50 років пошуків і знахідок

Знаний діяч української культури у Словаччині Мирослав Сополига, який тридцять років (1986-2016) очолював Музей української культури у Свиднику, до свого 70-річчя випустив власний бібліографічний покажчик.

50 років пошуків і знахідок

Видання здійснено під егідою Науково-дослідного інституту українознавства ім.. М.Мольнара УжНУ (Л,Белей), крайового товариства «Просвіта” та громадського об’єднання «Русько-українська ініціатива” (Свидник).

У 383-сторінковому довіднику охоплено рівно півстоліття роботи (1967-2017), обліковано 2460 позицій, в тому числі 1837 авторських, решта – про нього. Допоміжні тексти подано двома мовами – словацькою і українською.  Після ґрунтовної вступної статті П.М.Федаки подано 12-сторінкову хронологію життя М.Сополиги,  яке практично усе віддане роботі у найбільшому українському скансені за межами Украхни, що охоплює 11 гектарів.

У книжці 12 розділів. Окремо обліковано 68 книжкових видань – від опублікованої дипломної роботи “Українська література Чехословаччини в оцінці радянської критики” до даного бібліографічного покажчика. А між тим – капітальні монографії про житлову і сакральну архітектуру українців Словаччини, путівники по музею, його наукові збірники.

Серед них, зокрема, «Народна архітектура українців Словаччини” (1976) на 132 сторінках зі 123 світлинами, яка вперше ввела у широкий науковий обіг настільки багатий польовий матеріал щодо українців Пряшівщини. Зголом виходили все більш оновлені і розширені варіанти цього дослідження. А 28 величезних за обсягом і грунтовних за змістом наукових збірників музею (деякі в кількох томах) є унікальними в історії українського музейництва.

М.Сополига був редактором 45 солідних наукових збірників, опублікував 62 наукові статті, виступив на 236 наукових форумах. У його доробку 302 науково-популярні та публіцистичні статті, 80 рецензій на праці колег. Окремо зафіксовано 187 підготованих ним текстів для телевізійних і радіопередач. Також подано 465 виступів на різних урочистостях. Зафіксовано і розроблені автором 163 плани різноманітних виставок, 129 інших написаних ним документів, пов’язані з роботою музею.

Окремо подано понад сотню відгуків відвідувачів музею. На 50 сторінках уміщено багату фотохроніку життя і діяльності.

Післямову “Етнічність й етнокультура Украхнців Східної Словаччини у дослідженнях видатного етнолога й музеолога Мирослава Сополиги” написала директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України Ганна Скрипник.

Кількісні параметри діяльності М.Сополиги не можуть не вражати. Коли на Закарпатті буде створено свою книгу рекордів, цей чоловік фігуруватиме там у ряді номінацій. Віриться, що це тільки проміжний підсумок. Попереду ще багато роботи, зокрема написання мемуарів, які могли би стати справжньою живою хронікою суспільно-політичного і культурно-мистецького життя українців Пряшівщині за останні 50-60 років. 

02 грудня 2017р.

Теги: