Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. XX

«…Бог завжди хоче й дає тільки те, що добре. Бог має силу недопустити жодного зла. Але іноді з певної причини Бог допускає, щоб злі люди чинили зло. Ця причина полягає в тому, що люди не знали б силу зла, якби його не відчули...» (Єп. Іван Марґітич)

У неділю, 7 ве­ресня 2003 року, під час проведення Ар­хі­єрейської літургії у селі у Пилипець Між­гірського району помер єп. Іван Марґітич. Втрата велика, непоправна, але – неминуча. Це була справді світла постать народного єпископа, великого му­жа Христової Церкви і гідного сина українського народу.

Минає перше десятиліття без о. Івана Марґітича.

2011 рік

 

«Щоб усі були одно»: Бюлетень Закарпатської греко-католицької спілки імені владики Івана Маргітича. – № 1, 2, 3, 4 Редакційна рада: о. Василь Данилаш, Любомир Белей, Володимир Піпаш. – Ужгород: Ґражда (дизайн та друк), 2011. – 12 с.
Закарпатська греко-католицька спілка імені владики Івана Маргітича як громадське об’єднання, добре усвідомлюючи важливість об’єднання греко-католиків України, не може пропонувати механізмів та засад такого об’єднання, яке є виключною справою керівництва УГКЦ та Мукачівської греко-католицької єпархії. Разом з тим, ми вважаємо прикрим абсурдом існування в одній державі двох організаційно незалежних структур греко-католицької церкви, а тому всіляко сприятимемо об’єднавчим процесам, які відповідають глибинній сутності християнського віровчення. Адже поділ греко-католиків-українців є нічим іншим, як колоніальною спадщиною, що суперечить суті греко-католицької церкви, послаблює її підвалини та вкрай негативно позначається єдності українського народу. Об’єднання усіх греко-католиків України в одній церковній організації ми вважаємо пріоритетним завданням, якому з Божої волі прагнутимемо приділяти основну увагу.

 

Дяченко Михайло (Марко Боєслав)
Поезії 
/ Передмова Тараса Салиги; примітки Ірини Яремчук; дизайн Інги Супрунюк. – Серія Тараса Салиги «Розсипані перли». Книга ІІ. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 408 с .:іл.
ISBN 978-966-176-045-4
Михайло Дяченко (Марко Боєслав) народився 25 березня 1910 р. на Івано-Франківщині (Станіславщині), в селі Боднарові Калуського району. 23 лютого 1952 року в селі Дзвиняч Богородчанського району на Івано-Франківщині героїчно загинув, підірвавшись гранатою у криївці.
Це був час героїчних вчинків і героїчних смертей, час клятв та славнів героям. Якщо геніальний автор «Сонячних кларнетів», делікатно сказавши, дозволив собі чи змушений був «піддатись» на несумісні із поезією публіцистичного чину версифікації, за які до всього одержував державні нагороди, а критики «із себе» лізли, аби проспівати йому хвалу (від якої, до речі, на схилі літ Тичина зрікся), то чому поетові-націоналісту, воїнові-упівцеві треба було соромитись свого ще не вправного пера, в якому звучала молитовна любов до України, її історії, її народу…
Не протиставляємо далеко не співмірні творчі величини – Тичину Боєславові чи навпаки. Для нас важливо наголосити, що упівське патріотично-поетичне слово брало участь на фронтах Другої світової війни і в боротьбі за українську державність було зброєю потужною.

Хмелюк Василь
Поезії. Малярство
/ Упорядкування та передмова Тараса Салиги; дизайн Інги Супрунюк. – Серія «Розсипані перли». Книга ІІІ. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 280 с.: іл.
 ISBN 978-966-176-075-1
Українська інтелігенція перших десятиліть XX ст. (особливо на еміграції), що переживала хаос найрізноманітніших абсурдів – політичних, світоглядних, воєнних і т. п., шукаючи виходу із ситуації та бажаючи хоч чимось прислужитись загальній справі, не гребувала нічим. Якщо йдеться про поезію, то такі автори, як Василь Хмелюк, а назагал – його покоління – всіляко намагались наблизити її до європейських зразків. Поет перебував у безперервному творчому неспокої, його поетична й малярська лабораторія працювала без перепочинку. За всіма розмаїтими хмелюківськими “масками” відкривається незахищене обличчя болю вигнаної із рідної землі молодої людини, душа котрої ридала розпукою за духовним побратимом, який не встиг прислужитись Україні більше, як прислужився, як цього прагнув.
Видання здійснене з ініціативи та коштом МПП “Ґражда”

   

Ребрик Наталія Йосифівна
Люби своє: Апологія Чину
: Літературознавчі статті /Передмова Т. Ю. Салиги.Видання друге, змінене та доповнене.  – Ужгород: Ґражда, 2011. – 552 с.
ISBN 966-8924-12-6
Книжка Наталії Ребрик присвячена дослідженню літературного розвитку Закарпаття впродовж останніх двох століть із урахуванням мінливих колоніальних обставин культурного життя закарпатського прикордоння. Особливо авторку цікавить перша половина минулого століття, зокрема міжвоєнне двадцятиліття. Сьогодні вже появилося чимало історико-літературних праць, які висвітлюють поодинокі постаті українських митців і громадських діячів Закарпаття, але суцільної картини тутешнього літературного процесу ще не відтворено. Заслугою Наталії Ребрик є спроба синтетичного охоплення складної суспільно-літературної проблематики закарпатського краю на основі досліджень попередників та рясних архівних матеріалів, що дало змогу повніше і достовірніше висвітлити процеси національно-культурного відродження закарпатських русинів-українців у першій половині ХХ ст.

Станинець Юрій Іванович
Червона йонатаночка
: Вибрані твори / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 640 с.: іл.
ISBN 978-966-176-073-7
Юрій Станинець (5 вересня 1906 – 11 квітня 1994) займає достойне місце в історії української культури як автор соціально-психологічних творів, в яких реалістично (з елементами романтизму і дидактики) відтворено історію, побут та духовне життя закарпатського села, загострення соціальних відносин, актуалізовано питання національного самоусвідомлення та зародження української буржуазії кінця XIX – початку XX століття.
До книги увійшли як публіковані раніше, так і твори, з якими читач зустрічається вперше.
Книга видана у світ за сприяння управління інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках Програми, що передбачає підтримку видання творів закарпатських авторів, а також коштом видавництва “Ґражда”.

