Звернення до генпрокуратури підписав в.о. міського голови Ужгорода Бобков. Ратушняка в місті немає?

У зв’язку із незаконним захопленням приміщень та будівлі Ужгородської міської ради (м. Ужгород, пл. Поштова, 3), а також проведенням обшуку/виїмки, вчиненого співробітниками прокуратури міста Ужгорода та обласної прокуратури Закарпатської області разом із співробітниками МВС України, що мало місце з 06 по 11 лютого 2008 року, змушені звернутися до Вас з даною заявою та повідомити про ознаки злочину, які вбачаються в діях зазначених осіб.

Звернення до генпрокуратури підписав в.о. міського голови Ужгорода Бобков. Ратушняка в місті немає?

06 лютого 2008 року біля 15 год. 00 хв. начальником Ужгородського МВ УМВС України (Пензель В.Й.) було проголошено про те, що будівля № 3 на пл. Поштовій у м. Ужгороді замінована, про що в телефонному режимі повідомив невідомий суб’єкт. В результаті, не баченого раніше, миттєвого реагування правоохоронців на "анонімний" дзвінок, під’їзні шляхи до площі Поштової у м. Ужгороді було перекрито службовими транспортними засобами пожежників, швидкої та міліції, а будівля Ужгородської міської ради (органу місцевого самоврядування діяльність якого гарантується Конституцією України) оточена співробітниками МВС України та заблокована від доступу на робочі місця співробітників виконкому, структурних підрозділів ради, депутатів Ужгородської міської ради, а також громадян міста.

Звертаємо особливу Вашу увагу на те, що посадових осіб – уповноважених представників Ужгородської міської ради та її виконавчих органів (міського голову та його заступників) жодним чином не було проінформовано та не поставлено до відома про імовірну небезпеку, а також план дій правоохоронців.

О 17 год. 00 хв. 06 лютого 2008 р. оточення під’їзних шляхів до площі Поштовій у м. Ужгороді знято, на площі не спостерігається жодного правоохоронця. Всі ознаки того, що заходи по виявленню та знешкодженню вибухівки завершено. Проте, о 20 год. 00 хв. цього ж дня, зненацька, біля 300 озброєних "беркутівців" та міліціонерів знову оточують і захоплюють будівлю Ужгородської міської ради.

Зранку 07 лютого 2008 року стало очевидним, що багато чисельними особами у формах співробітників правоохоронних органів вчиняється злочин передбачений ст. 341 Кримінального кодексу України - захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій.

На робочі місця не пускають працівників Ужгородської міської ради та її виконавчих органів. При спробі депутатів Ужгородської міської ради потрапити до сесійної зали для виконання обов’язків покладених на них територіальною громадою міста – вони натрапляють на фізичний опір силовиків у формі, які виштовхують депутатів із будівлі мерії. Навіть міський голова, який очолює міську раду та її виконавчий комітет не в змозі потрапити до приміщення Ужгородської міської ради, навіть для отримання вмотивованих пояснень та обґрунтувань зі сторони правоохоронців про причини такого зухвалого ігнорування законів України.

Паралельно із зазначеними подіями, у будівлі міської ради зламуються двері та проводиться несанкціонований обшук приміщень із вилученням документації необхідної для виконання функцій та завдань, покладених на орган місцевого самоврядування законом.

З огляду на викладену вище ситуацію, та враховуючи п. 6 Наказу генеральної прокуратури від 19.09.2005 р. "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство" звертаємо Вашу особливу увагу на наступні факти порушення порядку та умов проведення і фіксації результатів обшуку, огляду та виїмки.

Так зокрема:

Статтею 181 КПК України передбачено, що обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають підприємства, установи і організації, провадяться в присутності їх представників.

Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути роз’яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій; ці заяви підлягають занесенню до протоколу. Посадових осіб Ужгородської міської ради не було ознайомлено з намірами "правоохоронців" щодо проведення обшуку, а від так і незаконно позбавлено прав гарантованих наведеною нормою.

Крім цього, статтею 183 КПК України передбачений порядок проведення обшуку і виїмки, дотримання якого є обов’язковим, в тому числі і для "правоохоронців" міста Ужгорода.

Перед обшуком або виїмкою слідчий пред’являє постанову особам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи організації, де проводиться обшук або виїмка, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи.

Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити. При цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю пошкоджень дверей, замків та інших предметів.

Проте, замість виконання вказаної норми, ми спостерігаємо в діях співробітників прокуратури міста Ужгорода та обласної прокуратури Закарпатської області разом із співробітниками МВС України – фізичне перешкоджання уповноваженим представникам Ужгородської міської ради у намірі дізнатися про те, що відбувається в стінах органу місцевого самоврядування.

Також, чітко виписана в законі процедура, передбачена ст. ст. 186-189 КПК України передбачає, що при обшуку або виїмці можуть бути вилучені лише предмети і документи, які мають значення для справи. Проте, про наявність та суть кримінальної справи, якою прокуратура м. Ужгорода спробує замаскувати незаконне захоплення приміщень Ужгородської міської ради, уповноваженим представника мерії не повідомили.

Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред’явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису з зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети і документи повинні бути на місці обшуку або виїмки упаковані і опечатані.

В протокол обшуку або виїмки заносяться всі заяви і зауваження присутніх під час обшуку або виїмки осіб, зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий, особа, у якої проводився обшук або виїмка, та запрошені особи, що були присутні.

При проведенні обшуку або виїмки на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу і опису вручається представникові підприємства, установи або організації.

