Світлана МІТРЯЄВА: "Нам варто уважніше придивитися до набутого Словаччиною євроінтеграційного досвіду"

Сьогодні, 25 лютого, розпочинається робочий візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Україну, який триватиме два дні. З огляду на те, що Словаччина - наша країна-сусідка, ми попросили директора регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м.Ужгород Світлану Мітряєву розповісти про сучасний стан українсько-словацьких відносин.

Світлана МІТРЯЄВА: "Нам варто уважніше придивитися до набутого Словаччиною євроінтеграційного досвіду"— Світлано Іванівно, як би ви загалом охарактеризували двосторонні українсько-словацькі відносини?

— Нині вони розвиваються динамічно, в дусі взаємоповаги та добросусідства. Важливим у цьому зв'язку був офіційний візит до Словацької Республіки міністра закордонних справ України, який відбувся у березні минулого року. Він посприяв закріпленню позитивних тенденцій розвитку українсько-словацьких відносин, а також конкретизації перспективних напрямів востороннього співробітництва в політичній, економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах. А практичним здобутком візиту стало підписання міністрами закордонних справ України та Словаччини двостороннього документа "Українсько-словацьке співробітництво в 2006 році з виконання Плану дій Україна — ЄС, що дозволяє ефективно використати набутий Словаччиною євроі-нтеграційний досвід у процесі імплементації курсу України на європейську інтеграцію.

— Формування влітку торік нових урядів в Україні та Словаччині якось позначилось на наших взаєминах?

— Взагалі, якщо подивитися на стан двосторонніх міждержавних відносин за минулий рік, то очевидною є їхня динамізація. Що ж до торгово-економічних відносин, то упродовж минулого року спостерігалась тенденція зростання товарообігу між Україною та Словацькою Республікою. Згідно з даними Держ-комстату України, загальний обіг товарами та послугами склав 791,505 млн. дол. США (січень— жовтень 2006 р.), що на 7,8 відсотка більше, ніж за відповідний період 2005 року.

Окрім цього, є й інший, так би мовити, бік медалі. До жовтня 2006-го Словаччина інвестувала в економіку України 96,84 млн. дол. США, що становить 0,5 відсотка від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених до української економіки. На території України діє 234 підприємства зі словацьким капіталом.

Значні обсяги інвестицій зі Словаччини надійшли до підприємств нашої області (4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку Закарпаття), Запорізької (3,8%), Волинської (2,7%), Івано-Франківської (1,8%) та Львівської (0,2%) областей. На жаль, станом на жовтень 2006 року прямі інвестиції з України в економіку Словаччини не залучалися.

— З огляду на теперішні реалії, пані Світлано, якими вам бачаться подальші перспективи?

— Вони лежатимуть у площині перспектив економічних відносин Україна - Європейський Союз. Входження Словацької економіки до єврозони накладає на український експорт всі квоти і обмеження Єврокомісії, особливо це стосується металу, різних видів прокату, труб металевих, хімічних і мінеральних добрив, текстильних виробів, сільськогосподарської продукції.

Набуття Україною статусу країни з ринковою економікою, вступ найближчим часом до СОТ та укладення Угоди про вільну торгівлю з ЄС матиме надзвичайно важливе значення для розширення торговельно-економічного співробітництва з Європейським Союзом та Словаччиною зокрема, дозволить уникати квот та обмежень на експорт до ЄС сталеливарної продукції, хімічних добрив, текстилю та сільськогосподарських товарів.

Значні зміни цін на енергоносії, які постачаються в Україну з РФ, матимуть передусім вплив на експортні можливості українського металургійного комплексу, товарів хімічної промисловості. У цьому зв'язку ще більш актуальним постає питання розширення номенклатури українського експорту до СР, збільшення в ньому частки технологічних товарів: авіа- та спецтехніки, приладів, машин, механізмів, зменшення в загальному експорті частки товарів, при виробництві яких потрібні великі затрати енергоресурсів.