   

Мушинка Микола Іванович
Лицар Волі: Життя і політично-громадська діяльність Степана Клочурака
. – Видання друге, змінене і доповнене. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 440 с.: іл.
ISBN 978-966-176-061-4
У книжці відтворено сторінки життя і діяльності громадського і політичного діяча Закарпатської України Степана Степановича Клочурака (1895-1980). Він був ініціатором антиугорського повстання на Закарпатській Гуцульщині, засновником і президентом Гуцульської Республіки в Ясіні (1919), командиром закарпатської сотні УГА в боротьбі з більшовиками та денікінцями. У міжвоєнний період був співорганізатором “Просвіти”, торговельних, економічних, молодіжних, військових та педагогічних спілок на Закарпатті, керівником українських фракцій Соціал-демократичної й Аграрної партій та головним редактором їх друкованих органів: “Народ”, “Вперед” та “Земля і Воля”.
В автономному уряді Карпатської України займав посаду політичного секретаря Прем’єра А. Волошина, пізніше – міністра господарства та народної оборони. Після розгрому Карпатської України очолював ліквідаційну канцелярію уряду Карпатської України в Празі та займався підприємництвом. У травні 1945 р. заарештований органами “СМЕРШу”. Після дванадцятьох років і чотирьох місяців повернувся із таборів Воркути до сім’ї у Прагу. Першу книжку його спогадів “До волі” (що охоплює події до 1920 р.) було видано 1978 р. у США (перевидано 2009 р. в Ужгороді коштом Г. Москаля). Рукописи наступних двох книжок, разом з іншими матеріалами, у другій половині 70-х років конфіскували органи чехо-словацької та радянської безпеки. Помер у Празі, навідавши перед смертю рідну Гуцульщину.
Друге видання доповнене новими архівними матеріалами, почерпнутими, головним чином, із московської судової справи над Ст. Клочураком та його спільниками (1945).
Книга проілюстрована фоторепродукціями переважно з архіву автора. Частина фотоматеріалів – із приватного музею історії Гуцульщини Едуарда Зелінського в готельному комплексі “Скіфське полювання” в смт. Ясіня (у книзі позначені зірочкою).
Видання здійснене на замовлення та коштом Рахівської районної ради (голова М. М. Беркела)

Тиводар Михайло Петрович
Етнографія Закарпаття
: Історико-етнографічний нарис. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 416 с.+16 с. кол. іл.
ISBN 978-966-176-048-5
У книзі в доступній формі розглянуто основні етапи етнічної історії та етногенезу, наведено етнографічне районування українців Закарпаття. Традиційна культура українців краю – господарство, житло, одяг, сім’я і сімейний побут, свята, звичаї, обряди і світоглядні уявлення розглядаються на основі зібраних польових матеріалів та численних публікацій.
Книга розрахована на науковців, викладачів вузів і вчителів, музейних працівників, студентів та усіх, хто цікавиться етнографією та історією рідного краю.

 

Тиховська Оксана Михайлівна
Українська народна чарівна казка: психоаналітичний аспект
: Монографія / Переднє слово Василя Івашківа. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 256 с.
ISBN 978-966-176-056-0
У монографії вперше в українській фольклористиці проаналізовано семантику персонажів українських народних чарівних казок у контексті психоаналізу. Розглянуто особливості об’єктивації архетипів “Аніма”, “Анімус“, “Самість”, “Мудрий Старий (Стара)”, “Дух”, “Тінь” шляхом аналізу сюжетів. Герої трактуються як об’єктивовані архетипи колективного несвідомого, а сюжети казок – як метафоричні сценарії вікових ініціацій чоловіка (у “чоловічих” казках) або жінки (в “жіночих” казках). З використанням положень психоаналізу З. Фройда та К.-Г. Юнга висвітлено історію людської душі, яка в чарівних казках прихована під системою архетипних образів, мотивів і символів. Систему персонажів чарівних казок розглянуто як нерозривну єдність об’єктивованих архетипів, які у процесі взаємодії створюють мозаїчну картину індивідуації людини, яка, долаючи межу між реальним та ірреальним, знаходить шлях до осягнення Самості.

Мікула Ольга Іванівна
Творчість Олени Пчілки і фольклор
: Монографія / Передмова В. М. Івашківа. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 312 с.
ISBN 978-966-176-055-3
Cучасна українська наука акцентує на потребі ґрунтовного вивчення фольклористичної спадщини Олени Пчілки, особливостей ролі та значення народнопоетичної традиції в літературній творчості цієї оригінальної письменниці, що дозволить повніше розкрити її художній світ. Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням фольклористичного й літературного доробку Олени Пчілки. На підставі поглибленого аналізу її наукової спадщини показано внесок дослідниці у вивчення окремих жанрів фольклору (вертепної драми, народного епосу, українського гумору, легенд про “чуда”, обрядової поезії). Опрацьовано велику кількість фактичного матеріалу. Розглянуто питання щодо органічних зв’язків художньої творчості Олени Пчілки та фольклору у контексті різних теоретичних підходів до вивчення явища фольклоризму.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів і вчителів середньої школи, студентів філологічних спеціальностей та всіх, кого цікавить фольклористична та літературна спадщина Олени Пчілки.

  

Гоменюк Іван
Пустощі східноєвропейської Кліо
. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 392 с.
ISBN 978-966-176-071-3
Бальзак у «Людській комедії» так резюмував бачення Східної Європи Західною: «Україна, Росія, дунайські рівнини, словом слов’янський народ – це ланка між Європою та Азією, між цивілізацією і варварством». Територія від Одеру до Дону й від Балтики до Криму протягом тисячоліть свого існування була своєрідною історичною Атлантидою. Нею прокочувалися орди Аттіли та Чінгісхана, тут вирували революції та релігійні війни, саме ці землі стали головною ареною двох світових війн. Неймовірні пригоди та банальний героїзм, фальшиві пророки і невизнані генії, замовчані трагедії й щоденне виживання – усе це Центрально-Східна Європа.
Саме маловідомим сторінкам її історії й присвячено цю книгу. Вона – не академічне дослідження і не пропагандистська збірка, це спроба небайдужого профана розповісти про події та людей, про які сьогодні рідко згадують, але які справили значний вплив на долю ЦСЄ. У книзі багато дат, чисел та знаків запитання. У ній не буде вироків та ярликів. Бо у ЦСЄ їх легко роздавати, але тяжко змити. З цієї книги ви дізнаєтесь, приміром, чи була інквізиція на українських землях, як служили ведмеді у польській армії, чи атакували улани німецькі танки, хто мріяв про Великоукраїнський Рейх, як Пілсудський планував воювати з сусідами та кохав жінок, хто вкрав гітлерівські НЛО та ще багато іншого.

