Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. XVIII

"...Вас ворог стримає на час, Та знищити на все – не зможе! Лише борітесь всі нараз, Борітесь, заклинаю вас, Борітесь, правда переможе!" (Зореслав).

2009 рік.

Насамперед це 100-річчя о. Степана-Севастіяна Сабола, ЧСВВ, Зореслава

   


о. Сабол Степан-Севастіян, ЧСВВ, Зореслав
Бог і Україна:  Поезія / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 240 с.
ISBN 978-966-176-026-3
Творчість Зореслава має ті вершинні регістри звучання, які дають підставу говорити про неї як про явище цілісне й унікальне в національній культурі, а витоки його (цього явища) слід шукати у багатовіковій історії, у неперервності традицій, у стремлінні до духовного поступу. Зореслав ? це епоха в закарпатській літературі. Його надривне: “Вставай, Європо, йде Червоний Смок!..”, “На всі краї зрадливо налягли керваві тіні Кремлю…” ще в 30-і роки звучало як пересторога, як дзвін на сполох, як відчайдушна спроба порятувати людство!
Ставши новатором у галузі форми поезії, Зореслав шукав нові шляхи вираження своїх почуттів і думок. Його класичні сонети й артистичні верлібри, почуттєві експресії й філософські етюди, врешті роздуми та переклади оригінальні за будовою, своєрідні й самобутні. Це поезія яскравої образності, рясної метафоричності.

о. Сабол Степан-Севастіян, ЧСВВ, Зореслав
Католицтво і православіє / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 448 с.
ISBN 978-966-176-024-9
Праця «Католицтво і православіє», написана з погляду на 900-ті роковини поділу Христової Церкви (1054-1954), стала надзвичайно актуальною з погляду проголошення Вселенського Собору Папою Іваном XXIII. Автор, як того вимагала ситуація (а ситуація була такою, що різні науковці в залежності від віросповідання, виховання, політичних та ідеологічних впливів по-різному трактували цю історичну подію), у підготовці до видання пройшов серйозну цензуру і отримав всі необхідні дозволи для друку. У такому дискурсі наукове дослідження о. С. Сабола стало необхідним посібником для всіх українців, яким не байдужий поділ Христової Церкви і трагічне розз’єднання українського народу в церковній сфері.
Дослідник, добре розуміючи розкол Церкви як ганьбу і найбільшу трагедію християнського світу та усвідомлюючи, що трактування історичних фактів може бути суб’єктивним, бере до уваги найбільшу можливу кількість автентичних документів, які «говорять одною тільки мовою, мовою правди, чи вона приємна чи неприємна».
Видання присвячене 100-річчю від дня народження о. Сабола Степана-Севастіяна, ЧСВВ, Зореслава та 70-ій річниці проголошення державності Карпатської України.

   

Скунць Петро Миколайович
Твори. Книга ІІІ. / Упорядкування та підготовка текстів Наталії Скунць. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 272 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-35-4 (Твори)
ISBN 978-966-8924-84-2 (Книга ІІІ)
«…Ми просиділи чи не до світанку в його холостяцькій квартирі в новому районі Ужгорода, де з меблів були тільки щойно куплена канапа, одна табуретка і позичений у видавництві письмовий стіл-ветеран. Та ще купа книжок на широкому підвіконні…
Зеленіло в баночках з-під сметани терпке ординарне вино, стікали соком почетвертовані помідори, а Петро читав і читав нові вірші…» (Р. Кудлик)
Книга видана за сприяння Управління інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках програми, що передбачає підтримку видання творів закарпатських авторів, а також коштом видавництва «Ґражда»

Салига Тарас Юрійович
Розкуймося, братаймося. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 160 с.
ISBN 978-966-8924-95-8
...По дорозі Шевченка до нас, у нові часи, у майбутнє, у вічність, його називали поетом національним і тут же "цофались" назад - робили поетом селянським "мужицьким", з нього знімали кожуха і одягали в шати сальонові. Його величали поетом-"самоуком" і академіком гравюри, поетом-народником і поетом європейської мислі, поетом геніальним і просто видатним, його "заганяли" під найрізніші стандарти, під матриці антитез, його намагалися причесати кожен своїм гребінцем - гребінцями аматорськими і партійними, а він все ж залишався Шевченком...

  

Стилос проти стилетів: Карпатська Україна у журналі «Пробоєм» (1934-1943) / Упорядкування, передмова та примітки Леся Белея; Дизайн серії Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга V. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 232 с.: іл.
ISBN 978-966-176-001-0
Укладач цього видання переслідував мету найповніше представити усе жанрове різноманіття публікацій журналу «Пробоєм», які стосуються Карпатської України.

Михайло Мольнар
Від Влтави до Дніпра. Студії з українського літературознавства та міжслов’янських культурних взаємин / Упорядкуання та пердмова Любомира та Лесі Белеїв; – Дизайн серії Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontеs. Книга VІ. – Ужгород: Ґражда, 2009.  408 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-81-1
Видання, підготовлене в Науково-дослідному інституті україністики ім. Михайла Мольнара, має за мету окреслити магістральні напрямки титанічної наукової діяльності вченого та привернути увагу сучасних українознавців  до  наукової  спадщини  глибокого  знавця  української літератури  та  українсько-чеських  й  українсько-словацьких міжкультурних взаємин.

 

Єфремов Сергій Федорович
Бої 14-15 березня 1939 року на Карпатській Україні / Ред. та вступ. стаття проф. Миколи Мушинки. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 100 с.
ISBN 978-966-8924-48-4
У книзі автор у хронологічному порядку подає майже погодинний опис боїв карпатських січовиків проти угорських окупаційних військ, але пише і про свої зустрічі та телефонні розмови з найвищими представниками Карпатської України, головним чином, з її Президентом Августином Волошином. Спогади інформують читача про маловідомі або й зовсім невідомі факти з історії Карпатської України.

Филонович Василь 
Березневі дні Карпатської України / Підготовка тексту, передмова та примітки Олександра Пагірі. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 96 с.
ISBN 978-966-8924-50-7
Спогади полковника армії УНР В. Филоновича «Березневі дні Карпатської України» є унікальним джерелом вивчення історії Карпатської України.
Праця містить важливий фактичний матеріал для висвітлення проблем військового будівництва та українського державотворення на Закарпатті в 1938-1939 роках. Особливу увагу автор присвятив аналізу проблеми обороноздатності Карпатської України перед наступом регулярної угорської армії та характеристиці діяльності Організації Народної Оборони «Карпатська Січ» (ОНОКС). Будучи професійним військовим, підполковник В. Филонович дає критичну оцінку стану військової готовності Карпатської Січі до відбиття угорського вторгнення. Основну провину за це автор покладає на керівництво Карпатської Січі, звинувачуючи його у непрофесіоналізмі, аматорстві та безвідповідальності за долю країни та життя людей.
Текст публікується із збереженням мовних, лексичних та стилістичних особливостей праці. Виправлені орфографічні та граматичні помилки.
Публікується за: Statni ustredni archiv v Praze. – Karton U14. – Inv. 71. – L.1-40. Чернетка. Машинопис. (Фотокопія зберігається у Львові в архіві Центру досліджень визвольного руху).

