У Єдиному реєстрі з'явився повний текст постанови суду про "відновлення" Погорєлова

У Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано повний текст постанови судді Ужгородського міськрайонного суду Алли Сарай, на підставі якого повернувся на посаду міського голови Ужгорода Віктор Погорєлов.

У Єдиному реєстрі з

Редакція "Закарпаття онлайн публікує цей текст у контексті дискусії щодо законності цих дій.

Як раніше повідомляло Закарпаття онлайнна повернення Погорєлова подано 4 апеляції, одну з яких він відкликав «усним розпорядженням», а на запит депутата Віктора Щадея цей факт досліджує прокуратура.

 

Справа № 308/3199/14-а

Провадження № 2-а/308/379/14

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

 

25 листопада 2014 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в особі

головуючої судді                                                                                Сарай А.І.

при секретарі                                                                                      Козар Г.В.

з участю представників позивача                                                        ОСОБА_1

                                                                                                          ОСОБА_2

представників відповідача                                                                      Орбан Н.Л.

                                                                                                    Майстренко Н.М.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Ужгород адміністративну справу за позовом ОСОБА_5 до Ужгородської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення Ужгородської міської ради № 1191 від 24 лютого 2014 року,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 звернувся в суд з адміністративним позовом до Ужгородської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення, прийняте на позачерговому пленарному засіданні ХХ сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що 24.02.2014 р. Ужгородською міською радою VI скликання на своєму позачерговому пленарному засіданні XX сесії прийнято рішення за № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5». Вказане рішення вважає незаконним, необґрунтованим, таким, що прийняте з грубим порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Ужгородської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням Ужгородської міської ради від 08.04.2011 р. № 149 (із подальшими змінами та доповненнями).

Відповідно до постанови Ужгородської міської виборчої комісії Закарпатської області від 04.11.2010 р. № 41 станом на 24.02.2014 р. він обіймав посаду Ужгородського міського голови та за станом здоров'я перебував на лікарняному.

У його відсутність за ініціативою 20-ти депутатів міської ради 24.02.2014 р. було проведено позачергову сесію. На вказаному засіданні депутатами прийнято оскаржуване ним рішення про дострокове припинення його повноважень міського голови. Вважає, що відповідачем було грубо порушено ряд вимог норм чинного законодавства щодо порядку скликання позачергової сесії, її проведення, прийняття рішень та голосування, що потягнуло за собою прийняття незаконного рішення.

Зокрема, звернення ініціаторів на ім'я міського голови про невідкладне скликання позачергової сесії надійшло у відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями 24.02.2014 р. Зважаючи на його відсутність на роботі за станом здоров'я, ним це звернення розглянуто не було. Проте, того ж дня позачергове пленарне засідання ради таки відбулося.

Статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розділом III Регламенту визначено порядок скликання сесій міської ради. Зокрема, сесії можуть скликатися міським головою, а в деяких випадках - секретарем ради, депутатами, які становлять одну третину загального складу ради, або постійною комісією ради. У даному випадку сесію було ініційовано та проведено третиною депутатського корпусу.

Однак, при цьому відповідачем було порушено вимогу ч. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка визначає право депутатів самостійно скликати сесію тільки у випадку невмотивованої відмови міського голови у скликанні сесії протягом двохтижневого строку.

Відомості про те, що міський голова чи секретар міської ради відмовилися скликати сесію ініційовану третиною депутатів сесію у передбачений законом строк, на дату проведення сесії були відсутні. Вони і не могли бути в наявності, враховуючи факт його та секретаря відсутності на роботі та з причин, зазначених ним вище.

Відтак, вважає, що проведення зазначеного вище позачергового засідання відбулося з порушенням порядку скликання, визначеного законом.

Позачергову сесію було проведено в день подачі депутатами ініціативи щодо її скликання, тобто 24.02.2014 р. Пунктом 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 15 Регламенту передбачено, що навіть у виняткових випадках повідомлення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Всупереч цьому, жодні офіційні повідомлення за день до проведення сесії 24.02.2014 р. до депутатів та громадськості не надходили. Також відсутні відомості щодо оприлюднення порядку денного вказаної позачергової сесії. Це пояснюється тим, що перелік питань порядку денного було сформовано безпосередньо під час проведення сесії. Відтак його не було та і не могло бути опубліковано та надано депутатам до початку її проведення.