Офіцинський Роман Андрійович
Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини
: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 248 с.
ISBN 978-966-176-070-6
В історіографічній за жанром монографії на проблемному рівні дано відповіді на класичну тріаду: якість розробки Іваном Франком вибраних пластів минулого, достовірність отриманих результатів, непомічені ним перспективні розв’язки.
Деякі фрагменти пропонованого дослідження раніше не були апробовані. Автор оприлюднив їх уперше, зі спізненням у два десятиліття. Але старе вино, добре витримане – незрівняно ліпше й значно дорожче, ніж нашвидку, із поспіхом зроблене зі щойно зірваних грон.

   

Децик Роман Андрійович
Повість про пережите
/ Передмова Романа Офіцинського. – Видання друге, змінене і доповнене.  – Ужгород: Ґражда, 2011. – 192 с.: іл.
ISBN 978-966-176-050-8
...Сім смертоносних років, скрупульозно схоплених дитячими очима, відклались у пам’яті трагічно-драматичними зарубками. В оточенні різношерстого дорослого інтернаціоналу, позбавлені дитинства швидко виростали. Вони щоденно дізнавалися про те, що оминали підручники: голодомор, розстрільний 1937-й, депортацію кримчаків, сталінські турботи про остарбайтерів... Вони, жертви правлячого режиму, у селах Антунь і Хасамі, посеред безжальної дикої тайги, виживали тільки пліч-о-пліч. Обіч річка Хор несла бурхливі води. Приборкати її могла лишень затяжна сибірська зима...
Пропоноване видання є документальним свідченням чергового жахливого експерименту над українським народом у повоєнні роки минулого століття.

Могорита Михайло
Світло й тіні
: Публіцистичні роздуми. – Ужгород: Ґражда, 2011.  200 с.:іл.
ISBN 978-966-176-053-9
Хоч багато з християн власною інтуїцією відчувають, що вже розпочалось тисячоліття лукавого, все ж чимало із наших одноплемінників продовжує залишатись на шляхах пошуку чіткого самовизначення на тих позиціях, які навколишніми народами вже здолано десятки чи й сотні років тому. За приклад тієї настирливості й патріотичних мотивів на суд громадськості виставляємо: М. П. Петричку, М. Ф. Григу та Р. А. Ляшука (І розділ).
Зі своїми прагненнями до уникнення остаточного духовного спустошення народу найперше і всенародно ми повинні зробити пересторогу падінню ціни людського життя, яке спостерігається особливо в останні роки. Якщо випадки вбивства людини в минулому були найстрашнішою подією, то нині сприймаються звично, буденно. Люди почали боятись завтрашнього дня (II розділ).
З незвичним хвилюванням констатуємо про прикрощі, а найбільше - про моральне падіння осіб, яким би освітлювати стезю підопічним до їхнього спасіння (III розділ).
Не уникаємо й можливості для показу зовнішніх ворогів, їхніх прагнень й надалі руйнувати духовність нашого народу, гіркоти від його фізичного винищення голодоморами та іншими напастями, показу власних перевертнів-колабораціоністів та іншої нечисті (IV розділ).
І, наостанок, про дволичників, кар'єристів, брехунів. Здається, й тут українці випереджають інші народи в своєму середовищі тією підлотою (Розділ IV).

 

20 котячих кроків: Альманах до 20-річчя куреня «Целібат Мурлики» / Упор. Іван Гоменюк. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 208 с.: іл.
Увазі заінтригованих читачів пропонується нашпигований цифрами, датами, подіями, враженнями, сублімаціями та рефлексіями збірник, який фіксує найяскравіші моменти з 20-літньої історії славного куреня УСП-УПС ім. Івана Чмоли «Целібат Мурлики».
Усі бажаючі зможуть дізнатися про мурлик, їх пластування та життя-буття цікаві подробиці та неймовірні факти.
Ми також повідаємо вам про життєвий шлях скаутмайстра Івана Чмоли, запропонуємо подумки помандрувати до славного табору на Соколі, ознайомимо з творчим доробком декого з членів куреня.
Оскільки бюрократизм - не найвидатніша сторона пластунів, у хронології життя куреня можливі пробіли, а в біографіях мурлик - брак істотних деталей. Хто помітить, що чогось бракує, той молодець, а хто про це ще й напише до альманаху з нагоди 25-річчя ЦМ, той супермолодець.
Для усіх зацікавлених історією мурлик, Пласту та України. Для наших друзів, подруг, соратників і для тих, хто нам заздрить. Може бути використано в якості збірки байок для новацтва та в якості методичного посібника для старшопластунів і сеньйорів.
Рекомендовано мурлицьким проводом і аж ніяк не шкодить вашому здоров'ю.

Пагиря Василь Васильович
Слідами «Карпатської України»: Художньо-публіцистичні статті та нариси. – Ужгород: Ґражда, 2011. –  124 с.
ISBN 978-966-8924-54-5
Світ Василя Пагирі, одного з найвизначніших краєзнавців Закарпаття другої половини XX століття, черпає силу й наснагу на предківських грунях. Характерною ознакою творчого інтересу письменника є філософське заглиблення в суть людського буття в усіх його вимірах, в тому числі й фольклористиці.
Закономірно, що Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти підготував і видав навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл «Вивчення творчості Василя Пагирі на уроках української мови і літератури». Зі сторінок посібника постає багатогранний образ краєзнавця, науковця, письменника, перекладача, поета, дослідника літератури, доброго знавця її історії, Почесного громадянина Мукачева.
Пропоноване видання охоплює обширний масив публікацій Василя Пагирі в «Карпатській Україні» та інших закарпатських газетах, а також відгуки про його діяльність, рецензії на його праці тощо.
Книга стане в нагоді фахівцям,  краєзнавцям, вчителям та учням, як також буде цікавою для широкого кола читачів.

