Частину Мукачівського замку віддадуть в оренду стратегічному інвестору

Мукачівська міська рада оголошує інформацію Згідно рішення
23 сесії 5 скликання від 27.11.2007 р.:
Оголошується конкурс про надання в довгострокову оренду окремого індивідуально визначеного нерухомого майна - частини приміщень, об’єкту комунальної власності міської територіальної громади м. Мукачево – Мукачівського замку „Паланок”, пам’ятки архітектури національного значення, з метою збереження культурної спадщини, шляхом залучення стратегічного інвестора, здатного створити на об’єкті потужну фінансово-господарюючу структуру туристично-готельного напрямку з відповідною інфраструктурою, яка фінансуватиме витрати.
Істотні умови конкурсу з надання в оренду частини приміщень Мукачівського замку „Паланок” – пам’ятки архітектури національного значення
(охоронний номер №168-Н)

Частину Мукачівського замку віддадуть в оренду стратегічному інвестору

(Конкурс по залученню інвесторів)

Об’єкт оренди:

Місцезнаходження:
Україна, 89600, м. Мукачево, Замкова гора, замок “Паланок”.

Власність: комунальна, міської територіальної громади м. Мукачево.

Балансотримач: міський відділ культури Мукачівського міськвиконкому.

Складові об’єкту оренди (приміщення Мукачівського замку „Паланок”, які не використовуються Мукачівським історичним музеєм):

Літ.”Д” -східна 2-х поверхова будівля середнього замку, загальною площею – 238,30 кв.м.

Літ. „Е” - західна 3-х поверхова будівля середнього замку, загальною площею – 495,00 кв.м.

Літ. „Г” - південна 3-х поверхова будівля середнього замку з оглядовими майданчиками  2-х бастіонів, загальною площею – 913,80 кв.м.

Літ. „Ж” - північно-східна 2-х поверхова будівля середнього замку, загальною площею – 179,90 кв.м.

Літ. „О”-  вбудовані приміщення з оглядовим майданчиком – 353,20 кв.м.

Літ. ”К” – Підвальні приміщення під оглядовим майданчиком , загальною площею – 78,50 кв.м.

Літ. ”И” – Підвальні приміщення під будівлею високого замку, загальною площею – 169,60 кв.м.

Право землекористування (на правах сервітутного договору), під будівлями і спорудами.

Стан будівель незадовільний (частково аварійний) потребує невідкладних робіт  по ремонту, відновленню та консервації будівельних конструкцій, облаштування інженерної інфраструктури.

Теперішній стан будівель проходить фото- та відеофіксацію, документи якої зберігаються у орендодавця та орендаря.

Мета оренди

Об’єкт передається в оренду з метою пристосування під готельно-ресторанний комплекс з відповідною інфраструктурою для організації прийому та обслуговування туристів, екскурсійної діяльності, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації та музеєфікації шляхом проведення відповідних робіт без зміни властивостей, які є предметом охорони об’єкта  культурної спадщини.

Термін оренди – до 01.01.2056р., з  правом продовження договору оренди на новий термін.

Сторони договору оренди: орендодавець – Мукачівська міська рада в особі міського голови, орендар – переможець конкурсу на право оренди, юридична особа, зареєстрована (до моменту укладання договору оренди) як платник податків до міського бюджету м. Мукачево.

Текст договору оренди, попередньо погоджений з орендарем, затверджується на сесії міської ради. Договір оренди нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації правочинів. Суборенда дозволяється на розсуд орендаря (окремі приміщення функціонального призначення), за погодженням з орендодавцем та з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Суборендар у місячний термін з дня отримання у користування частини пам’ятки зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Орендна плата, фінансові та часові критерії конкурсу.

1). Стартова сума інвестиційних вкладень становить не менше 10 млн. грн.* (що в еквіваленті на дату рішення сесії становить 1980200 $ США, при курсі Нацбанку України 100 $ США = 505 грн.).

2). Термін вкладення фінансових інвестицій на протязі не більше 5-ти років з дня проведення конкурсу на право оренди.