Отже, позачергове пленарне засідання 24.02.2014 р. відбулося без офіційного повідомлення про його скликання у встановлені терміни, в порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розгляд та прийняття оскаржуваного рішення відбулося з грубим порушенням розділу IV Регламенту. Таке було внесено на розгляд ради за усної пропозиції депутатів. При цьому було порушено вимоги Регламенту щодо підготовки проекту рішення з даного питання, погодження його із зацікавленими сторонами, без проведення юридичної експертизи його змісту, з порушенням процедури його включення до порядку денного, обговорення в депутатських комісіях тощо.

Отже, рішення про припинення його повноважень приймалось фактично зі слів, без попереднього обговорення його депутатами та найголовніше - без відповідних для цього підстав, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як вбачається з оскаржуваного рішення, воно прийнято відповідно до ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає підстави та механізм дострокового припинення повноваження міського голови.

Однак, не зважаючи на чітку вимогу Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч ст.ст. 46, 47 Регламенту щодо таємного голосування, таке відбулося з грубим порушенням процедури. Таємне голосування - це спосіб прийняття відповідних рішень, вид голосування, при якому виключається контроль за волевиявленням особи, що голосує. Такий вид голосування проходить шляхом волевиявлення через бюлетені, які попередньо виготовляються і роздаються кожному депутату, після чого вкидаються в скриньку для голосування. Всупереч цьому, під час проведення таємного голосування 24.02.2014 р. щодо дострокового припинення його повноважень, за пропозицією деяких депутатів та представників громадськості кожен з голосуючих депутатів, в порушення принципу анонімності, був змушений повідомити про результат свого таємного волевиявлення шляхом демонстрації заповненого ним бюлетеню перед вкиданням його до скриньки. Цей факт був зафіксований та оприлюднений рядом інтернет-видань, а також іншими ЗМІ.

Таким чином, рішення про припинення його повноважень як міського голови приймалось депутатами з порушенням вимог щодо таємного голосування та під тиском третіх осіб.

Крім цього, оспорюване ним рішення не містить в собі жодних чітких посилань на те, яка саме обставина, передбачена ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», слугувала підставою для дострокового припинення його повноважень. На момент розгляду цього питання жоден з депутатів, які ініціювали його розгляд, не повідомив депутатському корпусу про встановлені факти порушення ним Конституції України, законів України, прав та свобод громадян. Не навів фактів невиконання чи неналежного виконання ним наданих йому повноважень. На час прийняття рішення були відсутні докази притягнення його до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, як і не приймалося рішення про висловлення йому недовіри депутатським корпусом чи про визнання його роботи незадовільною.

Відтак, жодна із підстав, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на час прийняття рішення не існувала, а рішення було прийнято з надуманих причин та мотивів, що вказує на його правову необґрунтованість.

Наведене вище свідчить про те, що рішення Ужгородської міської ради від 24.02.2014 р. № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» прийнято з порушенням вимог ч. 3 ст. 2 КАС України і не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, що передбачено Конституцією України та Законами України; необгрунтовано, тобто без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; не добросовісно; не розсудливо; без дотримання принципу рівності перед законом; допустивши не справедливу дискримінацію; не пропорційно; зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів позивача і цілей, на досягнення яких спрямоване це рішення.

Враховуючи вищенаведене вважає, що відповідачем прийнято необґрунтоване, незаконне та безпідставне рішення, яким неправомірно достроково припинено його повноваження міського голови м. Ужгорода, що потягло за собою незаконне звільнення його з посади та порушення його конституційних прав.

Представники позивача ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в судовому засіданні позовні вимоги підтримали, дали пояснення, аналогічні, викладеним в позовній заяві, просили позов задовольнити.

