентуючи насамперед на культурологічній складовій. Окремо зосереджує свою увагу на біографічних відомостях про визначних осіб, звичаях і традиціях рідного села.

 

Кичак Оксана
Трудова міграція українців Закарпаття на початку ХХІ століття та її культурно-побутові наслідки: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 368 с.: іл.
ISBN 978-966-176-063-8
У книзі в доступній формі подається аналіз трудової міграції українців Закарпатської області на початку ХХІ ст.
Основні характеристики заробітчанства жителів краю – його соціально-економічні передумови, характер, напрямки та особливості, соціальний портрет закарпатського гастарбайтера, сім’я і сімейні відносини в умовах трудової міграції розглядаються на основі зібраних польових матеріалів, даних офіційної статистики обласного центру зайнятості та численних публікацій.

Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород-Кошице-Мішкольц, 8-11 травня 2012 р. /Ред. кол. Ф. Г. Вашук (голова), X. М. Олексик, І. В. Артьомов та ін. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – Вип. 5(24). - 582 с
ISSN 2218-5348

  

Ващук Ф. Г., Іванюта І. Д., Король І. Ю., Поляк С. С.
Практикум з вищої математики. Частина IV. Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики: Навчальний посібник. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – 384 с.
ISBN 978-966-2075-23-6
Пропонований навчальний посібник  завершує серію «Практикумів з вищої математики» для спеціальностей «Інформатика», «Комп’ютерні науки», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Електронні системи», «Комп’ютерні системи та мережі». У ньому  розглядаються функції комплексної змінної, операційне числення та рівняння математичної фізики, які вивчаються у IV семестрі (2- й курс).
Всі посібники цієї серії повністю відповідають програмі з вищої математики для вказаних спеціальностей і забезпечують її практичну частину. Вони розраховані також і на студентів інших технічних спеціальностей.

Бігун Микола Юрійович
Зелене золото Карпат. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 300 с.: іл.
ISBN 978-966-176-092-8
Ліси Карпатського регіону сьогодні становлять п’яту частину всіх лісів України і є одним із найбільших лісосировинних баз держави. Тут зосереджено понад 20% лісового фонду країни і більше 35% стиглих і перестиглих насаджень. Лісові екосистеми складають близько половини площі цієї гірської території і на сучасному етапі у відносинах людини з навколишнім середовищем вони відіграють основну роль як стабілізуючий фактор життєдіяльності в регіоні, та й в сусідніх державах.
У пропонованій книжці автор намагався своїми знаннями і піввіковим досвідом поділитися із краянами, котрі, без сумніву, люблять ліси і бережуть їх, а в першу чергу – із лісівниками, спеціалістами лісового господарства. Микола Бігун прагнув викласти основні напрямки і методи господарювання у лісах з тією думкою, щоб зелене золото, дане нам Богом, берегти і примножувати, щоб наші золоті Карпати зеленіли вічно.

 

 

Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 12-14 травня 2011 р.). – Ужгород: Ґражда, 2012. – 312 с. + 8 с. кол. іл.
ISBN 978-966-176-086-7
Другий випуск «Наукового вісника Закарпатського художнього інституту» містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», проведеної в Ужгороді на базі Закарпатського художнього інституту 12-14 травня 2011 р.

Каталог Міжнародного мистецького пленеру "Подвір'я під винничною скалою-2012". Бреков, Словаччина. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 48 с.; кол. іл.

 

07 вересня 2013р.

Теги: Ґражда

Коментарі

книголюб 2022-04-11 / 18:24:19
Велика подяка за гарний огляд літератури.
Удачі....

ярослав орос 2013-09-07 / 22:34:30
...як Кукурічка з твору Чендея змагався на покажчик!

так-так... кукурічек од широкого лугу до порошковна ниньки стачає, через унгвар... мигальку!

Ферко 2013-09-07 / 21:59:56
Не кінець світу,а нормальна ілюстрована бібліографія одного видавництва протягом двадцяти років діяльності. Існують же бібліографічні покажчики: як Кукурічка з твору Чендея змагався на покажчик!

... 2013-09-07 / 18:25:20
Це просто страх якийсь з цією граждою. Ніби кінець світу насувається.


Іван Ребрик
Публікації:
Найпотужніше в українському світі слово на вшанування Володимира Гнатюка
Зарваниця. Пам’ять єдиної неподіленої Церкви першого тисячоліття
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. XIV. Володимир Гнатюк
/ 1Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки.XIII
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІІ
Україна вітає Миколу Мушинку
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІ
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. X. Сторіччя Українського Вільного Університету
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. IX. Іван Іванець
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. VIII. Іван Панькевич
/ 6Возз’єднати...
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
» Всі записи