Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. XIII

«Справжня література не потребує жодних епітетів чи особливих коментарів. Її читають. І хочуть перечитувати, читати ще. Її сприймають серцем. Її розуміють душею. Вона зіткана всуціль із любові і болю, із щастя й розпуки. Й чого має бути більше – не визначить ніякий бухгалтер від літератури. Вона – це божевілля. Вона – це життя…» (Наталія Ребрик. З передмови)

2004 рік

   

Василь Довгович з точки зору прочитання: Матеріали конференцій, присвячених 220-ій річниці від дня народження визначного закарпатського письменника, філософа, етнографа, церковного та громадського діяча, одного з фундаторів і члена-кореспондента Угорської академії наук Василя Довговича /Упоряд. О. Д. Довганича та І. М. Ребрика. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 112 с.: іл.
ISBN 966-7112-78-0

Історична школа професора Володимира Задорожного: Науковий збірник. Випуск 2. Carpatica-Карпатика. Вип. 30 /Упорядкування Романа Офіцинського; передмова Валерія Смолія. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 168 с.
ISBN 966-7112-63-2
Пропоноване видання приурочене 65-літтю заслуженого працівника народної освіти України, професора кафедри історії України Ужгородського національного університету, доктора історичних наук Володимира Євгеновича Задорожного (нар. 27 квітня 1939 p.).
Автори цього збірника – вихованці славного ювіляра, котрі торують свої стежини в царині історії та наук соці огуманітар ного циклу. Оприлюднені статті стануть корисними всім, хто проявляє підвищений інтерес до минулого України і сусідніх країн.

   

Довганич Омелян Дмитрович
Трагічний фінал. Розвідгрупа «Закарпатці»: історія та люди. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 284 с.: іл.
ISBN 966-7112-67-5
Розвідгрупа «Закарпатці», що діяла в нашому краї у 1943-1944 роках, була радянською, підготовлена і вислана з Радянського Союзу, який воював з німецьким фашизмом у складі антигітлерівської коаліції. За складом, окрім командира, група, однак, сформувалася із закарпатців, які й не жили при радянській владі жодного дня. Більше того, її учасники за нелегальний перехід угорсько-радянського кордону були засуджені в СРСР і відбували покарання в таборах ГУЛАГу. Незважаючи на все це, вони погодилися у складі розвідгрупи повернутися додому і після відповідної підготовки були таки десантовані у рідному краї. Населення їх зустріло не вороже, а, навпаки, з розумінням, і стало добровільно допомагати їм, йдучи на великий ризик.
Тому, вважаємо, саме на часі дати українським читачам нову книгу про «хустських партизанів», які своїми діями сколихнули майже все Закарпаття і викликали величезний резонанс, занепокоєння і страх серед керівних кіл Угорщини на завершальному етапі Другої світової війни.

Федака Сергій Дмитрович
Хроніка Карпатської України. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 80 с.
ISBN 966-7112-71-3
Cьогоднi Карпатська Україна ставить перед нами бiльше загадок, анiж дає чiтких вiдповiдей. І головна з них – чому процес державотворення перервався на самiсiнькому пiднесеннi? Абсолютно жодна з досi пропонованих вiдповiдей на це сакраментальне питання не здатна задовiльнити прискiпливого дослiдника. Падiння Карпатської України не пояснюється до кiн-ця нi позицiєю Нiмеччини (власне – особисто Гiтлера), нi так званою економiчною нежиттєздатнiстю Карпатської України, нi збройною перевагою гортiївцiв, нi нереалiзованiстю власного вiйськового потенцiалу. Інтуїтивно вiдчувається, що причина носить комплексний характер.
Пропоноване видання містить хронологiчний виклад подiй передiсторiї й iсторiї Карпатської України – з весни 1937 до 18 березня 1939 року.

  

Мандриченко Любов Михайлівна
Ірина Невицька: «Де я в житті маю втяти плужок у борозну?..»: Життєвий і творчий шлях письменниці /Упорядкування та передмова Л. Мандриченко. – Шкільна серія. – Ґражда. – Ужгород, 2004. – 274 с.
ISBN 966-7112-10-8
Видання творчого доробку Ірини Невицької на Україні, особливо на Закарпатті, де вона проживала з 1932 по 1939 pp., визріло давно, а донесення його до шкільної молоді – справа благородна й сьогодні вкрай необхідна.
Любов Мандриченко виступила автором видавничого проекту «Шкільної серії». Вона здійснила велику науково-методичну та пошукову роботу, опрацювавши розпорошений архівний матеріал, і представила своє бачення вивчення творчості Ірини Невицької в загальноосвітній школі.
До книги увійшли навчально-методичні розробки уроків з української мови та літератури, дидактичний матеріал з мови, сценарій ювілейного вечора, літературно адаптовані художні тексти та різноманітні додаткові матеріали. Видання розраховане на вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів.