Представники відповідача Орбан Н.Л. та Майстренко Н.М. в судовому засіданні позов не визнали з підстав викладених у письмових запереченнях проти адміністративного позову та просили у задоволенні позовних вимог ОСОБА_5 відмовити. Додатково Майстренко Н.М. пояснила, що зверненням депутатів Ужгородської міської ради від 27 листопада 2013 року з вимогою про скликання позачергової сесії міської ради з питання щодо підтримки євроінтеграційного прагнення українського народу, що підписали 21 депутат, підтверджує обставини про неодноразове звернення депутатів про позачергове скликання сесії, однак у передбачений законом термін ні міський голова, ні секретар ради не скликали сесії. Наступне звернення групою депутатів Ужгородському міському голові було направлено 27 січня 2014 року з вимогою про негайне скликання позачергової сесії з питанням порядку денного «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні», яке також залишилося без реагування зі сторони посадових осіб міської ради. Скликання сесії 24 лютого 2014 року відбулося групою депутатів на підставі ч.ч. 7, 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та одним з питань якого було дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5 Інформування та повідомлення депутатів про скликання позачергової сесії Ужгородської міської ради здійснювалось за допомогою технічного зв'язку та мережі інтернет. Підставою дострокового припинення повноважень міського голови стало порушення ним норм Конституції та законів України, прав і свобод громадян, не здійсненні ним наданих йому повноважень, що проявилося в порушенні прав школярів під час скасування осінніх канікул в 2013 році; в нездійсненні ним прямих обов'язків передбачених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» з виконання та звітування перед радою та громадою. Підтвердженням порушення міським головою ОСОБА_5 конституційних прав і свобод громадян, зокрема мешканців територіальної громади м. Ужгород, є рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради про перенесення осінніх канікул в загальноосвітніх навчальних закладах м. Ужгород та постанова Закарпатського окружного адміністративного суду в цій справі. Зазначила, що головуючим на цьому засіданні виконавчого комітету, рішення якого оскаржувалося як протиправне, був ОСОБА_5 Щодо твердження позивача про порушення депутатами вимог щодо таємного голосування, то слід зазначити, що пропозиція пред'являти бюлетені з приводу голосування прозвучала з вуст самих депутатів й жодного тиску третіх осіб не було. Порушень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в діях, що проявилися в демонстрації депутатами бюлетенів під час голосування 24 лютого 2014 року не вбачає та вважає, що сесія була правомочною, за дострокове припинення повноважень міського голови проголосувало 41 з 42-х присутніх на сесії депутатів. Просить звернути увагу на те, що звернення депутатів від 27 січня та 24 лютого 2014 року - це повторне звернення, питання порядку денного однакові, а саме про суспільно-політичну ситуація в Україні, і так як не було скликано сесію в передбачений законом строк міським головою та секретарем ради, саме це слугувало повторним зверненням і самостійним скликанням сесії групою депутатів. Вважає, що оскаржуване позивачем рішення прийнято відповідачем в межах своїх повноважень, у порядку та у відповідності до Конституції і Законів України, підставою для його прийняття стало порушення міським головою прав і свобод громадян, а саме мешканців міста і депутатів.

Заслухавши пояснення сторін, свідків, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши наявні у справі докази, давши їм оцінку, суд встановив наступне.

24 лютого 2014 року Ужгородською міською радою на позачерговому пленарному засіданні чергової ХХ сесії Ужгородської міської ради VI скликання було встановлено порядок денний, яким вирішено:

1. Про головуючого на позачерговому пленарному засіданні ХХ  сесії міської ради.

2. Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5

3. Про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради ОСОБА_6

4. Про обрання секретаря ради.

5. Про звернення.

6. Про запит депутатів.

7. Про звернення.

24 лютого 2014 року Ужгородською міською радою на позачерговому пленарному засіданні чергової ХХ сесії VI скликання було прийнято рішення № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5», яким відповідно до ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішено: припинити достроково повноваження міського голови ОСОБА_5.

Згідно ст. 7 Конституції України, в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 3 ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років (ч. 2 ст. 141 Конституції України).

За приписом ст. 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 146 Конституції України передбачає, що інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.