 

В. Задорожний, Ю. Кундрат
Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ ст.): Навчальний посібник для студентів-україністів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 432 с.
ISBN 978-966-8924-97-2
Курс прочитаний для студентів україністів філософського факультету Пряшівського університету (Словаччина) та студентів гуманітарних факультетів Ужгородського національного університету (Україна). У курсі висвітлюється історія української культури від найдавніших часів і до наших днів. Матеріали курсу в комплексі дозволяють студентам поглиблено вивчити й опанувати знаннями про світ української культури, широку панораму її історичного розвитку в контексті європейської і світової культури.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Може бути корисним усім, хто цікавиться історією культури України та Закарпаття зокрема.

Меч і мисль: Творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури: Збірник наукових праць. – Львів-Ужгород: Ґражда, 2009. – 336 с.: іл.
ISBN 978-966-176-017-1
Збірник містить доповіді та повідомлення літературознавців, мовознавців і фольклористів – на науковій конференції “Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури” (3.06.2004, Львів), присвяченій 75-річчю від дня народження письменника та 50-річчю його творчої діяльності. В окремих розділах публікуємо інтерв’ю з Митцем слова та деякі літературно-критичні відгуки на його історичну романістику.
Тексти опубліковано в авторській редакції.

  

Роман Кирчів
Народний артист Іван Рубчак. – Серія Карби. Книга І; Дизайн серії Івана Ребрика.– Ужгород: Ґражда, 2009. – 224 с.: іл.
ISBN 978-966-176-031-7
«Отже, тільки невмирущій силі українсько-го народу і незвичайному багатству його само-родних талантів слід приписати те, що, незва-жаючи на такі несприятливі умови, на брак вищої освіти, не кажучи вже про фахову осві-ту, на українській сцені в Галичині з’являють-ся раз у раз артисти дуже здібні й таланови-ті, які майже якимось чудом розвиваються і доходять до такого ступеня досконалості, що можуть гідно задовольнити вимоги навіть ви-багливої критики» (Іван Франко).
Цим виданням започатковується серія “Карби”.
Видання здійснене коштом МПП “Ґражда”.

Офіцинський Р. А.
Новоселиця у минулому і сьогодні (1371-2009 роки): Історико-краєзнавча монографія. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 512 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-55-2
У новій – історико-краєзнавчій – книзі доктора історичних наук, професора кафедри історії України Ужгородського національного університету Романа Офіцинського висвітлено минуле українського гірського села Новоселиця, котре знаходиться в Тячівському районі Закарпатської області. На щедрому історичному тлі, збагаченому подробицями, контамінаціями і порівняннями, скрупульозно простежуються соціальні, господарські, етнополітичні, освітні та культурно-мистецькі зміни в житті сільської громади з часу першої писемної згадки (1371) донині.

Божук Миколая
Я зберу той жар у пісню… / Передмова Любиці Баботи та Дмитра Павличка. – Літературна краєзнавча серія “Люби своє”. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 344 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-85-9
Доробок Миколаї Божук не дуже великий і протягом життя з’явилася тільки одна її збірка, названа “Поезії” (Ужгород, 1930), до якої ввійшло 55 віршів. Друга збірка “Мережки”, підготована до друку в 1935 році, залишилася в рукописі і здавалось, що назавжди загубилася. Після інтенсивних пошуків чоловікові поетеси Михайлові Штефуці вдалось встановити зміст готованої збірки. Входило до неї 48 віршів, з яких 29 було – друковано раніше, але 19 мало появитися вперше. Михайло Штефуца 13 з них віднайшов, але останні, здається, назавжди пропали так, як протягом війни пропала вся рукописна спадщина поетеси. Сьогодні є відомих по над сто поезій Миколаї Божук, одна коротка проза, п’єса (написана в співавторстві з Аґафією Бойчук), декілька сценаріїв урочистих програм для шкільних потреб та статей, надрукованих у фахових журналах.
У пропонованому обсязі доробок Миколаї Божук йде до читача вперше. Окрім того, видання містить надзвичайно цікаві й важливі матеріали про життя і творчість поетеси, які теж друкуються вперше.
Пропонована книга є другою із задуманої серії літературно-краєзнавчих видань, присвяченої пам’яті видатного вченого, великого патріота рідного краю академіка Олекси Мишанича, який за життя жертовно працював і на те, аби літературні перлини Закарпаття – сяяли й на широкі загальноукраїнські простори.
Видання присвячене 103-річчю від дня народження Василини-Миколаї Штефуци-Божук, 75-річчю від дня народження акад. Олекси Мишанича, 70-й річниці проголошення державності Карпатської України та 20-літтю відновлення Пласту в Україні.

Сливка Олександр Іванович
На цій тяжкій дорозі: Спогади і роздуми / Передмова Наталії Ребрик та Наталії Гайдур. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 276 с.
ISBN 978-966-176-032-4
У книзі відображені події, які відбувалися упродовж XX століття. Особливу увагу корифей української літератури Закарпаття звертає на історичне та духовне коріння народу, висвітлює постаті цілої плеяди діячів минуло й нашого часу, окреме слово мовить про колег-письменників, чиї імена й твори дуже часто були призабутими або й репресованими, як і про тих, кого щасливо обійшла ця важка доля.
Книга призначена для літературознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, вчителів і учнів, бібліотечних та культосвітніх працівників, широкого кола читачів.

 

Пальок Володимир Федорович
Королівська родина: Нариси /Післямова Івана Коршинського.– Ужгород: Ґражда, 2009. – 138 с: іл.
ISBN 978-966-176-023-2
Мета цієї книги – ознайомити читача з життєвими долями визначних представників нашого суспільства, з яскравими сторінками багатостраждальної української історії, в цілому складної та трагічної. Автор намагався послуговуватись лише перевіреними фактами з надійних джерел, первинними документами, архівними матеріалами, спогадами очевидців. Його особисті переживання іноді спонукають до ліричних відступів, до суб'єктивного обґрунтування особистої точки зору, на яку, звісно, автор має повне право.

Матейко Володимир Іванович
Спогади про батька, священика, патріота. – Ужгород: Ґражда, 2009. - 100 с: іл.
Присвячується 60-річчю насильницької ліквідації греко-католицької церквита репресії її духовенства.

 

Юсип-Якимович Юлія Василівна
Історія Словаччини: Підручник для студентів слов'янських відділень філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 288 с.
ISBN 978-966-8924-82-8
У посібнику з історії Словаччини на основі опрацювання джерел і наукової літератури висвітлено складний історичний шлях словацького народу від найдавніших часів до сучасності в тісному зв'язку з цивілізаційними процесами в Європі та історією культури.
Посібник призначений для студентів слов'янських відділень філологічних факультетів вищих навчальних закладів, стане у пригоді всім, хто цікавиться минулим і сьогоденням слов'янського світу.