 

Носа Ганна Василівна
Мараморош. Історія Дубового
. – Ужгород: Ґражда, 2011. 304 с + 32 с. іл.
ISBN 978-966-176-067-6
Пропоноване історико-краєзнавче видання висвітлює минуле й сучасне українського гірського села Дубове Тячівського району Закарпатської області. На багатому архівному, історико-довідковому та фольклорно-етнографічному матеріалі автор робить серйозну спробу відтворити соціальні, господарські, етнополітичні, освітні та культурно-мистецькі зміни в житті сільської громади з найдавніших часів до наших днів. Якісно збагатила книгу багата добірка фотоілюстрацій та копій історичних документів.
Звичайно, годі претендувати на вичерпність, але книга прислужиться в першу чергу вчителям історії, особливо при вивченні історичного краєзнавства, а також не одному зацікавленому читачеві в осягненні багатогранного минулого свого народу, рідного Закарпаття, близьких околиць.
Хорошим імпульсом і стимулом для подальших досліджень стануть подані в тексті пропонованого видання джерела з історії Закарпаття, Мараморощини, зокрема - Дубового.
Подвижницька справа, за яку взялася Ганна Василівна Носа, заслуговує захвату й щирої подяки. Це - плід не одного року копіткої праці, і віриться, що служитиме читачеві упродовж довгого часу.

Гайдур Наталія Дмитрівна
Історія села Золотарьово
: Нариси. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 88 с. іл.
Святе відчуття Батьківщини і рідної землі починається саме з рідного краю, свого села чи міста, вулиці, своєї домівки, де людина народилась і виросла, де пройшло її дитинство. Вони передаються з покоління в покоління з молоком матері, мелодією народної пісні, поетикою рідної мови.
Історичне краєзнавство - невід'ємна складова "кореневої системи" духовності дитини, важливий засіб забезпечення нерозривного зв'язку минулого нашого краю з вітчизняною і світовою історією. Іншими словами, воно виступає своєрідним виявом поєднання макро- і мікрорівнів, допомагає дітям читати книгу життя через крихітні частинки минулого не лише очима, а й розумом, самостійно розібратись, куди веде шлях їхніх батьків і дідів, нашого народу.
Мета історичного краєзнавства тісно переплітається із загальними цілями історичної освіти школярів. Одним з головних напрямів, визначених Державною національною програмою "Освіта" ("Україна XXI століття"), Концепцією шкільної історичної освіти є оновлення її змісту - досягнення якісно нового рівня у вивченні історії України, історії рідного краю, формування національної свідомості, любові до землі своїх предків, свого народу.
Пропоноване видання зможуть використати у навчально-виховному процесі не лише вчителі історії, а й географії, української мови і літератури, керівники краєзнавчих факультативів, гуртків і курсів за вибором, класні керівники та всі педагоги школи, яких цікавить краєзнавча робота.

 

Дурунда Андрій Ілліч
Дерево на вітрах
: Художньо-документальний роман. – Видання друге, змінене та доповнене. – Ужгород: Ґражда, 2011. –  704 с: іл.
ISBN 978-966-176-060-7
У пропонованому документальному творі український письменник із Закарпаття Андрій Дурунда розповідає про складні житейські шляхи-дороги сім'ї фронтовика і партизана світлої пам'яті Луки Сятині та його вірної дружини Марії з Синевира, в яких народилося одинадцятеро дітей.
Дерево-рід Сятинь один з мільйонів на Україні. Із задуманої автором серії це перша. Наступні в нелегкій дорозі до читача. Дай, Боже, їм путі щасливої і благодатної.
У книзі використані світлини з сімейного архіву Сятинь.

Дурунда Андрій Ілліч
Вікторія регія
: Повість / Художнє оформлення Миколи Дем'яна. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 180 с.
ISBN 978-966-176-058-4
В Андрія Дурунди проза наскрізь патріотична. Він письменник національний.
Що характеризує нашого пересічного інтелігента? Принагідне, неоправдане захоплення якимись (здебільшого не українськими) осягами. Тоді, не переймаючись чи дана річ годиться для нас, чи ні, пропагує її, як гідну наслідування. Це джерело всякого роду політичного й неполітичного «імпортерства».
У творах Дурунди верховинці є патріотами рідного краю, України загалом. Особливо це помітно в повісті «Вікторія регія», яка відтворює одну з найболючіших сторінок історії краю – масову трудову еміграцію закарпатців у чужі краї на початку минулого століття.
Зло родить зло. Герої ж Дурундової повісті зло поборюють добром, високою християнською мораллю, освіченістю, духовністю.

  

Сюсько М. І.
З народного джерела: карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов’янських (і неслов’янських) мов
: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 272 с.
ISBN 978-966-176-033-1
Видання присвячене актуальній проблемі сучасної мовознавчої науки – специфіці народної, чи реальної, зоонімії. Своєчасність цієї праці зумовлена майже повною відсутністю дотепер ґрунтовних досліджень у сфері народної зоонімії як особливої ланки в системі української ономастики взагалі. Вона є, по суті, першою спробою комплексного опрацювання сучасного українського зоонімікону як системного утворення, з огляду на що й цей клас онімів потребує докладної наукової інтерпретації. На багатьох прикладах як особливих фрагментах функціонального вияву мови в пропонованій праці простежується, так би мовити, матеріалізація онімних одиниць (зоонімів) на функціональному рівні.
Монографія виконана на зоонімійному матеріалі, зібраному нами одноосібно упродовж 1975-1981 рр. більш ніж у 118 селах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей, а також з урахуванням відповідних даних, почерпнутих з різних друкованих джерел (лексикографічні праці, фольклорні, етнографічні та інші матеріали).

Габорець Василь Степанович
Поезії. Публіцистичні та культурологічні статті
. Ужгород: Ґражда, 2011. – 312 с: іл.
ISBN 978-966-176-040-9
Автор книжки Василь Габорець уже відомий читацькій публіці своїми попередніми виданнями – збірками поезій, публіцистичних і культурологічних статей, піснями, написаними у співавторстві із закарпатськими композиторами.
У пропонованій читачеві книжці вміщено нові поетичні твори, а також публіцистичні і культурологічні статті автора.

