Федір Харута: Бюджет Закарпатської області прийнято, але бюджетний процес триває

12 січня чотирнадцята сесія Закарпатської обласної ради прийняла обласний бюджет на 2008 рік. Чим особлива цьогорічна фінансова програма? Про це, і більше — мова в нашому інтерв'ю з головою комісії обласної ради з питань бюджету Федором ХАРУТОЮ.

Федір Харута: Бюджет Закарпатської області прийнято, але бюджетний процес триває

— З прийняттям сесією обласної ради рішення «Про обласний бюджет на 2008 рік» ми отримали своєрідну бюджетну конституцію області на наступний рік, яка має неухильно виконуватися. Отримали її своєчасно — і це найголовніше, — наголосив наш співбесідник. — Що ж стосується процесу підготовки цього документа, то він, як і раніше, був непростим. Адже кожна політична сила, представлена в обласній раді, має свої зобов'язання перед виборцями, своє бачення пріоритетів використання бюджетних призначень.

— Це заважало роботі, мають місце прорахунки?

— Як на мене, на етапі підготовки бюджету нам не вдалося до кінця подолати традиційну «келійність» при формуванні головного фінансового документа області. Що ж до його змісту, то найбільш прикрим бачиться той факт, що не вдалося уникнути дещо суттєвих диспропорцій між розподілом видатків на поточні й капітальні. Однак це не стільки вина розробників, скільки біда бюджетної системи у державі загалом, коли частка заробітної плати з нарахуванням у місцевих бюджетах перевищує 80 відсотків.

— А як виглядає пропорція, ближча до ідеалу?

— Економічна наука і бюджетна практика підтверджують, що про пристойну якість бюджету можна вести мову лише у тому разі, коли на зарплату з нарахуванням йде не більше 67%, а на капітальні видатки - не менше 10%. І все ж вчасне прийняття бюджету є досягненням своєрідного консенсусу, свідчить про належний рівень відповідальності депутатів перед виборцями, їх вболівання за долю нашого краю.

— Федоре Григоровичу, в чому особливість цьогорічного обласного бюджету?

— Обнадійливі його параметри за основними видами доходів, видатків та фінансування на поточний рік загалом. Зверну увагу лише на кілька з них.

По-перше. У загальній сумі доходів обласного бюджету на цей рік (1103244,4 тис.грн.) у порівнянні з попереднім на 60,6 відсотка зросте дотація вирівнювання та додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. На 12 відсотків вищими будуть субвенції з державного бюджету, на 9,4 відсотка зросте сума обов'язкових платежів - податків і зборів. У відповідності до формули розподілу обсягів міжбю-джетних трансфертів між державним та обласним бюджетом обсяг дотації вирівнювання обласному бюджету з державного на поточний рік складе 242246 тис.грн. А це — на 64,1 відсотка більше, ніж ми отримали в 2007 році.

По-друге. Відомо, що головним дохідним джерелом є податок з доходів фізичних осіб, 25 відсотків надходжень якого зараховуються до обласного бюджету. У 2007 році із загальної суми 479773,5 тис.грн. до обласного бюджету надійшло 119940,2 тис.грн. Це на 53 відсотки перевищило рівень надходжень з цього джерела у 2006 році.

Оптимістичними є і розрахунки щодо зростання надходжень від податку з доходів фізичних осіб. Вони пов'язані, насамперед, із поетапним запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати, яка на кінець року має скласти 605 грн., прогнозне збільшення середньомісячної заробітної плати працівників економічних галузей, введення з 1 листопада 2008-го третього етапу «єдиної тарифної сітки», подальше реформування податкової системи. Все це дозволило спрогнозувати суму надходжень до обласного бюджету з доходів фізичних осіб у розмірі 148591,1 тис.грн. Це майже на чверть більше від надходжень з цього джерела у 2007 році.

— А по-третє, четверте?..

— Наша комісія з початку її формування неодноразово звертала увагу на необхідність об'єктивних розрахунків такого важливого джерела надходжень до обласного бюджету, яким є плата за землю. У 2008 році, зважаючи на збільшення у 5 разів ставок земельного податку для земель, на яких ще не проведена грошова оцінка та збільшення площ, де ця робота вже виконана, поліпшення обліку землевласників, землекористувачів і орендарів та інші заходи, в області передбачено зібрати 46800 тис.грн. надходжень від плати за землю, з яких 11700 тис.грн. надійдуть до обласного бюджету. Ця сума на 28,2 відсотка перевищить минулорічну, хоча, на моє переконання, і вона далеко не оптимальна.