Брецко Ф.Ф., Дрік А.Л., Майор Л.П.
Незалежна  Україна:   хроніка  державотворчого   процесу (1991-2009): Навчально-пізнавальний посібник для вчителів та учнів 7-12 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв. - Ужгород: Ґражда, 2009. – 264 с.
ISBN978-966-176-019-5
У пропонованому посібнику у логічно-структурній формі поданий навчально-пізнавальний матеріал з історії незалежної України, починаючи з 1991 року. В центрі уваги сучасне українське державотворення, засноване на теоріях демократичної, правової і соціальної держави, спрямоване на розвиток демократичних інститутів держави, підвищення ефективності діяльності усіх гілок влади, на забезпечення і захист прав та свобод громадян, втілення соціальної справедливості у суспільстві. За основу взято історико-хронологічний підхід висвітлення державотворчого процесу незалежної України. У посібнику також поданий інший цікавий навчальний дидактичний матеріал з питань державотворення і правотворення в Україні. Пропонований посібник стане у нагоді учням 7-12 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, учителям, усім, хто цікавиться історією незалежної України.

 

Голомб Лідія Григорівна
Василь Пачовський. Закарпатські сторінки життя і творчості поета. – Шкільна серія. Випуск 6. – Видання друге. – Ґражда, 2009. – 146 с.
ISBN 978-966-8924-45-3
Видання присвячене відомому українському поету, авторові популярної збірки любовної лірики «Розсипані перли», учаснику львівської літературної групи «Молода муза», ученому-історику, культурологу, політичному мислителю Василеві Пачовському.
Орієнтоване насамперед на допомогу вчителеві-словеснику, воно містить багатий матеріал для ознайомлення учнів із головними прикметами явища українського модернізму, формування в них уявлення про особистість В. Пачовського, основні віхи життєвого шляху поста та його доробок як талановитого майстра слова.
Чимало уваги присвячено «закарпатським» сторінкам життя і творчості В. Пачовського (1920-1929); проаналізовано твори поета, навіяні історичними переказами та легендами краю, розкрито їх патріотичний і державницький зміст та ключову для них ідею єдності української національної душі.

Андрійцьо Василь
Доля світла, тополина…: Нариси з історії Хустського народного театру ім. В. Майданного. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 112 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-70-5
Книга є першою спробою в культурологічному просторі театрального Закарпаття розповісти про творчий шлях Хустського народного театру, одного із провідних аматорських колективів Срібної Землі, організованого і впродовж сорока років (1959-1999) керованого Заслуженим працівником культури України Всеволодом Леонтійовичем Майданним. Розрахована на широке коло читачів.

   

Степа Сергій
Велосипедний оркестр:  Химерна проза. – Серія: «Блукаючі вогні віртуального світу». – Ужгород: Ґражда, 2009. – 152 с.: іл.
ISBN 978-966-176-022-5
Дві попередні книги – “Три повісті і Площа” (2005) та “Оповідання і Целми” (2006) – засвідчили прихід в українську літературу непересічного прозаїка. Сергій Степа одразу ж набув достатньо широке коло шанувальників – читачів бувалих і вибагливих, що трапляється не так часто. Кількарічна пауза, безперечно, інтригувала, а читацьке очікування чергової книги, очевидно, пропорційно зобов’язувало автора в сенсі виваженості пропозиції. Сподіваємося, що Сергій Степа потрафить подолати поріг очікування і впевнить читача у виправданості симпатій.

Горват Василь
Великий похід: Фантастичні повісті. – Серія: «Блукаючі вогні віртуального світу». – Ужгород: Ґражда, 2009. – 176 с.: іл.
ISBN 978-966-176-030-0
Уже перше знайомство з короткими фантастичними новелами Василя Горвата приємно вражають легкістю, з якою вступаєш у світ фантастичних персонажів. Хоча насправді йдеться не про вигадані проблеми, переживання або теми. Хочеться наголосити не стільки на фантастичності, скільки на актуальності повістей. Симптоматично, що в повісті “Напередодні урагану” порушено (чисто по-горватівськи) тему екологічної катастрофи, вірніше її наслідків, її впливу на думки, філософію й поведінку людей. Здається, деякі передбачення уже починають збуватися…

 

Сеник Любомир Тадейович
Таїна: Поезії /Передмова Петра Шкраб'юка. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 160 с: іл.
ISBN 978-966-176-020-1
Ліричний герой нової поетичної збірки Любомира Сеника переживає світ у різних станах своєї душі, відкритої до віянь часу. Природа, історичні перипетії народу, особисті настрої, динамічні, нерідко драматичні, виступають своєрідним віддзеркаленням душі. Медитативні поезії з флером ліризму набувають філософського заглиблення в буття людини.

Фесенко Віра Григорівна
Світозар.  Легенди  про  замки  Закарпаття /Передмова канд. філол. наук І. В. Хланти. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 80 с: іл.
ISBN 978-966-176-007-2
Нова збірка «Світозар» – оригінальна за задумом і смілива за вирішенням. Це віршовані легенди про замки Закарпаття. Авторка прагне по-своєму підійти до поетичного відтворення, здається, вже найвідоміших сюжетів. її легенди, як загалом і вся поезія, мають життєстверджуюче здорове начало, яке є тим дзвінким камертоном, що, відбринівши в серцях, єднає минуле із сучасним.

 

Олеся Ребрик, Олена Кондратюк
Долоня / Сестри. Поезія. Живопис. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 24 с.: іл.
ISBN 978-966-176-009-6
Внутрішній простір цього видання наповнений синтезом слова, графічних ліній і колірних площин, якими вибудовуються конструкції авторських відчуттів. Таким чином, у "Долоні" – спільному творчому доробку Олесі Ребрик, Олени Кондратюк і не в останню чергу - дизайнера Корнелії Коляджин – формуються творчі характери двох молодих особистостей в скерованості до високих цілей у Літературі й Мистецтві. 

Роман Ялч
Моя коробка: Поезі / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 22 с.: іл.
ISBN 978-966-176-006-5
Перша збірка молодого автора з Ужгорода дає всі підстави сподіватися на те, що в дуже скорому часі матимемо справу з оригінальним поетом, чиє слово виразно прозвучить в багатоголоссі українського літературного призову початку XXI ст.
У художньому оформлені видання використано репродукції картин видатного, але ще маловідомого українського маляра-постімпресіоніста п поета Василя Хмелюка (1903-1986).
В оформленні обкладинки використано також фото Олесі та Андрія Ребриків.

  

Ярослав Трінчук 
Твори Том І. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 312 с.
ISBN 978-966-8924-49-1 (Твори)
ISBN 978-966-176-014-0 (Том І)
До читача Я. Трінчук іде з поважним доробком – творами у трьох томах. До першого тому увійшли два романи – "Кожному своє" та "Соната для вітру і ночі". "У світі існує зло, і я у тому винен", – цю тезу один з героїв Я. Трінчука виголошує як таку, що на ній в Україні мала б базуватися сучасна ідеологія. Сподіваємося, читача зацікавить письменницький погляд на те, що відбувається з нами в реальному часі, тут і тепер, майстерно виписане в колізіях доль літературних персонажів.