На підставі ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Судом встановлено, що згідно до постанови Ужгородської міської виборчої комісії Закарпатської області № 41 від 04 листопада 2010 року «Про визнання міського голови м. Ужгород обраним» визнано обраним на посаду міського голови м. Ужгород ОСОБА_5 (а.с. 28).

24 лютого 2014 року до Ужгородського міського голови ОСОБА_5 звернулися 20 депутатів Ужгородської міської ради з пропозицією скликати 24 лютого 2014 року позачергову сесію з питанням порядку денного «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні». Дана пропозиція надійшла до відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями 24 лютого 2014 року (вх. № 01-13/46) (а.с. 53).

Незважаючи на те, що вказана вище пропозиція депутатів міської ради міським головою не була розглянута через його відсутність 24 лютого 2014 року на роботі, що не заперечується відповідачем та стверджується наданим позивачем листком непрацездатності (а.с. 51), за цією пропозицією було проведено позачергове пленарне засідання та рішенням Ужгородської міської ради ХХ сесії VI скликання від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» припинено достроково повноваження міського голови ОСОБА_5 (а.с. 29).

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, обласної ради - відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради. У цих випадках сесія скликається: 1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом; 2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради (ч.ч. 1, 6-8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Порядок скликання сесій міською радою передбачено у розділі ІІІ Регламенту Ужгородської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням V сесії Ужгородської міської ради VІ скликання від 08 квітня 2011 року № 149 (далі Регламент) (а.с. 30-47).

Так, згідно з ст. 11 Регламенту рада проводить свою роботу сесійно відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради скликається не рідше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію Ради, сесія скликається у відповідності до п.п. 6-10 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 14 Регламенту).

У відповідності до ст. 15 Регламенту розпорядження міського голови чи пропозиції (у випадках, передбачених ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») про скликання та порядок денний сесії ради доводяться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Мотивовані пропозиції про скликання сесії ради, підписані ініціаторами, подаються міському голові із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначені загальна та виключна компетенції міських рад, зокрема, заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради; прийняття рішення про недовіру міському голові; прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського  голови у випадках, передбачених цим Законом.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається територіальною громадою на основі загального,  рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет міської ради та головує на її засіданнях.

Повноваження міського голови закріплені у ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до ч. 4 цієї статті міський голова, зокрема, забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

У ч. 2 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено, що рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

Питання про прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених цим Законом, вирішується виключно на пленарному засіданні міської ради, про що зазначено у п. 16 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Порядок підготовки і розгляду питань та прийняття рішень міською радою визначений у розділі IV Регламенту Ужгородської міської ради VI скликання.

Зокрема, статтею 20 Регламенту передбачено, що порядок денний сесії формує міський голова відповідно до: затвердженого Радою календарного плану роботи Ради; пропозицій виконавчого комітету, внесених не пізніше 14 днів до початку сесії або пленарного засідання через секретаря Ради; пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив та громадських слухань, не пізніше як за 14 днів до початку сесії або пленарного засідання; пропозицій депутатських груп (фракцій), постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатів, внесених не пізніше як за 14 днів до початку сесії або пленарного засідання. Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надаються депутатам не пізніше як за дев'ять днів до відкриття чергового пленарного засідання сесії, а у виняткових випадках, передбачених статтею 15 Регламенту - перед початком роботи сесії.

Відповідно до ст. 21 Регламенту проекти рішень міської ради готуються за дорученнями міського голови, депутатів, постійних комісій, виконавчими органами міської ради, а також іншими суб'єктами нормотворчої ініціативи. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються через секретаря ради відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями не пізніше ніж за 14 днів до пленарного засідання з супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання. Проекти рішень повинні пройти юридичну експертизу, профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, іншими зацікавленими особами та секретарем ради. Завізовані проекти рішень подаються у відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями і доводяться до депутатів з метою попереднього обговорення їх в постійних комісіях ради. Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями має право повертати виконавцям на доопрацювання проекти рішень міської ради, підготовленні без дотримання вимог оформлення документів та з порушенням вимог Регламенту роботи Ужгородської міської ради.