Фечко-Каневська Олена Іванівна
Слово на добро: Етичні бесіди /Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 236 с.: іл.
ISBN 966-7112-76-4
Книга включає бесіди морально-етичного плану, в яких роз'яснюються принципи загальнолюдської моралі, даються поради, як "легше" осмислити життя, пізнати себе, щоб набути досвіду в плані адаптації та соціалізації, самовиховання та саморозвитку особистості.
Пропоноване видання у доступній формі досліджує, висвітлює такі проблеми: шлях від індивіда до особистості, особистість у старості; роль релігії в житті людини; проблеми любові – дружби – кохання, сучасної сім'ї; виховання дітей та молоді; культура спілкування тощо.
Науково-популярним стилем висвітлюються, даються рекомендації щодо профілактики таких явищ нашого життя, як паління, алкоголізм, наркоманія, СНІД.
Книга адресована класним керівникам, кураторам, учителям, викладачам коледжів, гімназій, студентам, школярам, батькам, а також широкому загалу читачів.
Схвалено та рекомендовано до друку Науково-методичною радою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

  

Роман Децик
Повість про пережите / Передмова Романа Офіцинського. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 136 с.: іл.
ISBN 966-7112-75-6
...Сім смертоносних років, скрупульозно схоплених дитячими очима, відклались у пам'яті трагічно-драматичними зарубками. В оточенні різношерстого дорослого Інтернаціоналу, позбавлені дитинства швидко виростали. Вони щоденно дізнавалися про те, що оминали підручники: голодомор, розстрільний 1937-й, депортацію кримчаків, сталінські турботи про остарбайтерів... Вони, жертви правлячого режиму, у селах Антунь і Хасамі, посеред безжальної дикої тайги, виживали тільки пліч-о-пліч. Обіч річка Хор несла бурхливі води. Приборкати її могла лишень затяжна сибірська зима...
Пропоноване видання є документальним свідченням чергового жахливого експерименту над українським народом у повоєнні роки минулого століття.

Літописці Нижнього Селища: Статті, рецензії, публікації. – Ужгород: Ґражда. 2004. – 60 с.: іл.
ISBN 966-7112-72-1
Відомий історик-краєзнавець Омелян Довганич та досвідчений сільський педагог Михайло Пригара видали дві книги про рідне село Нижнє Селище Хустського району, які знайшли зацікавлений відгук серед краєзнавців області та належну оцінку громадськості. Відгуки на книги друкуються у даному виданні. Появі книги сприяло також виявлення нової дати-першої згадки про Нижнє Селище у 1365 р.

 

Мідянка Петро Миколайович
Вивчення творчості поетів Нью-Йоркської групи (Б. Бойчука, Б. Рубчака, Ю. Тарнавського) у процесі оглядових тем на уроках української літератури. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 52 с.: іл.
ISBN 966-7112-69-1
Актуальність постановки і розв'язання проблеми вивчення творчості «Нью-Йоркської групи» обумовлені необхідністю нових підходів до вивчення нововведених до шкільної програми творів, формування розуміння цілісності української літератури, вироблення вмінь і навичок аналізу «модернних» художніх творів, усвідомлення їх системного характеру.

В Широкому Лузі у Петра Мідянки

Українська мова: Тестові завдання для підсумкового контролю знань. Орфографія. Пунктуація. Культура мовлення /Укладач Л. П. Ходанич. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 72 с.
ISBN 966-7112-70-5
За своєю структурою тестові завдання охоплюють навчальну програму з української мови для учнів загальноосвітньої школи з орфографії, пунктуації, культури мовлення і дають можливість об’єктивно визначити рівень грамотності учнів на останньому етапі навчання у школі. Особливість пропонованих тестів у тому, що їх можна застосовувати для самоконтролю під час самостійного навчання.
Посібник призначений для учнів середньої школи, абітурієнтів, учителів, а також усіх, хто дбає про свою мовленнєву культуру.