Великі перспективи має співробітництво в галузі енергозбереження: спільне виробництво когенераційних установок для українського ринку з використанням вітчизняних двигунів дасть можливість зменшити частку імпорту з СР та зменшити енергоємність українських товарів.

Спільне впровадження новітніх енергозберігаючих технологій — використання біомаси, енергії малих рік, вітру, сонячної енергії приведуть до розширення та поліпшення структури товарообігу між нашими країнами.

Значні перспективи має співробітництво між нашими країнами в енергетичній галузі та у сфері транзиту енергоносіїв. Це не тільки збільшення поставок української електроенергії в СР, але і реалізація проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору, який включений до стратегії енергетичної безпеки ЄС, з постачання каспійської нафти нафтопроводом Одеса—Броди територією Словаччини на НПЗ Чехи та інших європейських країн, що дозволить Україні і Словаччині більш ефективно використати свої нафтотранспортні потужності. Словаччина зацікавлена у збільшенні експорту української електроенергії до СР з огляду на недостачу електроенергії в Словаччині та майбутнє загострення" цієї проблеми внаслідок планованого закриття 2-х блоків АЕС і збільшення енергоспоживання новими автомобілебудівними заводами.

Оцінки тенденцій розвитку провідної галузі Словаччини — автомобілебудування показують, що після розширення Євро-союзу і набуття Словаччиною членства в ЄС переміщення виробництва автомобілів на схід Європи стане ще більш інтенсивним, особливо, в секторі виробництва компонентів, запчастин та комплектуючих.

Перспективним буде перенос акценту з експорту української сталеливарної продукції на експорт металевих напівфабрикатів та готових деталей, повне використання всіх сталеливарних виробів по квотах Єврокомісії.

Доцільним буде і подальше зменшення експорту з України деревини необробленої та поступове освоєння готових виробів з лісоматеріалів; зменшення, шляхом створення в Україні спільних підприємств, імпорту зі Словаччини плит деревностружкових.

У зв'язку з набуттям чинності директиви Єврокомісії щодо обов'язкового вмісту біодизельного пального та біоетанолу на всіх автозаправних станціях ЄС, перед Україною і Словаччиною відкриваються широкі можливості по виробництву в Україні біодизелю і біоетанолу.

— Як відомо, створено українсько-словацьку Міжурядову комісію з питань транскордонного співробітництва? Над чим вона працювала останнім часом?

— У минулому році було проведено два її засідання: у травні 2006 року в м.Гуменне Словаччини та в грудні того ж року в с.Солочин, що на нашій Свалявщині. Зокрема, під час останнього було розглянуто та внесено до Протоколу рішення з таких важливих питань, як ситуація на спільних словацько-українських пунктах пропуску кордону і перспективи будівництва їх інфраструктури; уніфікація словацькою стороною митних декларацій при перетині кордону на автомобільних пунктах пропуску; реконструкція залізничної інфраструктури словацьких прикордонних станцій; стан виконання Угоди про співробітництво між Закарпатською областю України і Кошицьким та Пряшівським самоврядними краями Словаччини; впровадження Програми сусідства; представлені окремі спільні проекти в економічній та культурній сферах, зокрема було представлено і проект Стратегії українсько-словацького транскордонного співробітництва, підготовлений Словацькою асоціацією зовнішньої політики та регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м.Ужгород.

Зазначалося також, що, виходячи з приєднання Словацької Республіки до держав Шенгенської угоди, суттєво зміниться характер сучасного стану охорони державного кордону з Україною. Комісія констатувала, що створення сучасної системи управління кордоном стане провідним фактором різкого прискорення економічного розвитку, активізації міжнародних відносин і регіональної співпраці.