Ярослав Трінчук 
Твори. Том ІІ. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 248 с.
ISBN 978-966-8924-49-1 (Твори)
ISBN 978-966-176-015-7 (Том II)
«...Ось ми кажемо: "Незалежна Україна..." Незалежна, безперечно, це само собою зрозуміло, тут уже питань бути не може. Те, що є якась економічна залежність від Росії, від Заходу - це не так страшно. Багато держав у світі взаємопов'язані економічно. Німці, французи теж; мають щось спільне, у світі це прийнято, і серед розумних це розумно вирішується. Але оскільки влада не прийняла української культури (вона взагалі ніякої культури не прийняла, а української тим більше), - то вона є чужорідним тілом в Україні. Вона чужа, вона живе, як серед чужих, вона ненавидить цей народ, і хоча живе на цій землі, вона хотіла би занапастити цю землю. Вона інстинктивно відчуває, що елемент культури міг би зробити з неї нормальних людей. У вісімнадцятому році поети, музиканти писали пісні для січових стрільців. Це була інтелектуальна еліта, справжні аристократи духу, які знали, що тільки таким чином можна утвердити українську владу. А тепер я не бачу по телебаченню розумного політика. Телебачення - це тепер основний засіб спілкування зі владою. А я десять років не чую музики Євгена Станковича на телебаченні, я українського народного хору десять років уже не чую, капели бандуристів...»
Наведений фрагмент публіцистичних роздумів Ярослава Трін-чука досить повно відтворює настрій драм, новел та публіцистичних текстів, що увійшли до другого тому творів письменника.

Ярослав Трінчук 
Твори Том ІІІ. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 312 с.
ISBN 978-966-8924-49-1 (Твори)
ISBN 978-966-176-016-4 (Том III)
У філософському есе «Міф про Сізіфа» Камю заявив, що «Існує лише одна по-справжньому поважна філософська проблема – проблема самогубства». Цебто, людина має вирішувати, варто їй жити чи ні. Чи варті цінності, які вона успадкувала (набула, сповідує), того, аби за них життя віддали. Чи їх не існує взагалі.
Питання цінностей - проблема значно глибша, аніж; то можна розкрити у короткому нарисі чи, навіть, книзі. Однак, про що ми б не говорили, що б ми не робили, на першому місці виступають саме проблеми цінностей. Бо вони, цінності, є тим віконечком, через яке ми бачимо і оцінюємо людину, її світ; бачимо, оцінюємо і надаємо їй ваги. Через цінності ми ідентифікуємо себе, визначаємо місце серед рівних, через цінності ми поважаємо (або ні) інші народи. Цінності формують оточення, через них ми можемо зрозуміти життя. Як своє власне, так і життя ближнього. Ясно, виходячи з нашого власного досвіду.
Цими й іншими принциповими для кожної людини, а тим паче - для українця, питаннями перейняті сторінки романів та публіцистичних нарисів пропонованого тому творів Ярослава Трінчука.

   

Довганич Омелян Дмитрович
До Бузулука через табори ГУЛАГу: 3 історії засудження, покарання та бойового шляху закарпатських втікачів у СРСР в 1939-1941 роках. – Ужгород: Ґражда, 2009. –  268 с.
ISBN 978-966-8924-94-1
Після окупації Карпатської України Угорщиною у 1939 році, жорстоких репресій проти січовиків, її українське населення вкрай негативно зустріло цю трагедію. Рятуючись від майбутніх розправ за найменшу непокору, небажання служити в угорській армії і неймовірне безробіття, закарпатці почали в масовому порядку покидати рідну домівку і нелегально переходити через кордон у СРСР. Там їх ніхто не чекав. їх засуджували за порушення кордону і відправлчли у виправно-трудові табори. І лише з утворенням на території СРСР чехословацьких військових частин вони були амністовані, звільнені з таборів і як колишні громадяни Чехо-словаччини, відправлені в Бузулук, де ці частини формувалися. З 1943 року до кінця війни закарпатці пройшли бойовим шляхом аж до Праги, де зустріли Перемогу. До 70-річчя початку згаданої вище унікальної події, характерної лише для Закарпаття періоду Другої світової війни, приурочене це видання.

Довганич Омелян Дмитрович
Голгофа жертв політичних репресій:  Сторінками обласного тому «Реабілітовані історією» / Передмова Миколи Олашина. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 304 с: іл.
ISBN 978-966-8924-94-1
У новій книзі відомого автора зібрана серія біографічних нарисів про державних і громадських діячів,майстрів літератури і мистецтва, вчених, окремих громадян Закарпатської області, засуджених у 1939-1955 роках особливими нарадами при Міністерстві державної безпеки СРСР, військовими трибуналами, спецсудом Закарпатської України і Закарпатським обласним судом за так званий український буржуазний націоналізм, антирадянську діяльність в організаціях ОУН, Карпатської України, «Карпатської січі», різних політичних партій, підпільних молодіжних націоналістичних осередків і груп, за нелегальний перехід кордону та релігійні віруння. Книга видається до 15-річчя незмінного перебування автора на посаді керівника науково-редакційного відділу обласного тому «Реабілітовані історією».

 

Токар Маріан
У пошуках істини про Карпатську Україну: Біобібліографічний  покажчик  праць  професора Миколи  Вегеша про Карпатську Україну. – Ужгород: Ґражда, 2009. –132 с: іл.
ISBN 978-966-8924-98-9
У виданні подається короткий життєпис одного із відомих сучасних дослідників історії Карпатської України 1938-1939 років, а також бібліографічний покажчик опублікованих праць ученого з даної наукової проблеми та відгуків і посилань на них.
Видання, котре виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться бібліографією славетних і трагічних сторінок історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців часів Карпатської України.

Вегеш М., Токар М.
Карпато-Українське державотворення: до 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України
. – Ужгород, 2009. – 536 с. (Видавничі послуги)
ISBN 978-966-2095-28-9
Карпато-Українське державотворення: до 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України Монографія Видання виходить у світ відповідно до Указу Президента України № 213/2008 від 12 березня 2008 року «Про відзначення 70-річчя подій, пов'язаних із проголошенням Карпатської України».
У виданні комплексно досліджуються суспільно-політичні проблеми розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Автори аналізують перспективи державотворення через призму участі місцевого населення в суспільному житті краю впродовж 1918 — 1939 років, їх участі в політичних процесах тощо.
Монографія, котра виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться славетними й трагічними сторінками історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців у XX столітті.

 

Гармасій Ірина Михайлівна
Висока наука: Ужгородський національний / Інтерв'ю. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 224 с + 8 с. кол. іл.
ISBN 978-966-176-008-9
Про історію Ужгородського національного університету, його окремі факультети і підрозділи опубліковано уже немало праць і довідників. Але пропоноване видання про шістдесятиріччя вишу відзначається новою формою подачі, унікальним фактичним матеріалом та рідкісною інформацією про всі діючі на той час факультети і підрозділи з потрібною бібліографією. Книжка читається як своєрідний художньо-документальний роман, а най-змістовніші її інтерв'ю можуть слугувати навчальним взірцем одного з найважчих газетних жанрів для студентів-журналістів.