Станом на 09 год. 00 хв. 11 лютого 2008 року, співробітниками перелічених вище силових структур так і не було зроблено жодного повідомлення та не надано пояснень про те, що все ж таки відбувалось в будівлі Ужгородської міської ради в період з 06 по 11 лютого 2008 року.

Крім зазначеного вище, вважаємо за необхідне звернути особливу увагу генеральної прокуратури на наступні обставини. Орієнтовно біля 12 год. 00 хв. 11.02.2008 р. від прокуратури м. Ужгорода на адресу ужгородської міської ради надійшов лис в якому повідомляється, що 07.02.08 працівниками міської прокуратури із кабінетів Ужгородської міської ради були вилучені документи по кримінальній справі № 6105906, які нібито не були надані Ужгородською міської радою на вимогу постанови про проведення виїмки від 27.12.2007 р., що стало причиною взлому кабінетів та винесення за межі будівлі робочої документації (так і не зазначеної якої саме). Проте, як вбачається з протоколу виїмки (копія додається), зазначена постанова представниками Ужгородської міської ради була виконана, а вся необхідна документація надана слідчому задовго до подій, викладених у даній заяві. Отже, твердження прокуратури суперечать наявним підтверджуючим документам.

На сьогоднішній день очевидним та неоспорюваним залишається факт захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу місцевого самоврядування, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі установи.

Вищезгадані дії силових структур призвели до блокування роботи органу місцевого самоврядування, хаосу у діяльності міської ради та життєдіяльності міста Ужгорода в цілому. Ще більш не прогнозованими в майбутньому є наслідки вилучення оригіналів документів – рішень Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету.

Сьогодні в Ужгороді має місце повне знехтування принципів та засад проголошених Конституцією України, якими державою гарантується місцеве самоврядування та заборонено втручатися у діяльність органу місцевого самоврядування. Саме в політичному плані місцеве самоврядування надає можливість членам територіальних громад безпосередньо керувати своїми спільними справами.

Коли держава знищує в собі всі сліди місцевого самоврядування, вона неминуче йде до власного зникнення.

З огляду на викладені вище події та їх обставини, переконливо просимо:

1. Дати правову оцінку діям співробітників прокуратури міста Ужгорода, обласної прокуратури Закарпатської області та співробітниками МВС України, які вчинялися ними в будівлі Ужгородської міської ради (пл. Поштова, 3 у м. Ужгороді) у період з 06 по 11 лютого 2008 р..2.

Притягнути до відповідальності винних у захопленні будівлі № 3 на пл. Поштовій у м. Ужгороді, що забезпечує діяльність Ужгородської міської ради та блокування роботи органу місцевого самоврядування, гарантованого державою.

В.о. міського голови В.О. Бобков

11 лютого 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Політика

14:25
/ 1
Запрацював додаток для контролю обсервації і самоізоляції: за відмову - штраф
12:49
/ 27
Депутати Свалявщини підписали листа про взяття на поруки депутата-"рекетира" Сацика
16:11
/ 11
На Виноградівщині голова райради може отримати повноваження "політично" звільняти директорів шкіл (ДОКУМЕНТ)
17:55
/ 48
Нардеп Лунченко ультимативно вимагає в Києві призначення "свого" голови Закарпатської ОДА
16:25
/ 11
Закарпаття понад усе: кому Будапешт доручить вести угорців на місцеві вибори
14:34
/ 3
Ринок дозволить українцю вільно приймати рішення – закарпатський нардеп Петьовка
14:12
/ 5
Зеленський і Орбан зустрінуться особисто попри пандемію - МЗС
23:11
/ 1
Ярослав Онищук: "Коли сніг зійшов, то перевали були буквально вкриті тілами…"
20:35
/ 15
Медведчук "наїхав" на закарпатських медиків, що не використовують його експрес-тести без сертифікатів (ДОКУМЕНТ)
02:09
/ 5
Офіційний Будапешт і його сателіти на Закарпатті не прокоментували вирок польским екстремістам за підпал офісу ТУКЗ в Ужгороді
01:41
/ 1
Громадян України в Угорщині "в цей особливий період" не будуть штрафувати за протерміновані документи – Сійярто
01:13
/ 2
Сійярто: "Є надія, що в рамках української адмінреформи створять район з центром у Берегові"
11:19
/ 6
Угорський президент позбавив громадянства 8-ох закарпатців
19:57
/ 16
Президент звільнив голову Воловецької РДА Рогову, що лобіювала ВЕС на Боржаві
17:31
/ 2
У Польщі засудили паліїв офісу Товариства угорської культури
01:45
/ 49
У Чомі на Берегівщині КМКС висадив 100 дубів ностальгії за Великою Угорщиною і втратою нею Закарпаття
00:04
/ 10
Ректор Закарпатського угорського інституту Ілдика Орос склала повноваження керівника вишу
19:48
/ 5
Закарпатський нардеп від "Слуги народу" Кривошєєв самоізолювався через контакт із хворим на короновірус нардепом
16:59
/ 9
В Ужгороді ветерани і добровольці попередили владу з приводу капітуляції
00:19
/ 11
У Берегові КМКС створив організацію для захисту фермерів-угорців в умовах земельної реформи
19:56
/ 8
Мер Берегова Бабяк орендує сам у себе елітний джип (ДОКУМЕНТ)
00:28
Спостерігачі ОБСЄ в ОДА з'ясовували ситуацію на Закарпатті
13:54
/ 9
Сійярто летить до Лаврова напередодні українсько-угорських переговорів щодо НАТО
05:07
/ 19
В Ужгороді Нацкорпус і ветерани палили фаєри під стінами ГУ НП
20:22
/ 5
У депутата з Широкого "засвітилися" акції мільярдних компаній (ДЕКЛАРАЦІЯ)
» Всі новини