 

Грабовський Віктор
Жагалівка
: Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2011. –  232 с.
ISBN 978-966-176-047-8
Жага високих ідеалів, оспівування Тієї, хто дає життя кожному характерові, сущому на планеті Земля, жага вірних заповітам героїв-однодумців, утривавлення прекрасного в мистецтві слова як і в людській душі, – саме ті риси, які визначають ліричного героя "Жагалівки".
До речі, розпочався він із мальовничого урочища Жагалівка, що під Сокільцем на Дунаєвеччині. Тож воно й дало назву цій книжці.
Ласкаво просимо – у світ краси, любові та молодої жаги.

Тимофієва Ольга Олександрівна
Вибране
: Поезії / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 236 с.: іл.
ISBN 978-966-176-059-1
Ольга Тимофієва ввійшла в літературу наприкінці XX ст. Увійшла просто, впевнено, шляхетно. Вона не змінила світ, не відкрила нової системи віршотворення, не стала vip-популярною... її лірична героїня – сучасна жінка, підперта трипільським мітом у поєднанні з постмодерном, – корінням у минулому, а душею – в Небі...
Книга «Вибраного» – поетичний доробок авторки, розрахований на широкого читача.

 

Фесенко Віра Григорівна
Батуринський шлях
: Історична поема / Передмова Сергія Федаки; дизайн Корнелії Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 88 с.
ISBN 978-966-176-043-0
Нова книга Віри Фесенко «Батуринський шлях» – це історична поема, центральною постаттю якої є образ Великого Гетьмана України Івана Степановича Мазепи, який, поклавши своє життя на вівтар служіння Україні, був і залишається однією з найсуперечливіших постатей української історії. Хай же гра долі Ясновельможного Гетьмана допоможе читачам глибше осмислити нашу історію і повірити, що настав час воскресіння як для України, так і для українського козацького роду. І при цьому завжди пам'ятати народну мудрість, що тільки «тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду».

Гармасій Ірина Михайлівна
Бароковий напій
: Поезія / Передмова Миколи Зимомрі. – Ужгород: Ґражда 2011. – 112 с.: іл.
ISBN 978-966-176-061-4
Зі щирою любов'ю, глибокою ніжністю, шляхетно, трепетно і щедро пропонує Ірина Гармасій свій „Бароковий напій" зацікавленому читачеві. Авторка барвистим емоційним словом, класичною простотою мотивів, поєднаною з неприборканим образом-символом, гармонією стриманого тріумфу емоцій з патріотично-екстатичними одкровеннями, примхливим сплетінням високого і буденного, вічного й тлінного, святого й земного, органічним синтезом епітетів, метафор і порівнянь, прагне захопити цей грішний світ Красою, Добром, Любов'ю. Переконайтеся, що це їй вдається.

   

Гера Ірина Григорівна
Прокинься з гріховної сплячки
: Поезії / Про автора – Світлана Вус; дизайн Інги Супрунюк. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 248 с: іл.
ISBN 978-966-176-052-2
Натхненне, щире, надривне слово-звернення до сучасників прийняти у свої серця Спасителя, прийняти як високу даність і щастя, щоб порятувати душі власні від скверни і освятити дітям своїм дорогу Любов'ю, Вірою і Надією, щоб подобрішав цей світ і навіть найменший у ньому був захищений своїм ангелом-охоронцем, щоб мир і Божа благодать запанували в кожній українській хаті, а Покров Пресвятої Матері нашої був оберегом державі від великого зла – це морально-християнські дидактичні катрени шостої книжки Ірини Гери "Прокинься з гріховної сплячки".

Бундаш Кароліна Євгенівна
Ілюзія поцілунку
: Поезії / Передмова Олесі Ребрик. Ужгород: Ґражда, 2011. - 76 с.
ISBN 978-966-176-057-7
"Ілюзія поцілунку" - третя поетична збірка юної закарпатської письменниці Кароліни Бундаш, у неореалістичних віршах якої несподівано і водночас легко читати про, здавалось би, одвічні теми-проблеми людської екзистенції, про формування досвіду, складання багажу вражень, елементарні факти об'єктивної дійсності чи складні етапи становлення світогляду. Банальне пережиття днів в особливій манері світосприймання Кароліни Бундаш видаються слайдами якогось із фільмів Годара, де будь-що – важливе чи абсурдне -неодмінно трансформується у дивовижі свого другого "я".

  

Петровці-Кук Михайло
Закарпатський гомін
: Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 284 с.
ISBN 978-966-176-051-5
У п'яту книгу М. Петровці-Кука «Закарпатський гомін» увійшли як нові твори любовної та філософсько-громадянської поезії, так і окремі вірші із попередніх книг «Сканер души», «Свет мгновений», «Відлуння долі», «Листя часу». Особливістю книги є те, що вона складається тільки з ліричних мініатюр, написаних українською та російською мовами.

Петровцій І. Ю., Петровці М. М.
Два Петровції
: Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 200 с.
ISBN 978-966-176-066-9
В книгу «Два Петровції» ввійшли українські поезії видатного письменника Закарпаття І. Ю. Петровція, а поезію М. М. Пет-ровція представлено в ній мініатюрами, написаними як українською, так і російською мовами.

 

Алмашій Андрій Степанович
Життя і мудрість
: Збірка вибраних філософських статей останнього періоду. - Ужгород: Ґражда, 2011. 96 с.
ISBN 978-966-176-065-2
Статті, запропоновані читачеві в збірці, об'єднує ідея вдосконалення і розвитку людської духовності, моралі, інтелекту в наш складний час. Нехай думки, висловлені в статтях, стимулюють розвиток Вашої власної думки, Ваших роздумів над проблемами нашого непростого життя, нехай спрямовують Вас до пошуку шляхів і способів поліпшення нашого недосконалого соціального світу, вдосконалення тих цінностей, на яких ґрунтується наше складне і напружене життя.