Статтею 27 Регламенту передбачено, що до проекту рішення в обов'язковому порядку додаються первинні документи, як підстава для підготовки проекту рішення.

Згідно ст. 30 Регламенту проект рішення, після проведення відповідних експертиз та погодження всіма, визначеними цим Регламентом особами, погоджується секретарем ради.

Після обговорення рішення ради приймається на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Обговорення питань порядку денного проходить в наступному порядку: 1) Оголошення головуючим питання, що розглядається, із зазначенням ініціаторів розгляду, доповідачів та співдоповідачів; 2) Виступ доповідача, співдоповідача; 3) Запитання до доповідача, співдоповідачів; 4) Обговорення питання; 5) Заключне слово доповідача і співдоповідачів; 6) Прийняття рішення шляхом голосування. Обговорення питань порядку денного проводиться в порядку поступлення заяв депутатів, депутатських груп, фракцій, постійних чи тимчасових контрольних комісій про надання слова у дебатах, які подаються до секретаріату сесії до моменту оголошення головуючим початку обговорення. Депутат, який зареєструвався для участі в дебатах, вправі уступити право виступу іншому депутату зі складу фракції, до якої він належить - за власним вибором, навіть тому, який не зареєструвався для участі в дебатах (ст. 41 Регламенту).

Слід також зауважити, що питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у 2000 році було предметом розгляду Конституційного Суду України (справа про місцеве самоврядування). У рішенні Конституційного Суду України за цією справою від 09.02.2000 р. № 2-рп/2000 зазначається, що дострокове припинення повноважень міського голови здійснюється шляхом прийняття міською радою відповідного рішення на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету (ст. 93 Регламенту).

Відповідно до ст. 96 Регламенту постійні комісії за дорученням ради, її голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Статтею 104 Регламенту передбачено, що постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Повноваження постійних комісій закріплені у Положенні про постійні комісії Ужгородської міської ради IV скликання (а.с. 170, 171).

Так, відповідно до розділів І та ІІ зазначеного Положення основними завданнями постійних комісій міської ради є, зокрема, розробка проектів рішень ради, участь у підготовці проектів рішень виконавчого комітету та їх погодження профільними постійними комісіями ради (п. 1.2.). Постійні комісії вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями (п. 2.4). Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених та спеціалістів (п. 2.7.).

Аналіз перерахованих вище нормативних актів дає підстави зробити висновок, що порядок скликання сесії, формування порядку денного сесії та підготовка проектів рішень ради складаються з певних стадій.

У той же час рішення Ужгородської міської ради від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» було прийнято без врахування вимог зазначених вище нормативних актів та порядку скликання сесії і прийняття рішень міською радою.

Як встановлено судом, відомості про те, що міський голова чи секретар міської ради відмовилися скликати сесію, яка була ініційована групою депутатів Ужгородської міської ради згідно з пропозицією, що надійшла до відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями 24 лютого 2014 року з встановленим порядком денним, у передбачений законом строк та на дату проведення сесії були відсутні.

Проект оскаржуваного рішення не був предметом обговорення у відповідній постійній комісії міської ради і, як вбачається з протоколу позачергового пленарного засідання чергової ХХ сесії міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року (а.с. 156-164), фактично не обговорювався на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, які є депутатами Ужгородської міської ради, входять до складу відповідних депутатських комісій та безпосередньо приймали участь в голосуванні на позачерговому пленарному засіданні Ужгородської міської ради ХХ сесії VI скликання 24 лютого 2014 року пояснили, що порядок денний вказаного засідання перед сесією їм не був відомий та такий разом з проектом оскаржуваного рішення ними попередньо не обговорювалися ні на позачерговому пленарному засіданні ні на засіданнях постійних комісій.  