Тому, реалізуючи рішення останнього засідання комісії, регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгород за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці саме в дні візиту прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Україну проводить міжнародний „круглий стіл" експертів „Підготовка нових членів ЄС - країн-сусідів України до вступу в Шенген: виклики для України", в якому візьмуть участь експертні кола України та Словаччини, представники міністерств внутрішніх справ, міністерств закордонних справ України та Словацької Республіки, Прикордонної поліції СР, Департаменту митної служби СР, Державної прикордонної та митної служб України, органів державної влади та місцевого самоврядування в Закарпатській області, ЗМІ.

— А що особливо характерно нині для культурно-гуманітарного співробітництва обох країн?

— Взаємодія у сфері культури між Україною та Словаччиною здійснюється у відповідності з Планом співробітництва між Міністерством культури і мистецтв України та міністерством культури Словацької Республіки на 2003-2007 рр. Важливу роль тут відіграє наше Посольство в Братиславі. За його сприяння вперше за останні 10 років у минулому році пройшли Дні української культури в Словацькій Республіці (березень), причому не тільки в Братиславі, але й в ряді інших міст Словаччини (Банська Бистриця, Пря-шів, Кошице). За організаційної підтримки та при безпосередній участі Посольства було проведено і традиційне щорічне свято "Дні добросусідства" на українсько-словацькому кордоні (6 травня), традиційне Свято культури русинів-українців в м. Свидник (23-25 червня), міжнародну наукову конференцію в м. Свидник "Словацько-українські взаємини в галузі історії, культури, мови та літератури" (23-24 червня) тощо.

Натомість взаємодія у сфері освіти між Україною та СР здійснювалася у відповідності з Програмою співробітництва між Міністерством освіти і науки України та міністерством освіти СР в галузі освіти на 2005-2008 р.р.

Основними напрямами співробітництва наразі є обміни студентами — на частковий та повний курс навчання, вчителями, викладачами, стажистами, практикантами та аспірантами, а також вченими - на педагогічну та наукову роботу. Між 29 вищими учбовими закладами України та 13 вузами СР підтримуються прямі зв'язки, аналогічне співробітництво здійснюється між середніми та середніми спеціальними учбовими закладами України та СР. За сприяння нашого Посольства у 2006 році у сфері освіти було багато зроблено для відновлення співпраці Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Університету ім. Я.Коменського (м.Братислава); встановлення прямих контактів факультету журналістики та факультету природних наук Університету ім. Святих Кирила та Мефодія (м.Трнава) з аналогічними факультетами вузів в Україні; сприяння створенню курсу української мбви в Університеті ім.К.Філософа (м.Нітра); функціонуванню відділення української мови та культури Університету ім. М.Бела (м.Банська Бистриця).

Продовжує функціонувати т. зв. "Вишеградська стипендіальна програма для України", яка передбачає надання 32 стипендій на загальну суму 230 000 євро для річного стажування (2 семестри) громадян України на базі вищої освіти (по 8 стипендій для стажування у вищих навчальних закладах кожної з країн „Вишеградської четвірки"). Широке співробітництво здійснюється між бібліотеками, архівами та іншими подібними закладами України та СР Зокрема, Національна парламентська бібліотека України підтримує зв'язки з 5 бібліотеками Словаччини, а в березні минулого року, в рамках Днів культури Україні в Словацькій Республіці, Національною парламентською бібліотекою України було підписано ще одну угоду — Договір про співпрацю з Державною науковою бібліотекою Словаччини в м. Банська Бистриця. У 2006 р. відомим словацьким письменником і науковцем українського походження академіком М.Неврлим та завідуючим кафедрою загальної історії філософського факультету Університету ім.Я.Коменського М.Данішем, за участі українського Посольства, опрацьовувалось питання щодо створення у структурі Словацького національного архіву Фонду українських історико-документальних матеріалів, у якому зберігатимуться документи, отримані від представників української національної меншини Словаччини.

— А у рамках молодіжних обмінів у минулому році щось відбувалося?