Тільняк Юрій Іванович
Все про пережите згадується знову…
Ужгород: Ґражда, 2011. –192 с.: іл.
...Я дуже старався працювати добре, мене відправляли на перевірки, ставили в приклад. Якось приїхав у село молодий кадебіст. Я його годував, він у мене ночував. А коли я краще від нього з пістолета потрапив у ціль, він сказав: "Если бы ты не малолетка, я бы тебя забрал и расстрелял". Але за що? "Сказал товарищ Сталин, что под передовиком маскируется шпион. Если 100 уничтожить, среди них попадется один шпион, и меня оправдают»...
Наведений фрагмент спогадів Юрія Івановича Тільняка дає досить об'ємне уявлення про зміст пропонованого видання. Здавалося б – типові житейські ситуації, проблеми, події, драми... Але це називається життям. І якщо автор зважився на зустріч із читачем, то значить - має воно для нього велику ціну і високий сенс. Шануймо його поважні літа. Любімо життя. Воно то їх» варте.

 

Лемко Йосиф
Сміх – здоровлю лік
. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 104 с: іл.
ISBN 978-966-176-064-5
У новій (за рахунком  дев'ятій) проп онованій читачу поетичній збірці автор ніби зумисне уникає гострих тем та проблем нашого сьогодення; повістує про найпростіше, що стається з кожним повсякчас у теперішньому заполітизо-ваному й, на жаль, морально нездоровому суспільстві. А втім, у його понятійному лексиконі сусідствують дивні й парадоксальні речі: приміром, «кранкаси» – десь з того облаштованого європейського світу, та «довгі черги» з вчорашньої доби у тих самих кранкасах, де тон задають – ще тої ніколи! – медичні світила. Таке поєднання й закручує щораз комічні сюжети.
Недарма, може, на іїпуїтивному рівні в авторському всгупному слові увагу кожного він зосереджує виключно на сміхогерапевтичному аспекті книги, котра – за змістом далеко не посібник з оздоровлення тіла, а радше  духу людини.

Пирин Василь
Запазнілі вишні: Поезії / Дизайн Корнелії Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 56 с.: іл.
ISBN 978-966-176-053-3
Весна відходить! Запізніла вишня розгублено їй дивиться услід (Йоса Бусон).
Хто в молоді роки, леліючи в серці любов, а в голові  купу грандіозних перетворень, не римував рядки, бавлячись зі словом!.. Та чи думав Василь Пирин, що той юначий трепет у серці, те дивовижне бачення світу у собі, а себе у світі, ті незбагненно максималістські поривання душі через стільки років повернуться, ляжуть рівними рядочками на чисті аркуші паперу, змусять по-новому їх перечитати, щоб укластися в окрему книжку віршів? Навряд чи. Та доля, чи, може, час, а чи Бог, розпорядились по-іншому...
Хто сказав, що мені в шістдесят Іскрометні вірші не писати, Що не ляжуть поезії в ряд, Як слухняні і вірні солдати...
Проте автор прекрасно розуміє, що тільки ті твори, що писані від душі, можуть схвилювати

 

Комишна Н. С.
Повторення шлях до успіху: Посібник з української літератури. – Ужгород: Ґражда, 2011.  – 196 с.
ISBN 978-966-8924-68-2
Посібник містить виклад теоретичних знань з української літератури, орієнтованих на шкільне тестування. У ньому подано короткі біографічні відомості про письменників, огляд творчості, ідейно-тематичний аналіз програмових творів, а в окремих випадках стислий переказ їх змісту, відомості з теорії літератури, а також 5 варіантів тестів, кожен із яких містить 24 тестові завдання.
Мета посібника: допомогти старшокласникам у самопідготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури.

Комишна Наталія Степанівна
Українська мова
: Посібник для старшокласників та вступників до вузів. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 124 с.
Посібник містить виклад теоретичних положень шкільного курсу української мови і тестові завдання. Мета посібника – допомогти старшокласникам у самопідготовці державної підсумкової атестації та до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

 

Іваць Оксана, Павлович-Іліньо Зоряна, Ребрик Наталія
Самооцінювання в шкільній практиці: з досвіду роботи швейцарської та польської освіти: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 160 с.
Пропоноване видання узальнює досвід українсько-польського проекту «Лідери освітніх ініціатив» щодо змін в освіті у Польщі і Швейцарії. Укладачі переконують, що сьогодні самооцінювання в школі стало ключовим елементом інновацій. Кожне його проведенння дає можливість розуміння контексту змін, самостійного бачення, як функціонує реальна програма, яка може привести до змін в освіті, помітити явища, на які не звертають увагу інші, відзначити факти, про які не бажають розповідати,  використати особисті спостереження як частину зібраних даних для власного удосконалення.

Гацош О. А., Дан Н. В.
Перлини рідної мови: Слово. Будова слова
. – Ужгород: Ґражда, 2011. –  132 с.
У посібнику подані творчі завдання з української мови для учнів 1-4-х класів, які можуть бути використані вчителем початкових класів на уроках і в позаурочний час в період підготовки до конкурсу мовознавців чи олімпіад з української мови.

  

Шип Ласло Ласлович
Каталог різьби по дереву
. Ювілейна ретроспективна виставка творів з нагоди 70-ти річчя. Видання друге, змінене, доповнене. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 32 с. іл.

Каталог міжнародного пленеру: Двір під винничною скалою. (Бреков, Словаччина). – Ужгород: Ґражда, 2011. – 64 с. іл.

  

Тетерюк Юлія
Особливості інтерпретації фортепіанних творів Анатолія Кос-Анатольського
. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 72 с.
Сьогодні ім'я Кос-Анатольського є відомим і серед тих, для кого він творив, і серед тих, хто так як і він присвятив своє життя музиці. Його справедливо називають «композитором щасливої долі».
Фортепіанна спадщина А. Кос-Анатольського с цінним надбанням, вивчення якого є необхідним для зрозуміння його індивідуального почерку і, водночас, складає вагомий внесок у скарбницю української фортепіанної музики.
У методичному посібнику висвітлено особливості інтерпретації фортепіанних творів Анатолія Кос-Анатольського, оскільки неординарна постать видатного митця - композитора, суспільно-громадського діяча - привертає увагу колоритною і багатогранною фортепіанною спадщиною.
У роботі докладно аналізується музична мова, образно-емоційний зміст, засоби виразовості.
Методичний посібник може бути цікавим та корисним для навчального процесу в різних ланках виконавських закладів, піа-ністів-виконавців, а також для любителів фортепіанної музики.

Децик Роман Андрійович
Рекомендації щодо підготовки та проведення екскурсії в музеї навчального закладу
: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 20 с.
Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо на якісне проведення екскурсії по музею навчального закладу. Матеріали базуються на підставі досвіду роботи музеїв різного типу.
Видання адресоване керівникам музеїв, педагогам, студентам і учням, які цікавляться музейно-краєзнавчою роботою.