BOOK OF ABSTRACTS AND PAPERS. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 24 с.: іл.
Ukrainian-Hungarian Days for the Extending of the Bilateral Cooperation
Participated countries: Ukraine, Hungary, Slovak Republic, Romania, Bulgaria. Наукове видання - 4th November, 2009, Uzhhorod, Ukraine
ISВN 978-966-176-037-9

  

Учитель зі світлим ім'ям НАДІЯ: Матеріали та спогади про Н. Г. Затіну / Редактор-упорядник, автор наукової частини, передмови та післямови Віра Мадяр-Новак. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 260 с + 48 с. іл.
ISBN 978-966-8924-89-7
Книга розкриває постать яскравого закарпатського педаго-га-музиканта - Надії Григорівни Затіної, діяльність якої склала одіту із важливих сторінок історії Ужгородської дитячої музичної школи ім. П. І. Чайковського.
Розраховано на музикантів та широке коло шанувальників музичного мистецтва.

Світлинець Андрій, Канайло Сергій
Свято-Архангело-Михайлівський  монастир у селі Драгово-Забрід. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 224 с + 8 с. кол. іл.
ISBN 978-966-8924-92-7
Історія Драгівського монастиря надзвичайно цікава, драматична та водночас тріумфальна і повчальна. Цікава, бо колись давно, на невеликій галявині при злитті двох гірських потічків, нямешами села Драгова засновано Божу обитель. Драматична тому, що ворог два рази руйнував скит, намагаючись знищити навіть слід перебування тут Божого благословення. Тріумфальна, бо монастир Божим провидінням знову і знову відроджувався, щоб нести у народ правдиве слово Господнє. Повчальна для сущих і прийдешніх поколінь тим, що місце, освячене щирими молитвами, неможливо стерти у пам'яті народу.

 

Ґоца Еріка Дюлівна
Українська мова у професійному спілкуванні. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 124 с.
ISBN 978-966-8924-87-3
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету фізичного виховання і спорту.

Порадник учителям української словесності. Для вчителів словесників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 280 с.:іл.
У методичному посібнику викладено суть і зміст інтерактивних методів навчання, вимоги до його впровадження в практику роботи словесників, подано власні рекомендації та творчі доробки членів районної творчої групи навчальних закладів Іршавщини з цієї проблеми.

 

Даньків Ірина Зіновіївна
Нехай святиться ім'я твоє, українська жінко! (Використання сучасних технологій у процесі вивчення української мови і літератури): Методичний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 112 с.:іл.
У посібнику, на основі дібраного матеріалу, який висвітлює сторінки життя і творчості видатних жінок України, подано використання сучасних технологій у процесі вивчення української мови і літератури.
У першій частині зібрано і узагальнено теоретичні відомості про використання міжпредметних зв'язків на уроках словесності та висвітлено основні технології інтерактивних методів навчання.
Дидактично-практична частина посібника містить розробки уроків, в яких поєднані вищезгадані технології; розроблені тестові завдання для контролю навчальних досягнень учнів з опорою на текст; тексти для аудіювання і читання мовчки; представлена портретна галерея жінок-митців, твори яких вивчаються на уроках літератури.

Кельбас О. І.
Розвиток творчої особистості засобами краєзнавства: Методичні рекомендації. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 120 с.
ISBN 978-966-8924-45-3
Прислухаючись до відомої поради Конфуція: «Скажіть мені і я забуду, покажіть - запам'ятаю, дайте можливість обговорити і я зрозумію...», - приходимо до висновку, що найкраще можна навчити чи виховати дитину на матеріалах літературного краєзнавства, адже є можливість організувати зустріч із митцем-земляком, відвідати музей, заспівати народну пісню чи просто побачити прототип того чи іншого героя. Отже, на уроках літературного краєзнавства зможемо сформувати певну систему знань, розвити здатність учнів творчо мислити, самим творити щось нове й неповторне, усвідомити творчий потенціал набутих знань, забезпечити умови реалізації індивідуально-творчого потенціалу учнів.

 

Віра Сентипал
Синій птах / Навчально методичний репертуарний збірник. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 48 с:.  іл.
Збірник ліричних авторських пісень "Синій птах" композитора Віри Сентипал – для дітей і юнацтва. І не тільки для тих, хто займається виключно вокалом, але й для широкого загалу виконавців, тому що можна взагалі не займатися співом, музикою і все-таки любити її. Пропонований збірник ліричних пісень В. Сентипал умовно можна поділити на дві частини. В першій – пісні для дітей молодшого та середнього шкільного віку про рідну землю, дитинство, природу. Авторка враховує вікові особливості дітей, їх вокальні можливості і зацікавленість. У другій частині – пісні про любов та кохання. Безумовно, вони розраховані на юнацтво, оскільки вимагають глибокого розуміння як музичного, так і текстового трактування. Цінність збірника полягає в тому, що ряд пісень можна широко використовувати не лише на заняттях, але й при проведенні тематичних заходів, свят. У позакласніи та концертно-виконавській роботі з дітьми вони допоможуть вчителеві, керівникові гуртка розучити з дітьми нові, цікаві пісні, які залюбки співатимуть скрізь: як в родинному колі, так і в гурті шкільному, на природі, під час походів чи біля романтичної ватри.

Лавренова Марія Василівна
1100 загадок на будь-який випадок. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 144 с.
Збірник містить українські народні загадки та загадки українських письменників. Вони допоможуть дітям розвивати логічне мислення, кмітливість, допитливість, правильну літературну українську вимову, формуватимуть у них навички спостереження та зіставлення.
Матеріал збірника буде корисний дітям, вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня та дитячих садочків, студентам педагогічних університетів, педучилищ та батькам.
Автор-упорядник: Лавренова Марія Василівна – вчитель початкових класів Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавського району Закарпатської області.

 

Софія Сорока
Дорогою життя / Дизайн Інги Супрунюк. – Ужгород, 2009. – 268 с.: іл. (Видавничі послуги)
ISBN 978-966-2095-13-5
У книзі висвітлюється життєвий та творчий шлях, роздуми, пошуки та спогади відомої закарпатської поетеси, зав. сектором Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, заслуженого працівника культури України Софії Степанівни Сороки.
Доповнює видання біобліографічнип покажчик. Книга розрахована на науковців, учителів, учнів, студентів вузів та мистецьких виших і середніх навчальних закладів.

Сопко О. І. 
Шрифтова форма у графічному дизайні. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 44 с:.  іл.
ISBN 978-966-176-018-8
Навчально-методичний посібник «Шрифтова форма у графічному дизайні» пропонує розроблені практичні заняття з дисципліни «Шрифти і типографіка» для правильності використання шрифту як невід'ємної складової національної художньої культури, що розвивається разом з усіма видами мистецтва.
Практичні заняття допоможуть вільно оволодіти різноманітністю шрифтової основи, як класичної так і сучасної, почуттям пропорції, рівновагою, ритмом, кольоровою гармонією та багатьма іншими засобами художнього вираження проектної частини.
Для студентів вищих художніх навчальних закладів, дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва.