І, нарешті, про особливість нової фінансової конституції й появу певних новацій у змісті документа. Так, вперше плановано надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів.

Що стосується видаткової частини обласного бюджету (1102233,4 тис.грн.у т.ч. — 1044744,8 загальний фонд і 57488,6 спеціальний), то у 2008 році порівняно з минулим на 53 відсотки зросте загальний фонд на утримання закладів освіти, на 46,7 — охорони здоров'я, 35,4 — соціальний захист та соціальне забезпечення, 62,1 — культури і мистецтва. 53,2 — фізичної культури і спорту, 9,1 — засобів масової інформації.

Робота над бюджетом поточного року ще раз переконує у важливості вдосконалення бюджетного планування взагалі та максимального зростання дохідної частини бюджету.

— Федоре Григоровичу, яка роль місцевого самоврядування в стратегії планування розвитку територій?

— Сьогодні, коли відбуваються глобальні зміни в організації влади, справді особливого значення набуває утвердження ефективної системи місцевого самоврядування. Однак для цього треба, щоб ради всіх рівнів мали не лише реальні повноваження, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування», але й реальні фінансові ресурси. Тобто мали власний достатній для розв'язання проблем конкретного села, району, області бюджет. Без цього багато місцевих програм, навіть вкрай потрібних, є неефективними. На сьогодні механізм автономного формування бюджетів органів місцевого самоврядування відсутній. Через це не можна серйозно вести мову і про перехід до стратегічного планування розвитку територій. Тим прикріше, що при підготовці цьогорічної фінансової програми не вдалося (швидше з суб'єктивних причин) задіяти напрацювання депутатської комісії облради з питань бюджету щодо запровадження бюджетних та інвестиційних паспортів.

— Тепер, мабуть, матимете період затишшя, то, вдосконаливши цю паспортизацію, використаєте її в розробці чергового бюджету...

— Із затвердженням бюджету обласна державна адміністрація та обласна рада отримали конкретний план формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення використання покладених на них функцій. Отже, ми вступили у третю стадію бюджетного процесу - забезпечення його виконання.

— Хіба це не функція виконавчої влади?

— Хоча загальна організація виконання бюджету лежить на головному управлінні фінансів ОДА, обласна рада, її бюджетна комісія мають у своєму арсеналі достатньо ефективних важелів адекватного реагування на хід бюджетного процесу на етапі його виконання. Але найголовніше - активна участь депутатського корпусу в реалізації затвердженої сесією обласної ради програми економічного і соціального розвитку області на 2008 рік.

— Ця програма разом з обласним бюджетом є основними документами життєдіяльності й розвитку краю на рік і в поєднанні,

очевидно, мають реалізуватися. Що ви, Федоре Григоровичу, розуміючи складність підготовки, можете про неї сказати?


— На мою думку, її основному розробникові - головному управлінню економіки, на жаль, не вдалося цілком уникнути недоліків, що мали місце у подібних документах попередніх років. У майже у двохсотсторінковому фоліанті за мерехтінням цифр, статистичних даних важко зрозуміти механізми досягнення визначених орієнтирів. Та й самі орієнтири, м'яко кажучи, не завжди належним чином аргументовані. Наведу лише один приклад. Програмою передбачено збільшити перевезення вантажів залізничним транспортом на 2,2 відсотка. Звідки ці цифри — не зрозуміло. У той же час усунення причин, які призвели до величезних втрат областю вантажопотоків, над якими роками б'ються наші перевізники, могло б дуже суттєво збільшити цей показник. І такий не єдиний. Проблема тут, що очевидно, у підходах до планування розвитку територій загалом.

— Що буде пріоритетом діяльності очолюваної вами комісії на подальшому етапі бюджетного процесу?

— Важливим бачиться вдосконалення контролю за використанням бюджетних коштів на всіх рівнях. У цьому плані виокремлю два аспекти: максимальну прозорість бюджетного процесу на всіх етапах (через ЗМІ, залучення громадськості до обговорення проблем, громадську експертизу програм, під які виділяються кошти) та вдосконалення механізму контролю. Будемо відвертими.