З відповіді наданої секретарем Ужгородської міської ради № 01-11/1144 від 28 березня 2014 року на звернення депутата міської ради Погорєлова А. вбачається, що проектів рішень, запропонованих для розгляду на сесії 24 лютого 2014 року депутатами подано не було. Розпоряджень про скликання 24 лютого 2014 року пленарного засідання сесії в Ужгородській міській раді не зареєстровано, офіційного повідомлення про скликання сесії до відома депутатів та громадськості Ужгородською міською радою не доводилось. Питання порядку денного та рішення, прийняті депутатами 24 лютого 2014 року постійними комісіями міської ради не обговорювались та в протоколах засідань комісій відсутні (а.с. 52).

Ту обставину, що проект оскаржуваного рішення не обговорювався в жодній з депутатських комісій Ужгородської міської ради в судовому засіданні також не заперечувала представник відповідача.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що відповідачем мало місце порушення порядку скликання сесії, розгляду і прийняття оскаржуваного рішення.

Покликання в судовому засіданні представника відповідача на те, що звернення депутатів міської ради від 27 січня та 24 лютого 2014 року є повторним зверненням, питання порядку денного яких є однаковими, і так як не було скликано сесію в передбачений законом строк міським головою та секретарем ради, це слугувало повторним зверненням і скликанням сесії групою депутатів, - є необґрунтованими та безпідставними, оскільки звернення депутатів від 27 січня та 24 лютого 2014 року на ім'я Ужгородському міському голові були з вимогою про скликання позачергової сесії з питанням порядку денного «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні», а не «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5».

Крім того, приймаючи рішення від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» Ужгородською міською радою не були враховані вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Так, при винесенні оскаржуваного рішення відповідач керувався ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для припинення повноважень міського голови передбачені спеціальні вимоги щодо підстав прийняття такого рішення.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; 6) його смерті.

Частиною 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Однак, оскаржуване рішення не містить будь-яких посилань на те, яка саме обставина, передбачена ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» слугувала підставою для припинення повноважень міського голови.

У своїх запереченнях проти адміністративного позову представник відповідача вказує, що прийняття радою рішення про дострокове припинення повноважень позивача здійснювалося саме на підставі ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», через втрату ним довіри громади міста, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, діяльність всупереч інтересам громади з порушенням ним прав і свобод громадян, що підтверджується рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради про перенесення осінніх канікул в загальноосвітніх навчальних закладах м. Ужгород та постановою Закарпатського окружного адміністративного суду від 26 березня 2014 року, якою скасовано зазначене рішення.

Щодо підстав припинення повноважень голови порушення Конституції, законів, прав і свобод громадян та незабезпечення виконання повноважень, то слід наголосити, що їх аж ніяк не можна вважати оціночними, вони мають конкретно юридичний характер наявності у діях голови правопорушення (неправомірної поведінки, що порушує Конституцію, закони, права і свободи громадян, незабезпечення виконання повноважень). Факт наявності будь-якого правопорушення потребує доведення у встановленому законодавством порядку. Для кожної категорії правопорушень існує строго визначений законом порядок доведення вини і визнання особи винною у їх вчиненні. Так, для злочинів, корупційних адміністративних проступків - це судовий, для дисциплінарних порядок, передбачений Кодексом законів про працю та в певній мірі Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

У процесі судового розгляду було встановлено, що будь-яких судових рішень про притягнення позивача до кримінальної чи адміністративної (за корупційні діяння) відповідальності судом не приймалося. Будь-яких дисциплінарних стягнень у позивача також не було.

Посилання представника відповідача на те, що підставою дострокового припинення повноважень міського голови було порушення прав школярів під час скасування осінніх канікул в 2013 році, рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради, яке було визнано судом протиправним і скасовано, на думку суду, є безпідставними, оскільки  постановою Закарпатського окружного адміністративного суду від 26 березня 2014 року визнано протиправними дії посадових осіб виконавчого комітету Ужгородської міської ради,  а не протиправність діянь саме ОСОБА_5

З огляду на наведене, рішення міської ради про припинення повноважень міського голови, яке не містить конкретну обставину, передбачену ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та посилання на доведені в передбаченому законодавством порядку факти порушень міським головою Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, не може розглядатися як правомірне.