 

Василь Шкробинець
Пелюстки білого нарциса. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 176 с.: іл.
«Білі пелюстки нарциса» – перша поетична збірка Василя Шкробинця.
«Білі пелюстки нарциса» – мудре слово на гарний спомин своїм дітям, онукам, учням, друзям.
«Білі пелюстки нарциса» – неприхована правда про пережите – радість і горе, щастя і біль, любов і розлуку, надбання і втрати...
Від «Білих пелюсток нарциса» набігають сльози, прискорено б'ється серце, завмирає подих, пташкою виривається у світ надія...
«Білі пелюстки нарциса» мають все – і любов, і правду... «Білі пелюстки нарциса» не мають нічого – ні самозакоханості, ні жорстокого розпачу...
Гортайте їхні сторінки... Припадіть спраглими устами до первозданності, перейміться їх світлом, поцінуйте їх щирість

Нарцисове намисто. Твори учасників V-го зльоту шанувальників красного письменства Хустщини. –  Ужгород: Ґражда, 2009. – 176 с.: іл.
ISBN 978-966-176-013-3
"Нарцисове намисто" – збірка, до якої увійшли поетичні та прозові твори учасників 4-го зльоту шанувальників красного письменства Хустщини серед учнівської молоді різних вікових категорій.
"Нарцисове намисто" – книга, що поєднала творчі спроби і знахідки юних авторів, продиктовані їм першим життєвим досвідом, першими життєвими розчаруваннями та амбіціями.
"Нарцисове намисто" – спроба самоствердження, самореалізації початкуючих особистостей, бажання бути почутими і зрозумілими.
"Нарцисове намисто" – крик-звернення підростаючого покоління до світової громадськості з проханням не знищувати землю, вберегти її від екологічної катастрофи задля майбутніх поколінь.
"Нарцисове намисто" – книга-дарунок її юним авторам з боку освітян Хустщини та вдділу освіти Хустської РДА як символ віри у їх талант, у їхній щасливий завтрашній день.

 

Вітрила надії: Альманах дитячої творчості / Упорядкування та передмова Віри Фесенко. – Ужгород: Ґражда, 2009. –  88 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-62-0
До альманаху дитячої творчості «Вітрила надії» увійшли кращі твори вихованців літературної студії «Любисток» Міжгірського районного Будинку дитячої творчості – учнів Міжгірської загальноосвітньої школи № 1.
«Вітрила надії» – це четверта збірка на книжковій поличці літстудійців. Як і в попередніх виданнях – «Любисток» (2006), «Верховинська краса» (2007) та «Чисті джерела» (2008), провідними темами в ній є: Україна і Верховина, рідна мова і родовід, відродження духовності і прагнення зберегти дивосвіт рідної природи. В поезіях звучить щира дитяча любов і до України, і до своєї малої Батьківщини – Міжгір'я, у їх творах звучить гордість за приналежність до великої української родини; юні автори замислюються над сучасним життям, мріють про майбутнє.

Салай-Пак Маріанна 
Щастя земного нитка тонка: Поезії / Передмова Наталії Ребрик; дизайн Світлани Куртан та Корнелії Коляджин. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 126 с.: іл.   
ISBN 978-966-8924-75-0    
«Щастя земного нитка тонка» – п’ята книга Маріанни Салай-Пак. У її щирому, відкритому, природному поетичному голосі гармонійно поєдналися зворушлива ніжність і філософська заглибленість, пристрасна емоційність і трепетна любов, жіноча спостережливість і вчительська сумлінність. Читаючи її вірші, переймаєшся справжньою, непідробною любов’ю до людини, до природи, до рідного краю, адже все, про що пише авторка, сповнене краси, величі, урочистої печалі, святості.
У художньому оформленні видання використано репродукції робіт батька авторки Йосипа Федоровича Пака.
Книга видана за сприяння Управління інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках програми,що передбачає підтримку видання творів закарпатських авторів.

        

      

Творчість учнів Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
/ Закарпатське територіальне відділення Малої академії наук. Ужгородська філія. Секція: Літературна творчість. Номінації: “Поезія”, “Проза“. – Ужгород: Ґражда, 2009. – Касета: 6 книжечок.
Видання склали прозові та поетичні твори учнів Великолазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с. Великі Лази Ужгородського району). Керівник: вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, поет Салай Маріанна Йосипівна.

Ужгородська школа мистецтв: Каталог робіт випускників 2009 року. – Ужгород: Ґражда, 2009. –  24 с.
Любі мої випускники! Ми з  вами – на фінішній прямій. Шлях до цього дня був не легким, але плідним. Ось тільки деякі наші досягнення за сім років навчання: У першому класі відкрилася перша виставка ваших робіт в стінах школи. У другому класі лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Шевченко в серці моїм” став Іванко Дранчак. У третьому класі ми створили “Тіньовий театр ляльок”, де ви були режисерами, акторами, художниками  з декорацій та ляльок. У четвертому класі лауреатами конкурсу “Планета земля очима українських дітей” стали Дранчак Іван, Кузьма Олександр, Ландовська Мар’яна, Санто Евеліна. Того ж року  ми видали “власні” книжечки. У п’ятому класі – нова виставка в стінах школи. На конкурсі ім. Саші Путрі ми мали двох  лауреатів – Грабар Крістіну і Павлик Ніколетту. На Всеукраїнський конкурс ім.Т. Г. Шевченко відібрали роботу Кохан Мар’яни. Конкурс “Планета Земля очима українських дітей приніс нам трьох лауреатів – Кузьма Олександр, Лакатош Томаш, Нефедова Деніза. На конкурсі плакатів на тему “Червоного хреста” переможцем став Дранчак Іван. У шостому класі  в конкурсі “Митниця очима дітей” взяли участь десять наших учнів. Роботу Мазюкевич Марини в числі п’яти найкращих  забрали на виставку в м. Київ. На цьому конкурсі та конкурсі “новорічної листівки” всі учасники отримали подарунки. У міжнародному конкурсі “Я і майбутнє Закарпаття” Дранчак Іван зайняв друге місце. У першому обласному конкурсі “Легенди Карпат” Мазюкевич Марина отримала третє місце. Друге місце у міжнародному фестивалі “Планета друзів”  отримав Дранчак Іван. У сьомому класі переможцями конкурсу “Легенди Карпат” стали Мазюкевич Марина та Савіна Валерія. Переможцями конкурсу на кращу ілюстрацію до  збірки віршів Людмили Кудрявської  “Ангіна у жирафа” стали Росул Наталія, Кохан Мар’яна, Опіок Олексанр. Серед переможців всеукраїнського конкурсу проведеного банком “Фінанси та кредит” до  Олімпійських ігор у Пекіні була Сівковська Ніколь. Двічі лауреатом конкурсу ім.Ф. Манайла ставав Дранчак Іван. У 2008 році вийщли друком книга Христини Керити “Ви чули про гнома?” з ілюстраціями Іванка Дранчака та книга М. Топольської “Лояльність” з ілюстраціями Марини Мазюкевич. Я пишаюся вами і маю надію, що ви  не осоромитеся в тій сфері професійної діяльності , яку оберете, хай навіть це не буде образотворче мистецтво. Щасти  Вам! Еліна РОМАН, викладач УДШМ.Випускники Ужгородської дитячої школи мистецтв надзвичайно цікаві, безпосе-редні, сприймають навколишнє середовище і світ такими, якими сприймають їх тільки вони. Викладачі, в свою чергу, намагалися більше звертати увагу на розвиток творчих здібностей, на збереження індивідуальних особливостей уяви, фантазії. Розвиток об-разного та асоціативного мислення із збереженням дитячої самобутності –  невід’ємна частина начального процесу. Групові й індивідуальні виставки, пленери, проведення конкурсів теж зіграли неабияке значення в роботі з дітьми. Тож не дивно, що майже щорічно вони відзначали-ся дипломами, грамотами. Кращі учні – Мазюкевич Марина, Дранчак Іван – були залучені до оформлення книжок Закарпатських письменників. Велика увага приділялась вивченню та збереженню національних традицій, що збагачувало учнів, давало можливість проявляти себе в нестандартних мистецьких напрямках, реалізувати нове усвідомлення життєвого досвіду. Частина учнів, випускників нашої школи, продовжить навчання в одному з провід-них мистецьких закладів – коледжі мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту. Окремі будуть прийняті в дитячо-юнацьке об’єднання “Малий лувер”. Нехай щастить їм усім у цьому житті! Емма ЛЕВАДСЬКА, викладач-методист УДШМ.