3). Стартова орендна плата за користування об’єкту оренди в місяць, обраховується згідно діючої методики на підставі незалежної (експертної) оцінки орендної частини пам’ятки культурної спадщини та діючих орендних ставок у відсотках до незалежної оцінки, які визначаються від цільового призначення орендованого нерухомого майна. Стартова орендна плата (базова) за користування об’єктом визначена наступним чином: експертна вартість об’єкту оренди становить 9320473 грн. (без ПДВ), станом на 30.09.2007 р., ставка орендної плати від вартості в відсотковому відношенні становить 22%, згідно Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, та змін до неї, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1846 та рішення 21 сесії Мукачівської міської ради 5 скликання від 31.10.2007 р. № 447 „Про внесення змін в Положення “Про здачу в оренду нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади м. Мукачево”, затверджене рішенням 11 сесії 4 скликання Мукачівської міської ради від 21.11.2002 р.”. Стартова орендна плата орендованих приміщень за перший місяць оренди нараховується в сумі 170875 грн. без ПДВ. Базова орендна плата (пропозиція переможця конкурсу) коригується на індекс інфляції гривні.

4). Фінансові розрахунки по орендній платі проводяться наступним чином (стартові умови):

4.1. Не менше 15% суми, щомісячно, з дати введення в експлуатацію окремих відреставрованих функціональних приміщень, але не більше 3 років від дати проведення конкурсу, перераховується коштами, в гривнях, з врахуванням індексу інфляції гривні, з банківського рахунку орендаря на банківський рахунок орендодавця;

4.2. Решта, (не більше) 85% суми, в місячний термін з дати отримання орендарем дозволу на початок виконання будівельних робіт, але не більше 3 років з дати проведення конкурсу, зараховуються як вкладання інвестиційних витрат орендаря в об’єкт оренди, і стають частиною невід’ємних покращень об’єкта оренди, здійснених орендарем, що стає власністю орендодавця.

Після зарахування суми інвестиційних вкладень, орендна плата вноситься грошовими коштами.

Зміна орендної плати можлива тільки за згодою сторін з відповідним обґрунтуванням.

Права та обов’язки орендаря.

Орендар має право:

використовувати об’єкт оренди у відповідності до мети, обумовленої умовами оренди;

самостійно вести фінансово-господарську діяльність;

надавати в суборенду окремі приміщення функціонального призначення за погодженням з орендарем;

використовувати амортизаційні відрахування на реставрацію та утримання об’єкту;

ініціювати продовження договору оренди на новий термін.

Орендар зобов’язаний:

провести роботи, необхідні для забезпечення збереження, покращення технічного стану, підтримання в експлуатаційному стані та пристосування об’єкта оренди без зміни властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини, в терміни, погоджені з Орендодавцем та центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Вся науково-проектна документація на проведення робіт розробляється спеціалізованими проектними організаціями та погоджується з Орендодавцем, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, іншими установами у встановленому законодавством порядку;

проводити підприємницьку діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

для господарської діяльності на орендованому об’єкті створити не менше 30 нових робочих місць;

оплатити витрати Орендодавця, пов’язані з підготовкою документації об’єкта;

самостійно, від власного імені укладати договори із спеціалізованими організаціями на надання комунальних послуг;

не пізніше 3-х місяців після укладання договору оренди застрахувати об’єкт від усіх звичайно прийнятих ризиків на користь орендодавця;

у місячний термін з дня отримання у користування частини пам’ятки укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір;

забезпечити пожежну безпеку орендованого майна.

Інші умови конкурсу:

1. Право на оренду переходить до орендаря після оформлення двостороннього  акту приймання-передачі об’єкту.

2. У випадку розірвання договору оренди: частина невід’ємних покращень, зроблених орендарем в об’єкт оренди, підлягають компенсації по ціні та на умовах за згодою сторін згідно документально підтвердних витрат в об’єкт.

3. Перепродаж прав оренди – не можливий.

4. При виникненні форс-мажорних обставин, сторони регулюють відносини окремою угодою.

5. Обов’язковим для діяльності орендаря є наступні обмеження щодо використання об’єкту оренди: право безумовного доступу до об’єкту оренди з метою його обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення, мають особи, уповноважені на це відповідним органом охорони культурної спадщини. Право безперешкодного проходу у верхній двір замку мають працівники організацій, розташованих у верхньому дворі та відвідувачі. Орендар повинен  забезпечити доступ до інженерних мереж об’єкту з метою їх ремонту та обслуговування працівників технічних, господарських та експлуатаційних служб.