З протоколу позачергового пленарного засідання чергової ХХ сесії міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року вбачається, що засідання проводив головуючий - депутат міської ради Буланов Р., яким було оголошено початок процедури таємного голосування. Коли відбувалася процедура таємного голосування, депутати отримали бюлетені, заповнювали їх та кидали у скриньку, попередньо показавши присутнім. Згідно оголошеного протоколу засідання лічильної комісії за питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови» проголосувало 41 депутат.

Частиною 3 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Статтею 46 Регламенту визначено, що таємне голосування обов'язково проводиться у випадках прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

При таємному голосуванні всім депутатам ради, присутнім на сесії, видаються бюлетені для голосування, які виготовляються секретаріатом сесії а також можуть виготовлятися за допомогою ПТК «Віче». Кожному депутату видається один бюлетень. Депутати здійснюють свої права на голосування особисто. Рада забезпечує умови всім депутатам для таємного голосування (ст. 47 Регламенту).

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають об'єктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно з ч. 1 ст. 138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Важливою ознакою демократичного устрою держави, складовою її конституційного ладу є місцеве самоврядування, яке визнається і гарантується на конституційному рівні та є однією із форм здійснення народовладдя.

Суд звертає увагу на те, що Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і гарантується місцеве самоврядування, що є правом територіальної громади в тому числі самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування в порядку, встановленому законом, безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, які в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, що є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Конституційне призначення місцевого самоврядування полягає у праві територіальних громад як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (ради та їх виконавчі органи) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім протоколу позачергового пленарного засідання чергової ХХ сесії міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року, з відеозапису засідання сесії Ужгородської міської ради від 24 лютого 2014 року (а.с. 58) вбачається, що депутати не виконали вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Ужгородської міської ради VI скликання щодо прийняття оскаржуваного рішення, а саме під час голосування депутати своє волевиявлення здійснювали відкрито безпосередньо у сесійній залі на столі лічильної комісії при отриманні бюлетеня, шляхом демонстрації заповненого ними бюлетеню перед вкиданням його у скриньку.

Принцип таємного голосування - це передбачений законом порядок, згідно з яким волевиявлення депутата проводиться у спосіб, який забезпечує таємність волевиявлення того чи іншого депутата. Кожному гарантується вільне волевиявлення, однак лише шляхом встановленим законодавством. Недотримання принципу таємного голосування на думку суду є істотним порушенням закону і тягне за собою визнання протиправним і скасування такого волевиявлення.

Судом не враховуються заперечення відповідача, що спірне рішення прийнято на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки факт відкритого заповнення бюлетенів та їх демонстративне оприлюднення присутнім на сесії до того як відповідний бюлетень буде кинуто у скриньку не є волевиявлення депутата вчинене шляхом таємного голосування, як вимагає закон при прийнятті оскаржуваного рішення.

Власний розсуд, частини депутатів, які голосували за дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5 відкрито, жодним чином не узаконюють спірне рішення, оскільки в даному випадку шлях таємного голосування, це не право депутатів, а конституційний обов'язок передбачений імперативними нормами чинного законодавства, а саме ч. 3 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо принципу волевиявлення в даному випадку при вирішенні питання про дострокове припинення повноважень міського голови.

Вказане повністю узгоджується із ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування повинні діяти в рамках закону.

Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 1 ст. 9 КАС України).

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Відповідачем не надано належних та допустимих доказів правомірності оскаржуваного рішення та обґрунтованості заперечення позовних вимог.

Згідно ст.ст. 49, 70 КАС України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобов'язані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Згідно до вимог ст. 162 КАС України при вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково. У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про  визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Враховуючи викладене, суд вважає, що рішення, прийняте на позачерговому пленарному засіданні ХХ сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» є протиправним та підлягає скасуванню.