   

Грушовський Олександр
Краплини почуттів: Поезії /Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 60 с.: іл.
Перша поетична збірка Сашка Грушовського «Краплини почуттів» - щира рефлексія на вічно прекрасне і печальне почуття любові. Радість і окриленість, щем і сум, відданість і ревнощі переплелись і пульсують у його віршах так відверто і так ніжно, що, читаючи їх, переповнюєшся освітленістю, чистотою, довершеністю почуттів ліричного героя і автора. Простота викладу і мінімальна образність засвідчують делікатність і природність авторської манери письма, відкритість і безпосередність поривань його душі у відтворенні найпотаємніших людських почувань.

Сима Ірина
Сум дощу: Поезія / Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 128 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-52-1
Лірична героїня Ірини Сими - жінка, яка знає ціну життю, любові і розлуці; вона – незбагненна, з розвинутим внутрішнім світом, з проникливим поглядом зелених очей, щедра на душевні зізнання й відкриття, відверта й запечалена в суто жіночому відчутті плину часу і краси, безкорислива, з чистою душею, у вічному пориві до щастя...

   

Приходько Михайло Григорович
Тени теней: Поезії. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 104 с. – Рос. мовою.
ISBN 978-966-176-021-8
Михайло Георгійович Приходько народився в Києві у 1939 р. У 1962 р. закінчив геологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працював інженером-геологом у горах Тянь-Шаню, на Полярному Уралі й Алжирському Атласі в Африці. Останні тридцять років трудиться в Карпатах – очолює регіональну пошуково-знімальну партію Закарпатської геологічної експедиції.
Поряд з геологією в душі М. Приходька комфортно себя почуває поетичне слово, переливаючись у вірші і бардівські пісні. Понад 140 власних музичних композицій на свої слова і на вірші інших авторів звучать сьогодні у виконанні багатьох бардів.

Смеренська Анастасія Василівна  
Радуйся жизни. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 44 с.
Смеренська Анастасія Василівна  працівник вищої школи. Народилася 20 вересня 1920 року на станиці Старо-Ізобільна Ставропольського краю (Росія). Учасниця Великої Вітчизняної війни. Закінчила Кубаньський медичний інститут у Краснодарі (1942). В 1942-43 – дільничний лікар у Грузії. 1943-46 - начальник санітарної частини, капітан медичної служби; 1948-60 – аспірантка, асистент Харківського медичного Інституту, 1960-63 – асистент, 1963-71 -доцент, 1971-77 – завідуюча кафедрою Ужгородського університету.
Наукові дослідження стосуються діагностики хвороб, поширених на Закарпатті. Автор понад 70 наукових публікацій. Підготувала 6 кандидатів наук.
Ордени Червоної Зірки (1945), Вітчизняної війни II ст. (1985), медалі (14), в тому числі Луї Пастера (1973). Голова Товариства мікробіологів Закарпаття. Кандидат медичних наук (1953).
З поетичною збіркою до читача йде вперше.

   

Приклади формулювання діагнозу у практиці сімейного лікара
/ Кол. авт.; За редакцією проф. І. В. Чопея. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 400 с.: іл.
ISBN 978-966-176-033-1
У методичних рекомендаціях приведені визначення нозології, основні критерії діагнозу, приклади формулювання та кодування діагнозу МКХ-10 основних захворювань згідно з програмою типового навчального плану інтернатури за фахом «Загальної практики - сімейної медицини». Матеріал поданий за розділами програми. Видання рекомендовано лікарям та інтернам за фахом «Загальна практика - сімейна медицина».

Бора К. В.
Методичний посібник для практичних занять з офтальмології для студентів медичного факультету: Методична розробка для студентів медичного факультету та лікарів-інтернів. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 144 с.: іл.
Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою Ужгородського національного університету. Протокол № від 2009

  

Стасюк І.В., Левицький
P.P., Моїна А.П., Сливка О.Г., Величко О.В.
Польові та деформаційні ефекти у складних сегнето-активних сполуках. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 392 с.
ISBN 978-966-8924-61-3
Монографія присвячена ефектам, пов'язаним з дією зовнішніх полів (електричне поле, механічне напруження), у сегнетоелектрич-них кристалах з фазовими переходами типу лад-безлад. Викладаються результати експериментальних та теоретичних досліджень в даній області, що проводяться протягом останніх років у Інституті фізики конденсованих систем НАН України та Ужгородському національному університеті. Основна увага звернена на розвиток та аналіз підходів, що базуються на мікроскопічних моделях типу моделі протонного впорядкування та на напівфеноменологічному описі деформаційних та п'єзоелектричних явищ, а також; на експериментальні дослідження структурних фазових переходів та полікритичних явищ в зовнішніх полях у сполуках типу Sn2Р2S6 з неспівмірними фазами. Об'єктами, що вивчаються, є також сегнетоактивні кристали групи KDP (ADP), сегнетоелектрики DMAA1S і DMAGaS з реорієнтаційними переходами, системи зі складною орієнтацією ефективних дипольних моментів (кристали GPI та сегнетової солі). Дасться також огляд літературних даних і обговорюються стан проблеми та розвиток теорії та експерименту в даній галузі.
Монографія може бути корисною для науковців, що працюють у галузі фізики сегнетоелектричних явищ. Викладені в ній методи та результати можуть бути використані при вивченні та описі польових ефектів у інших сегнетоактивних сполуках, у тому числі в системах зі змішаним механізмом фазових переходів; вони можуть також стимулювати розробки, спрямовані на практичне застосування згаданих ефектів.