 

Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття /Упорядкування, передмова та редакція Поляка С. С - Ужгород: Ґражда, 2004. – 112 с.: іл.
ISBN 966-7112-83-7
Видання складають нариси про наукову та науково-педагогічну діяльність тільки тих науковців Закарпаття, досягнення яких є офіційно визнаними, тобто тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток математики, механіки й інформатики, у розвиток відповідної освіти, народився на Закарпатті або тривалий час пропрацював у нашому краї.

З Леонідом Дмитровичем Годованим нод виданням каталогу Миколи Керечанина

Микола Керечанин: Каталог-альбом /Переднє слово Романа Офіцинського. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 16 с.
ISBN 966-7112-91-8
Микола Керечанін народився 7 червня 1939 року в Ужгороді. 3acнoвник закарпатської школи живопису Адальберт Ерделі був частим гостем у домі батька художника – Федора Керечаніна. Справжню професійну підготовку Микола Федорович здобув завдяки дружнім стосункам із незабутнім Антоном Кашшаєм. Отож, після завершення спортивної кар’єри у 1975 році Микола Керечанін повністю присвятив себе живопису. Вже одна з його перших робіт «Трембітар» зайняла чільне місце в експозиції українського музею в Торонто (Канада). Нині твори Керечаніна можна побачити не тільки в Закарпатті чи загалом в Україні. Вони зберігаються у державних і приватних колекціях Угорщини, Словаччини, Чехії, Австрії, Німеччини, Великобританії, Росії, Канади та США. Симпатія суспільства до справжнього митця завойовується не піановою близькістю до адміністративної влади, а титанічною щоденною працею, котра відбиває найкращі риси моральної досконалості. Цe непохитне кредо для такої сильної натури, як Микола Керечанін. У житті та творчості його не змогли нагнути, він завжди знаходив мужність відстояти свою думку. І це не було простою бравадою, розумуванням чи хизуванням. За тим часто ховались чиїсь ще непонівечені долі. Багатогранний живопис Керечаніна є насамперед настроєвим. Цe емоційно сконденсована мить, яку підсилює і увиразнює поліфонія кольору.

  

Бонькубишин Маряна
Між іншим: Поезії /Передмова І. Губаля.– Ужгород: Ґражда. 2004. – 60 с.: іл.
ISBN 966-7112-66-7
Досить довго, але напористо і стрімко, йшла Мар'яна Бонь-Якубишин до першої поетичної збірки. Авторка розмірковує про жіночу долю, яка увібрала в себе і самотність, і правду, й неправду життя, і любов, "на шматки подерту", і гордість, і впертість. Лірична героїня просто живе, зливається з юрбою, граючи якісь "безликі, нудні, сірі ролі", гониться за авторитетом, здобуває у тій гонитві ступені й ранги, проростає корінням у свій селянський рід, щаслива і гарна, окрилена дитячим сміхом, відчуває у собі велику силу, прагне і водночас боїться високого лету, нераз отримує від життя гарячі ляпаси, та все ж, з часом, вип'є з підступною долею на брудершафт, пробачить їй за "спробу обікрасти", "приховати щастя", "знекрасити життя", у якому все так до болю складно і до сліз просто... І це заради єдиної мети – сказати "між іншим і вчасно, що ти на землі людина".

Презентація збірки Маряни Бонь-Якубишиш "Між іншим" в Хусті.
Олена Фечко-Каневська, Мар'яна Бонь-Якубишин, Юлія Прокопів,
Христина Шкробинець

Довганич Наталія
Остання печаль: Поезія / Післямова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 72 с.: іл.
ISBN 966-7112-86-1
Поезія, якщо вона справжня, не потребує жодних епітетів чи особливих коментарів. Її читають. І хочуть перечитувати, читати ще. Її сприймають серцем. Її розуміють душею. Вона зіткана всуціль із любові і болю, із щастя й розпуки. Й чого має бути більше – не визначить ніякий бухгалтер від літератури. Вона – це божевілля. Вона – це життя.
Пропоноване видання – друга збірка поезії молодої закарпатської авторки. «Проща» (2000) – перша поетична збірка – була помітною з’явою та обнадійливою заявкою на подальші зустрічі. Справдилося.