Беручи до уваги те, що визнання протиправним і скасування рішення Ужгородської міської ради від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» є фактичним поновленням ОСОБА_5 на посаді у відносинах публічної служби, рішення суду в цій частині, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 256 КАС України, слід виконувати негайно.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, з місцевого бюджету (м. Ужгород) на користь ОСОБА_5 слід стягнути сплачений ним судовий збір в сумі 73.08 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 7, 19, 140, 144, 146 Конституції України, ст.ст. 10, 12, 25, 26, 42, 46, 47, 59, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 2, 6, 7, 9-11, 70, 71, 94, 159, 160-163, 167, 185-186, 256 КАС України суд,

 

П О С Т А Н О В И В:

 

Адміністративний позов ОСОБА_5 задовольнити повністю.

Визнати протиправним і скасувати рішення, прийняте на позачерговому пленарному засіданні ХХ сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5».

Стягнути з місцевого бюджету (м. Ужгород) на користь ОСОБА_5 73 (сімдесят три) гривні 08 копійок сплаченого судового збору.

Постанова суду в частині визнання протиправним і скасування рішення, прийнятого на позачерговому пленарному засіданні ХХ сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 24 лютого 2014 року № 1191 «Про дострокове припинення повноважень міського голови ОСОБА_5» підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Ужгородський міськрайонний суд протягом десяти днів з дня її проголошення.

Головуюча                                                                     Сарай А.І.

 

19 грудня 2014р.

Теги: Погорєлов

НОВИНИ: Політика

02:18
50 років тому операція КДБ "Блок", в якій заарештували Стуса, Світличного і Чорновола, розпочалася на Закарпатті
17:37
/ 4
Закарпатському архімандриту РПЦвУ Агапіту, важко травмованому в ДТП, виконали операцію на мозку
05:21
/ 11
Прихильність Борреля і нахабство Зеленського
06:25
/ 4
"Русская премия" для Закарпаття: пахне війною і кров’ю та все одно беруть
23:48
/ 3
Політичні підсумки 2021 року на Закарпатті
06:31
/ 8
"За майбутнє" зробила спробу відкликати депутатські повноваження заступниці голови Закарпатської облради Андріани Сушко
13:40
Мер Ужгорода Андріїв звітуватиме перед громадою
07:39
/ 4
41% українців вважають політику Угорщини щодо нацменшин на Закарпатті підготовкою до анексії
21:00
/ 40
Зеленський призначив Віктора Микиту головою Закарпатської ОДА
14:55
/ 30
Кабмін погодив кандидатуру Віктора Микити на посаду голови Закарпатської ОДА
07:41
/ 27
Генконсульство Угорщини політично "протискає" через владу Ужгорода встановлення в місті Другета на коні
06:02
/ 7
Голова Закарпатської облради Чубірко зробив спробу виправдатися щодо проблемних моментів свого бізнесування
16:58
/ 18
З другої спроби заступницею голови Закарпатської облради обрали експомічницю Балоги – Андріану Сушко
15:57
/ 2
Закривши чергову сесію, депутати Закарпатської облради збираються на позачергову заради нового голосування за заступника від Балоги
14:47
/ 2
Для обрання Андріани Сушко заступницею голови Закарпатської облради не вистачило 1 голосу
13:56
/ 4
На посаду заступника голови Закарпатської облради висунули кандидатуру експомічниці Балоги Андріани Сушко
13:10
Закарпатська обласна рада обере ще одного заступника для голови
08:54
/ 3
Після резонансу з крадіжкою в громади Ужгорода зеленої зони біля кардіодиспансера, в депутатів прокинулись "совісті", які вирішили щось "довивчити"
07:14
/ 28
Володимир Чубірко: "ліві" АЗС, мільйони "від матері" та дотичність до Медведчука і Брензовича
05:47
/ 15
Усіх дурити весь час неможливо!
18:31
/ 8
Першим заступником голови Закарпатської облради обрано Шекету, а заступником - Дем'янчука
17:16
/ 2
На посади першого заступника й заступника голови Закарпатської облради запропоновано кандидатури Шекети та Дем'янчука
16:50
/ 9
Депутати Закарпатської облради переформатували під нову коаліцію склад і керівництво постійних комісій (СПИСОК)
15:57
Одразу після позачергової в Ужгороді розпочала роботу чергова сесія Закарпатської облради
13:46
/ 30
Головою Закарпатської обласної ради став Володимир Чубірко
» Всі новини