  

Джикибаев А. Б.
Биосфера. Антропогенное воздействие на окружающую среду: проблемы и пути решения
: Монография. СПб: МАНЭБ. – Ужгород: Ґражда, 2011. 100 с.
Из-за увеличения масштабов антропогенного воздействия (хозяйственной деятельности человека), особенно в последнее столетие, нарушается равновесие в биосфере, что может привести к необратимым процессам и поставить вопрос о возможности жизни на планете. Это связано с развитием промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других видов деятельности человека без учета возможностей биосферы Земли. Уже сейчас перед человечеством встали серьезные экологические проблемы, требующие незамедлительного решения.

Збірник завдань з української мови, математики та природознавства за курс початкової школи. Видання третє, змінене і доповнене.  Ужгород: Ґражда, 2011.  – 144 с.
Посібник містить різнорівневі завдання з української мови, математики та природознавства для учнів початкових класів.
Матеріал посібника може використовуватися вчителями-практиками на уроках української мови, математики та природознавства (як додаткові завдання) на уроках і в позаурочний час.
Збірник містить тестові завдання підвищеного рівня складності з української мови, математики та природознавства.
У третьому виданні до збірника також увійшли завдання творчого описового характеру.
 Пропоновані завдання сприятимуть розвитку інтелектуальних та пізнавальних здібностей молодших школярів.

  

Дарина Подолянська
Віршиків збірочка для малят від білочки. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 16 с.: іл.
Коли тобі життя дарує онуків, то ти на крилах любові летиш у дитячий світ мрій, бачень, захоплень. І здається, що вони – це ти.
Тільки вони більш відкриті і впевнені в собі. І відразу перед тобою відкривається той яскравий неповторний поетичний світ. І хочеться насолодитися ним досхочу і подарувати цю насолоду іншим…

Ковальчук Мирослава, Шарохіна Вікторія
Від душі для дітей: Для молодшого шкільного віку. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 22 с.
До автора дитячої книги завжди ставили надзвичайно високі вимоги. Тому особливої ваги набуває його вміння проаналізувати світ на рівні дитячого сприйняття. Гра на межі між простотою і складністю, між рівнем дитячого розвитку і досвідом дорослої людини становить одну із основних особливостей літератури для дітей. Простота до деякої міри ускладнює сам процес створення тексту для читача-дитини. Написання дорослим автором книги, яка б відповідала ще не великому читацькому досвіду дитини вимагає великих творчих зусиль.
Мирослава Ковальчук та Вікторія Шарохіна роблять перші спроби порозуміння з дитячою читацькою аудиторією. Побажаймо жїм успіху у цій непростій і відповідальній справі.

 

Шевчук Валентина Валентинівна
Використання проективних методик у діагностичній роботі практичного психолога: Методичний посібник. – Міський центр практичної психології та соціальної роботи. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 32 с.: іл.
Посібник охопив теоретичні та практичні питання, пов’язані з використанням проективних методів у роботі практичного психолога.
Діагностичний блок включає інструментарій для дослідження цілісної особистості. У ньому розкрито особливості застосування тесту «Рука», методики «Дерево»,  тесту «Страхи в будиночках», методики «Паровозик» та методики непрямого вимірювання системи самооцінок, стимульний матеріал якої розробив ужгородський вчитель образотворчого мистецтва Попович В.В.

Гірей Тетяна Йосипівна
Система корекційно-розвивальних пальчикових вправ та ігрових занять для розвитку сенсомоторного та психофізичного потенціалу дітей раннього та дошкільного віку: Методичні рекомендації. – Дошкільний навчальний заклад № 19. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 40 с.     
 Методичні рекомендації включають у себе теоретичний матеріал і практичні розробки пальчикових вправ та ігрових занять з дітьми раннього та дошкільного віку з метою розвитку дрібної моторики пальців рук та формування  сенсомоторного та психофізичного потенціалу дітей.
Посібник рекомендовано для практичних психологів, вихователів дошкільних закладів та батьків.
Посібник може бути цікавим і корисним для практичних психологів.

   

Софілканич-Марусенко P.I.
Штрихи до портрета: Поезії. – Ужгород: Гражда, 2011. – 112 с.
ISBN 978-966-176-072-0
Сучасний ліричний образ створює авторка на фоні нанесених нею кіл на піску, пір року та доріг-перехрестя.

Сорока Софія
Живу тобою, Україно!: Поезії / Післяслово Михайла Федаки. – Ужгород: Ґражда, 2011 – 80 с.
ISBN 978-966-176-068-3
Образ України, якою живе поетеса Софія Сорока, який вимальовується в її уяві і постає з її віршів – привабливий, милий, жаданий, затишний світ, у якому хочеться жити і творити. Повірмо й ми, як вірить Софія Степанівна, у невмирущість незалежності нашої держави. Живімо й ми і надалі Україною, щодня робімо щось конкретне для українськості в Україні.

  

Горовенко Ксенія
Страна О. С. (осознаных сновидений). – Ужгород: Ґражда, 2011. – 52 с.
«Поезія – це завжди неповторність». Неповторність життя, як кожна мить життя, як неповторна кожна в ній людина. Твори Ксенії Горовенко, що увійшли до збірки – перші ластівки, сповнені роздумами про суть життя, про цінність орієнтири. Юна поетеса пише душею, серцем, не претендуючи на яке-небудь особливе визнання та оригінальність. Прочитавши її твори, ви матиме можливість ближче познайомитися з поетесою, бо, як каже сама Ксенія: «Що в мене в душі – те на листку». Не всі знають її такою. Для когось Ксенія залишиться малою дитиною, для когось – сестрою, для когось – ворогом, для когось – коханою, кращою подругою, для когось – ученицею, для когось – юною поетесою, яка пише для людей, для справжніх та вірних друзів.
Отож, шановні читачі, з великим задоволенням посвячую вас у маленький духовний світ Ксенії Горовеко.

Гасич Вадим
Вже почалося майбутнє: Поезії  – Ужгород: Ґражда, 2011. – 50 с.
Гасич Вадим Валерійович народився 22 вересня 1992 року в селі Костринська Розтока Великоберезнянського району Закарпатської області в сім'ї робітників.
З 1999 до 2003 року навчався у початковій школі, а з 2003 року до 2010 - учень Костринсь-кої ЗОШ І-III ступенів.
У 2010 році вступив на І курс денного відділення історичного факультету УжНу, де й навчається зараз. Захоплюється історією, літературою, музикою...

   

Кополовець Марійка
Я дякую Богу: Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 20 с.
Поетичний світ Марійки Кополовець – це дивовижний світ природи – навесні, влітку, восени чи взимку; це – рідні величні Карпати; село, де народилась і виросла; це – найрідніші люди, з якими щодня зустрічається і радіє від тих зустрічей; це – учительська самовіддана праця; це – можливість дивуватися волошці і чорнобривцям, ясному сонечку і бурхливим гірським потокам і т. д., і т. п., тобто саме життя… І за все це вона щиро складає подяку Всевишньому, бо ж розуміє, що від Нього і любов, і щастя, і добро, і світло

Кучера Юрій
Заради істини. – Ужгород: Ґражда, 2011 – 72 с.
З поваги один до одного, з поваги до ближнього, починається патріотизм, де людяність – одна із основ стосунків людей. Любов – життя, ступінь досконалості людини.

 

Ващук Ф. Г., Іванюта І. Д., Король І. Ю., Поляк С. С.
Практикум з вищої математики. Частина III. Ряди; звичайні диференціальні  рівняння:   Навчальний  посібник.  –  Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 336 с.
ISBN 978-966-2075-10-6
Пропонований навчальний посібник є продовженням раніше виданих першої і другої частин «Практикуму з вищої математики». Третя частина «Практикуму» забезпечує практичну програму з вищої математики на другому курсі (третій семестр) зазначених спеціальностей. Посібник укладено у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, що має на меті забезпечити максимальним індивідуальним навчанням через оптимізацію самостійного опрацювання теоретичного матеріалу.
Навчальний посібник розраховано не тільки для студентів напрямів підготовки «Програмна інженерія», «Комп'ютерні науки», але і для спеціальностей   «Математика»,   «Прикладна математика»,   «Фізика» та ін.

Кривцова М.В., Ніколайчук М. В.
Екологія мікроорганізмів: Навчальний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 204 с.
ISBN 978-966-176-041-6
У навчальному посібнику наведені теоретичні відомості та методики виконання лабораторних робіт з основних тем дисципліни «Екологія мікроорганізмів», що дають уявлення про структуру мікробних денозів, участь мікроорганізмів у кругообігу речовин, вплив абіотичних факторів на мікроби, взаємовідносини мікроорганізмів в мікробних асоціаціях та з макроорганізмом тощо. Висвітлено методи вивчення мікробного антагонізму, визначення антибіотикочутливості бактерій, дослідження мікробних екосистем води, ґрунту, повітря, епіфітної, прикореневої та ризосферної мікрофлори рослин, нормофлори організму людини, мікрофлори об'єктів навколишнього середовища, продуктів харчування.

 

Мойш Н. І.
Ґрунтознавство: Курс лекцій. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 368 с.
ISBN 978-966-176-054-6
Автором узагальнено науковий та методичний матеріал у вигляді курсу лекцій за окремими послідовно пов’язаними темами. Рекомендовано для судентів спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство», «Геодезія, картографія та землеустрій».

Турис Е.В., Мойш Н. І.
Ентомологія. Захист лісу від шкідників: Навчальний посібник до розділу «Характеристики основних екологічних груп комах-шкідників. Методи захисту лісу» курсу «Ентомологія»  / Укладачі Турис Е.В., Мойш Н.І. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 64 с.
Пропонований навчальний посібник складений у відповідності до діючої програми та обсягу матеріалу розділу «Характеристики основних екологічних груп комах-шкідників. Методи захисту лісу» курсу «Ентомологія». 

   

*     *     *

Петро Скунць

ПІД СНАЙПЕРСЬКИМ ПРИЦІЛОМ

Єпископу Івану Марґітичу на його 80-ліття

 

О, снайпере, ти в серце точно мітиш.

Ти мітив точно, снайпере, коли

любив, хрестив Карпатську Русь Марґітич.

Тоді був Сталін. Сталінці були.

І от минув комуністичний хайдер,

і от світати ніби почало.

І здох тиран. Та залишився снайпер,

що цілить далі в серце і чоло.

Ви, що Вкраїну нашу розікрали

ще й той вогонь, що дав нам Прометей,–

ви всі криваві. Вже тому криваві,

що снайперів робили, не дітей.

А снайпер – снайпер, він лише чекає,

чи вправо ти, чи вліво зробиш крок.

Була б команда, а правічний Каїн

безпристрасно натисне на курок.

Поспи – не буде, снайпере, команди.

Я розумію – ти завжди готов,

та щуляться комуністичні банди

перед високим дзвоном молитов.

І ви, котрі живі любов’ю звіра

до м’яса, крові нашої, до жертв, –

у вас є снайпер. В нас є тільки віра,

котру ніякий людожер не зжер.

Єпископе! Ще ваше серце плаче...

Моє – також. Нам затуляли рот...

Ми Україну здобули неначе.

Та снайпер далі цілиться в народ.

І чий він син – не просто зрозуміти.

Не скажуть нам політики гучні.

Гучні й тучні. А ми, вкраїнські діти,

ми під прицілом, ніби у Чечні,

у себе вдома. Ця свобода сіра,

де постоли постали чобітьми, –

дурний обман. Та зостається віра,

в яку не влучать снайпери пітьми.

Є тьма. Тюрма. І є на світі світоч.

Є снайпер. Б’є прицільно, як і слід.

Стріляє снайпер. Молиться Марґітич.

І тисячу, і много тисяч літ.

 

2001

 

 

31 серпня 2013р.

Теги: Ґражда

Коментарі


Іван Ребрик
Публікації:
Найпотужніше в українському світі слово на вшанування Володимира Гнатюка
Зарваниця. Пам’ять єдиної неподіленої Церкви першого тисячоліття
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. XIV. Володимир Гнатюк
/ 1Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки.XIII
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІІ
Україна вітає Миколу Мушинку
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІ
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. X. Сторіччя Українського Вільного Університету
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. IX. Іван Іванець
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. VIII. Іван Панькевич
/ 6Возз’єднати...
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
» Всі записи