Цільові програми готуються відповідними управліннями. А тому, як кажуть на Закарпатті, «кожна рука до себе крива», тож проведення експертиз таких програм дозволило б об'єктивніше підходити до їх фінансування. Що ж до попередження не цільового використання чи розкрадання бюджетних коштів, то не хотів би моралізувати, але скажу таке: якби кожен, хто відповідає за бюджетні кошти, розумів, що Божа заповідь «Не укради» є універсальною моральною нормою, за порушення якої треба відповідати незалежно від того, посягнув ти у кишеню сусіда чи зазіхнув на бюджетні кошти, питання відпало б саме собою.

— Однак поки що такого рівня суспільної моралі не досягнуто...

—Тому вважаю важливим у цьому плані й надалі координувати контролюючі функції комісії з питань бюджету з роботою відповідних контролюючих органів. У минулому році нами були напрацьовані відповідні пропозиції. Головними мають стати профілактика, попередження порушень. І все ж, на моє переконання, найголовніше в контролі - максимальна прозорість і гласність бюджетного процесу загалом. Якщо члени територіальної громади будуть знати, що їхні побажання стосовно першочергового спрямування бюджетних коштів прийняті, що ці кошти надійшли на місця, то, будьте певні, кращого контролера, ніж сама громада, й бути не може.

Інтерв'ю вела Надія Тегза, "Новини Закарпаття"
21 січня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Економіка

14:01
/ 2
Закарпатський "Єврокар" може запустити виробництво електромобілів Volkswagen
00:39
Голова Закарпатської ОДА звернувся до голови ВРУ з підтримкою "електромобільних" законопроєктів закарпатських нардепів (ДОКУМЕНТ)
14:17
Торік на Закарпатті підприємствами роздрібної торгівлі реалізовано на 3,6% більше товарів, ніж у 2018-му
16:50
/ 2
При можливості випуску 50 тисяч автомобілів на рік, на закарпатському "Єврокарі" складають лише 5 тисяч машин
17:58
/ 4
Виробництво на закарпатському "Єврокарі", порівняно з травнем минулого року, зменшилося вп'ятеро
18:15
Світовий банк рекомендує уряду України відтермінувати будівництво нових «зелених» електростанцій
16:36
/ 1
На Закарпатті у І кварталі виробництво свинини впало на 37,7%
01:06
Цінова гойдалка на закарпатському ринку квітів і ярини
03:28
/ 5
Енергоспівтовариство спільно з АМКУ розслідуватиме монопольні зловживання ДТЕК на "острові" Ахметова, звідки отримує електроенергію Закарпаття
17:59
/ 2
Із березня запрацює віртуальний реверс зі Словаччиною, який "Газпром" блокував 5 років
03:01
/ 2
У січні закарпатці вирізали 4,8% "приватних" корів
13:16
Торік підприємствами Ужгородщини реалізовано промислової продукції на суму 7468,5 млн грн
16:59
/ 2
Закарпатський "Єврокар" у січні-2020 випустив на 5% менше авто, ніж у січні торік
11:56
/ 4
Під час візиту австрійської делегації на "Єврокар" обговорили потенціал подальшого розвитку автоіндустрії на Закарпатті
16:35
Торік на Закарпатті обсяги виробництва будівельної продукції зросли на 8%
14:56
/ 1
Суд підтвердив фіктивність компанії Gofer Mining PLC, яка маскувала рейдерство "інвестиційною" діяльністю на Закарпатті
16:43
Після короткочасного відродження газовидобувна галузь Закарпаття пішла на спад
13:57
/ 4
OpenMarket продає арештований ужгородський машинобудівний завод "Тиса" за 7,2 млн грн
19:23
/ 12
Через "зелений тариф" для можновладців у січні вартість електроенергії для бізнесу може зрости на 20-25%
03:20
Електрика для закарпатців має подешевшати
13:42
/ 7
На Закарпатті за рік удвічі поменшало кіз та овець
14:14
/ 3
Для відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" виконані практично всі умови – керівник Украероруху
12:10
/ 9
На Закарпатті фіксують найстрімкіші темпи падіння промисловості
10:34
/ 4
Закарпаття і надалі залишається регіоном із найбільшим падінням виробництва молока
17:52
Соціально-економічне становище Закарпатської області у січні-жовтні 2019 року
» Всі новини