 

Офіцинський Роман Андрійович
Ідеологія повстань: Поезія /Післямова Василя Марка. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 72 с.: іл.
ISBN 966-7112-84-5
Поезія Р. Офіцинського вписується в широкий культурний простір. Проекції від його віршів, мініатюр чи розгорнутих рефлексіи можна проводити не тільки на раннього П. Тичину й Б.-І. Антонича, а й шістдесятників І. Драча, М. Вінграновського, поетів пізнішого призову Б. Іллі, В. Герасим'юка аж до молодих представників доби постмодерну. І все ж його поетичний світ не постав перед читачем конгломератом різностильових складників, а сприймається в живій динаміці від першої книжки «Нашестя ангелів» (І993), через історіософську скондесованість збірки «Ураган тисячоліть» (І997) до нової книжки «Ідеологія повстань».

Копинець Карло Федорович
Три поеми /Передмова Василя Кухти. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 108 с.: іл.
ISBN 966-7112-82-9
Нова, чотирнадцята в доробку Карла Копинця, книжка пропонує читачеві ліро-епічну подорож в історію рідного краю аж до часів легендарного ужгородського князя Лаборця. Власне, її осердям є осмислення себе, свого місця й призначення в цьому світі, вияснення джерел національної сутності, зрештою – душі й духовності українського народу, невід'ємною часткою якого автор себе самоідентифікує, в історичній ретроспекції, а заразом - осягнення перейденого шляху з усією варіативністю вибору на житейських перехрестях.

 

Ребрик Олеся Іванівна
Чарунка: Новели /Передмова П. М. Скунця. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 72 с.
ISBN 966-7112-77-2
В українській літературі традиційно побутувало оповідання. Цей жанр передбачав розлогу оповідь про якісь події. Італійське слово «новела» (коротке оповідання з несподіваною, як правило, кінцівкою) у нашій літературі прижилося, але ним переважно позначали твори, що на оповідання не тягнули, а були такими собі етюдами.
В Олесі Ребрик – новели в первісному значенні сього слова. Хоч не завжди з несподіваною кінцівкою, та завжди з несподіваним поглядом на світ.

Фесенко Віра Григорівна
Березнева рапсодія: Поезії /Передмова Наталії Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 100 с.
ISBN 966-7112-68-3
Віра Фесенко народилася в м. Конотопі Сумської області. Закінчила історико-філологічний факультет Кримського державного педагогічного інституту в місті Сімферополі.
Працює методистом райметодкабінету відділі освіти Міжгірської райдержадміністрації, навчає дітей української мови і літератури в місцевій одинадцятирічці.
У пресі виступає з 1970 року. Вірші друкувалися в обласних та республіканських газетах, часописах «Краянка», «Слово» та в альманахах «Перевал», «Яблуневий цвіт». Віра Фесенко – член Національної спілки журналістів України.

 

Ковач Юрій
Смерековий смуток у долині: Поезія. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 64 с.: іл.
ISBN 966-7112-24-5
Зболеному серцю завжди важко зрозуміти, чому так раптово покидають земне життя найдорожчі нам люди. До таких належав і дипломат Віктор Кибза, якого автор порівняв із чилійським борцем за свободу Віктором Харою та з відомим українським композитором і співаком Володимиром Івасюком. Вони відлетіли у небесний світ у розквіті сил.
До книги ввійшла низка творів із попередніх видань автора, оскільки вони вчать добру, порядності, змушують замислитись над сенсом людського життя і, очевидно, ніколи не втратять своєї актуальності.

Берец Марина
Світанок: Вірші /Передмова Ганни Рекіти-Пазуханич. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 40 с.: іл.
ISBN 966-7112-81-0
«Світанок» Марини Берец - це тільки світанковий обрій творчості - цнотливий, боязкий, трепетний. А попереду – неспокійні, багатобарвні палітри ранків і полуднів, надвечір'їв і вечорів, у яких мужнітиме, повнитиметься красою і силою її поетичне слово, народжене з великої і світлої любові.

  

Сернецькаолубка Любов
Вишнева колиска: Поезія /Передмова Ганни Поп. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 40 с.: іл.
ISBN 966-7112-184-1
Ця збірка – перший поетичний промінець, який запалила справжня українка, може трохи й верховинка, Любов Сернецька. Почала писати ще в школі перші несмілі рядочки, що складали невеличкі віршики. Але справжнє натхнення прийшло до неї недавно – кілька років тому.

Тындык Виктория
Была игра: Поэзия. Літературно-художнє видання. – Ужгород: Ґражда. 2004. – 84 с.
ISBN 966-7112-74-8
Вікторія Тиндик народилася в місті Миколаєві у 1984 році. З 1984 до закінчення школи у 2001 році мешкала в Ужгороді. Спортсменка, переможниця багатьох міжнародних змагань з тенісу, призер дитячої олімпіади в Іспанії. Зараз – студентка ІІІ курсу Львівської Комерційної Академії.
Збірка презентує перші поетичні спроби молодої авторки російською та англійською мовами.