ВІРЮ. Основи християнської віри. – Переклад з англійської Альони Гандзюк. Мова російська. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 212 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-99-6
В мае 2007 года мы с женой посещали многие церкви в Соединенных Штатах чтобы рассказать о христианском служении, в котором мы были задействованы на Украине. Мы побывали в нескольких церквях в западном штате Айдахо, и один пастор спросил, молено ли предложить нам какую-то помощь по переводу и изданию христианской литературы, которая была бы полезна в нашем труде на Украине. Это было чудесное предложение помощи, - такого я прежде не получал. С благодарностью за внимательность, я сразу же ответил, что это было бы огромным благословением. Пастор спросил, какие именно экземпляры были бы полезными и в моем уме пронеслись десятки книг. Моей первой мыслью было избрать те работы, которые бы стали помощью в служении обучения, частью которого мы были в Библейском колледже им. Дж.Уесли, в Ужгороде, Украина. Но, для практичности, мы с пастором согласились, что выбор работ, полезных намного большей части христианской общественности, будет наилучшим служением и поддержкой. Мы согласились молиться об этом проекте и потом решить, что делать дальше.Брами Зомкової гори
: Довідкове видання. Календар-сувенір на 2009 рік.
Видання підготовлено у рамках дипломного проекту студентки IV курсу Закарпатського художнього інституту Інги Супрунюк.
Керівник проекту – завідувач кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту, заслужений художник України Надія Пономаренко

Децик Р. А., Чепа В. І.
Запрошуємо до музеїв при навчальних закладах Закарпатської області. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 64 с.  
Музей – важливий фактор формування суспільної і національної самосвідомості кожної людини. Він дає можливість багато побачити на власні очі, прилучитися до тих подій, які колись відбулися. Він демонструє силу й поважність людей, що творили історію держави, в якій ми живемо.
Мандруючи закарпатським краєм, Ви маєте можливість, користуючись цим виданням, зорієнтуватися, де і в якому місті чи селі є музеї, які познайомлять Вас з історією населеного пункту, розвитком освіти і шкільництва. Нехай Вам щастить!

Чепа В. I., Децик Р. А.
Туризм – це здоров'я: Методичний посібник на допомогу керівникові гуртка з підготовки юних туристів / Видання друге. – Ужгород: Ґражда, 2009. – 60 с.
Туризм (з франц. – tourisme, tour – прогулянка, мандрівка) – це вид активного відпочинку, засіб для оздоровлення, пізнання, духовного і соціального розвитку особистості.
Значення туризму в сучасному суспільстві дуже велике як для економічної, так і для соціальної сфери, а також для сфери охорони здоров'я, формування здорового способу життя. Туризм є різних видів: автомобільний, водний, велосипедний, гірськолижний, гірський, пішохідний та ін.; ближній і дальній і т. д.
Метою авторів цієї методички є надання практичної допомоги керівникові туристичної групи в ознайомленні та привитті початківцям навиків з основних елементів пішохідного туризму.

*     *     *

10 грудня 2009 року Видавництво "Ґражда", Закарпатська округа Пласту НСОУ та Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти організували і провели на базі туристичного комплексу "Богольвар" (с. Анталовці) міжнародну наукову конференцію "о. Севастіян Сабол, ЧСВВ Зореслав: століття української духовності". Подаю тут фото з цієї акції:

 

16 серпня 2013р.

Теги: Ґражда

Коментарі

... 2013-08-23 / 12:44:21


Анонімний тролінг. Коментар видалено. Адмін


еФПе 2013-08-22 / 23:25:29
Пану Ребрику варто було би без усякої даремної скромності повідомити товариству про те, що сумарна кількість облікових одиниць від маленького видавництва "Ґражда" за ці 20 років цілком співставна з тією кількістю, на яку спромоглося славне і велике державне видавництво "Закарпаття". Це щодо інтенсивності їх праці. Для зацікавленого бухгалтерськими розрахунками Ужгородця було би варто знати, що багато цікавих та серйозних видань (і це все без жодного спонсорства) приватне видавництво Ґражда видавало виключно за свій рахунок і за власною ініціативою. Оцінити це здатен той, хто хоч трохи обізнаний зі станом видавничих справ і видавничою практикою в нашій державі. Гадаю, цей бізнес мав би в нас вважатися заняттям самовбивчим, оскільки навіть без подібних власних ініціатив видавцю якихось доходів дожидатися даремно.

Ребрик 2013-08-22 / 18:41:22
Не особливо зачепило, але на репліку: "За шо платять те й видає", - відповім так: Закарпатська облдержадміністрація 2009 року виділила на виданичі проекти десь 250 тисяч гривень. Мале й приватне видавництво "Ґражда" цього ж року - близько 150 тис. грн. Ми не змагаємося з державою. Але фактом є, що держава наша у книговиданні, може, трохи більша, але ще також манюня. Бо якби співставила себе не з "Ґраждою", а, скажімо... А що тут, власне, казати?

Ребрик 2013-08-22 / 18:09:36
Насамперед дякую за рефлексію. Яка є - така є. Загалом - вона не обов'язкова. Але. Сама рубрика не позбавлена епатажності. Взято наскрізь радянський штамп. Назустріч з'їздам, пленумам, річницям звикли були готувати серійні публікації. Ми виходили від зворотного. Двадцять років - є що рахувати. Для усвідомлення - відволікніться і порахуйте із закритими очами до двадцяти. Порахувли? Не Бог знає що. Але трохи є. Ми лише робимо свою інвентаризацію. Робимо першу спробу підсумувати, що ми за поважний проміжок часу зробили. Спершу доповнювали кожен попередній рік випадково вилишеними позиціями. Тоді зрозуміли, що це зайве. І того, що є, - достатньо. Тому корективи зараз вносимо лише у видавничй облік. В кожному році це 10-50 одиниць. Якщо є щось суттєве, знаходимо можливість акцентувати. Але загалом, кому це цікаво? В нашому випадку, скажемо, явище переважає факт. Тобто, більше чи менше - не має значення. Ми собі є. Подобається це чи ні - до цих публікацій не має анінайменшого стосунку. Тут, будемо казати, бухоблік, а радше - бібліографія. Фактом є, що ми ці видання здійснили. Читайте!

Ужгородець 2013-08-22 / 17:12:53
Чим вын хвалиться??? За шо платять те й видає.


Іван Ребрик
Публікації:
Найпотужніше в українському світі слово на вшанування Володимира Гнатюка
Зарваниця. Пам’ять єдиної неподіленої Церкви першого тисячоліття
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. XIV. Володимир Гнатюк
/ 1Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки.XIII
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІІ
Україна вітає Миколу Мушинку
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. ХІ
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. X. Сторіччя Українського Вільного Університету
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. IX. Іван Іванець
Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. VIII. Іван Панькевич
/ 6Возз’єднати...
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
» Всі записи