— Так, варто, бодай згадати відпочинок 67 українських дітей — учнів шкіл нашої області у дитячому таборі "Школа у природі" на сході Словаччини, оздоровлення 42 українських дітей з Чорнобильської зони України в літньому оздоровчому таборі "Озета" в Центральній Словаччині, а також відпочинок та оздоровлення 40 дітей з Чорнобильської зони України на базі Сіго-рдського лісового училища на сході Словаччини.

Треба сказати і ось ще про що. За сприяння Посольства торік опрацьовувались проекти Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом СР про академічне визнання документів про освіту та наукові ступені та Угоди про співробітництво у сфері фізичної культури та спорту між Міністерством України у справах сім'ї, молоді і спорту та міністерством освіти СР, які мають бути підписані у 2007 р.

Що ж до подальших перспектив, то важливою подією, яка визначатиме українсько-словацьке культурно-гуманітарне співробітництво між двома країнами, вже в цьому році буде проведення в Україні чергового — вже VII засідання Міжурядової українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури.
Розмовляв Іван СІДУН.
25 лютого 2007р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Політика

17:56
/ 13
Прокурор Закарпаття подав у відставку або звільнений - джерела
09:14
/ 19
Шинкарюк покидає посаду заступника голови Закарпатської ОДА
00:02
Політичні трансформації Закарпаття. Ч. 11
21:53
/ 10
Виноградівську РДА очолив ставленик першого "кримінального" кнопкодава у ВР В.Поляка Ігор Вантюх
04:11
/ 19
ФОТОФАКТ. Рекламу ОП-ЗЖиста Погорєлова в Ужгороді обмалювали надписами "ПНХ ПУТИН"
01:58
/ 11
Ідею забудови полонини Боржава на Закарпатті просуває підрядник Олімпіади-2014 в російському Сочі
15:06
/ 8
Майданівця та волонтера з Іршавщини затримали у Словаччині на вимогу Росії та можуть екстрадувати до РФ
04:00
/ 2
Політичні трансформації Закарпаття. Ч.10
03:04
/ 3
МЗС обурила заява посла Угорщини: порушує домовленості міністрів
23:41
/ 11
В Офісі Президента обговорили створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру "Боржава"
01:50
/ 2
Візит Орбана в Україну відбудеться, "коли дозволять умови" - посол
11:31
/ 32
Закарпатський осередок "Європейської Солідарності" очолила Іванна Климпуш-Цинцадзе
18:01
/ 20
Ближчим часом можливе "угорське" пожвавлення в темі створення на Закарпатті Берегівського району
04:21
/ 5
Єпископа Мілана Шашіка нагороджено орденом "За заслуги" 2 ступеня (посмертно)
10:00
/ 2
У Сваляві перевіряють можливий факт вандалізму на меморіалі
22:25
/ 16
Голова Закарпатської ОДА Петров прибирав у Хусті "несанкціоноване" сміття
14:54
/ 17
Голова Закарпатської ОДА представив "лунченківського" в.о. голови Хустської РДА Сабадоша
02:41
/ 31
Ужгородець написав заяву в поліцію з приводу обслуговування його в аеропорту Херсона російською мовою
23:27
/ 1
Політичні трансформації Закарпаття. Ч. 9
02:39
/ 7
В ОП пояснили, чому хочуть залишити на Закарпатті Берегівський район та натякнули на сигнали від спецслужб
02:04
/ 4
Закарпатському екснардепу від "Партії регіонів" Бушку вручили підозру через побиття московського політтехнолога
01:50
/ 2
Україна і Словаччина восени підпишуть угоду щодо аеропорту в Ужгороді
19:24
/ 14
Новим очільником Іршавської РДА призначено Івана Завидняка
11:55
/ 3
Політичні трансформації Закарпаття. Ч. 8
01:16
/ 3
Профільний комітет ВР погодив створення на Закарпатті 6-ти районів, включно з Берегівським і Рахівським
» Всі новини