 

Веселка: Твори учасників ІІ-го районного зльоту учнівської творчої молоді Хустщини /Передм. І. Губаля. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 76 с.: іл.
ISBN 966-7112-59-4
У виданні зібрано кращі твори учасників другого районного зльоту учнівської творчої молоді Хустщини. У своїх поезіях, малій прозі початкуючі автори оспівують свій рідний край, рідну українську мову, навколишню природу, замислюються над сучасним життям.

Мирослава Шутак
Чудосвіт дитинства. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 20 с.: іл.

  

Лемко Йосиф
Отча земля: Поезія /Передмова Івана Петровція. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 68 с.: іл.
ISBN 966-7112-80-2
Скільки в цій книзі поезій, стільки раз Йосиф Лемко намагався розгадати таїну народної душі, але так і залишився упевненим, що лише кілька росинок зачерпнув із океану карпатської краси, і зі своїх трепетно до вас простягнутих долонь її – невмирущу! – пропонує вам, дорогі читачі.

Фотул Іван

Новини в чарці /Передмова Федора Тидіра. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 76 с.: іл.
ISBN 966-7112-89-6
Таємничий загадковий і нерозгаданий до сих пір Антуан де Сент-Екзюпері колись писав своїй коханій: «Я тільки ледь-ледь привідкрив свої валізи...». «Я тільки привідкрив свої гумористичні валізи», – так каже й Іван Фотул і йде до читача зі своєю п'ятою книжкою.

 

Володар дикого лісу: Закарпатські народні казки / Упорядкування Івана Ребрика. – Ужгород: Ґражда, 2004. –194 с.: іл.
ISBN 966-7112-39-Х
Першу добірку задуманої серії видань складають всього п'ять казкових сюжетів. Відомі закарпатські автори цього популярного жанру – Михайло Галиця та Василь Королович, на наше глибоке переконання, потрафили надзвичайно повно реалізувати свої творчі потенції й даруватимуть ще довго й довго вдячному читачеві прекрасні миті духовного й естетичного комфорту в звабливому й загадковому віртуальному світі людської фантазії.

 

"...Музеї існуватимуть вічно...": З досвіду роботи музеїв при закладах системи освіти Міністерства освіти і науки України в Міжгірському районі /Упорядкування та підготовка текстів Чепи В. І. та Децика Р. А. Навчально-методичне видання. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 32 с.: іл.
ISBN 966-7112-85-3
Пропоноване видання знайомить зацікавленого читача з історією створення та роботою в сучасних умовах шкільних музеїв Міжґірщини, які стали справжніми центрами краєзнавчої роботи.

Первинна глаукома. Діагностика класифікація лікування диспансеризація / Укладач Бора К. В.. – Ужгород: Ґражда, 2004. – 48 с.: іл.
ISBN 966-7400-11-5
Посібник для допомоги в практичній роботі лікарям-офтальмологам, студентам та лікарям-інтернам. 

*    *    *

Листопад 2004 року вибухнув великими сподіваннями... Гасла "Хочемо правди", "Разом нас багато...", "Бандитам – тюрми!" і т. д., здавалося, наповнювалися реальним змістом. І це тривало досить довго.

Ми створили документальний відеофільм "Хочемо правди". Час від часу переглядаємо... 

13 липня 2013р.

Теги:

Коментарі


Іван Ребрик
Публікації:
/ 2Інакші. Дмитро Федака
Звернення учасників Революції Гідності
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
...У тому шаленому ритмі життя...
/ 5Псевдолокалпатріотичні маніпуляції масовою свідомістю
/ 2Закарпаття під Угорщиною
/ 3Видатна угорська вчена Марія МАЄР про денаціоналізацію та мадяризацію русинів-українців Закарпаття
/ 5Іван Мацинський про Адольфа Добрянського
Іван Мацинський і Карпатська Україна
/ 2«Найбільший муж наших новіших часів...»
/ 5Урочиста академія памʼяті о. Августина Волошина
/ 2Іван Марґітич: Єдність віри і народу
/ 2Те, що не влазить в депозитарій...
/ 5«Де я в житті маю втяти плужок у борозну?..»
» Всі записи