Особливі умови для участі у конкурсі для претендентів:

Внесення до міського бюджету реєстраційного збору за участь у конкурсі у розмірі 3400 грн. Реєстраційний збір внесений учасником конкурсу, поверненню не підлягає.

Надання зобов’язання гарантійного характеру щодо інвестування в об’єкт (банківські гарантії, порука, тощо).

Надання розгорнутого бізнес-плану майбутнього використання об’єкту оренди. 

Переможцем конкурсу визнається претендент, який підтверджує згоду з істотними умовам конкурсу, та який запропонував свої, найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Мукачево.

Сторони договору оренди звільняються від сплати держмита при нотаріальному посвідченні.

Реєстраційний збір за подання заяви на участь в конкурсі, перераховується управлінню комунальної власності міськвиконкому на р/р 37323001000935 в ГУДКУ в Закарпатській обл., МФО 812016, код за ЄДРПОУ 26464056. 

Термін прийняття заяв до 09.01.2008 р.

Конкурс відбудеться в січні 2008 року, згідно плану роботи Мукачівської міської ради, відкрито, на пленарному засіданні міської ради із затвердженням наслідків.

Комплект документів на участь у конкурсі в запечатаному конверті з умовною назвою-девізом приймаються в управлінні комунальної власності, вул. Пушкіна, 2, каб. 14, м. Мукачево, 89600, тел. 2-25-22. Консультації за цими ж реквізитами.

ЗІА "Простір"
12 грудня 2007р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Економіка

03:01
У січні закарпатці вирізали 4,8% "приватних" корів
13:16
Торік підприємствами Ужгородщини реалізовано промислової продукції на суму 7468,5 млн грн
16:59
/ 2
Закарпатський "Єврокар" у січні-2020 випустив на 5% менше авто, ніж у січні торік
11:56
/ 4
Під час візиту австрійської делегації на "Єврокар" обговорили потенціал подальшого розвитку автоіндустрії на Закарпатті
16:35
Торік на Закарпатті обсяги виробництва будівельної продукції зросли на 8%
14:56
/ 1
Суд підтвердив фіктивність компанії Gofer Mining PLC, яка маскувала рейдерство "інвестиційною" діяльністю на Закарпатті
16:43
Після короткочасного відродження газовидобувна галузь Закарпаття пішла на спад
13:57
/ 3
OpenMarket продає арештований ужгородський машинобудівний завод "Тиса" за 7,2 млн грн
19:23
/ 12
Через "зелений тариф" для можновладців у січні вартість електроенергії для бізнесу може зрости на 20-25%
03:20
Електрика для закарпатців має подешевшати
13:42
/ 7
На Закарпатті за рік удвічі поменшало кіз та овець
14:14
/ 3
Для відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" виконані практично всі умови – керівник Украероруху
12:10
/ 9
На Закарпатті фіксують найстрімкіші темпи падіння промисловості
10:34
/ 4
Закарпаття і надалі залишається регіоном із найбільшим падінням виробництва молока
17:52
Соціально-економічне становище Закарпатської області у січні-жовтні 2019 року
17:41
Підприємствами й організаціями Закарпаття за січень-вересень освоєно на 15,3% менше капітальних інвестицій, ніж торік
17:35
/ 1
З початку року іноземні інвестори "вклалися" в економіку Закарпаття на 11,6 млн грн
12:04
Підприємства Закарпаття упродовж 9 місяців здійснювали експорт послуг до 77 країн, імпорт – з 42 країнами
10:32
На Закарпатті створюють потужний автомобільний кластер
17:58
Форум ініціатив відбувся у Соломонові на Ужгородщині
02:12
/ 2
День Свободи і Гідності відзначили у Хусті та Тячеві
17:34
/ 2
Перший приватний винороб Закарпаття готується отримати офіційну ліцензію
22:23
/ 5
Авіакомпанія "Азур Ейр Україна" з Тячева потрапила в ТОП-10 найбільш успішних компаній галузі
16:26
/ 5
За 9 місяців на Закарпатті промислове виробництво скоротилося на 9%
01:35
/ 2
Перепони на шляху легалізації виноробства обговорили на зустрічі в Ужгороді
» Всі новини