Верецький перевал. Історія і перспективи конфлікту

Нещодавно на Верецькому перевалі, на монументі з нагоди 1100-ліття гонфоглалашу (завоювання угорцями "нової" батьківщини) "невідомі" написали: "Слава Україні!", "Тут була Карпатська Україна!". Ці патріотичні гасла було визнано "вандалізмом", порушено кримінальну справу.

При цьому слід чітко зрозуміти: саме встановлення владою та Товариством угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) даного пам’ятника, всупереч протестам громадськості, на колишньому кордоні Великої Угорщини та на "кістках карпатських січовиків", є "радикалізмом" та "екстремізмом". А будь який радикалізм та екстремізм викликає радикалізм та екстремізм з іншого боку.

Та й чому закарпатці мають терпіти пам’ятник на честь знищення уграми наприкінці ІХ століття їхнього руського князівства, вбивства ними князя Лаборця і початок багатостолітнього рабства? Угорським ініціаторам будівництва пам’ятника слід зрозуміти, що, у випадку прагнення добросусідських стосунків, не варто робити те, що принижує інші народи.

Верецький перевал. Історія і перспективи конфлікту
Верецький (Середньоверецький) перевал (висота над рівнем моря – 839 метрів) знаходиться на межі Закарпатської та Львівської областей України. До 1918 року по ньому проходив кордон між угорською та австрійською частинами Австро-Угорської імперії, у 1919 році – березні 1939 року – Чехословацькою Республікою та Польщею, надалі до вересня 1939 року – Угорщиною та Польщею. Найближчі села з закарпатського боку – Верб’яж та Нова Ростока Воловецького району, з львівського – Жупани та Клімець Сколівського. Через перевал проходить "стара", нині мало використовувана автомобільна дорога із Закарпаття на Львівщину.
 
Верецький перевал
 
У другій половині ХVІІІ століття було віднайдено та опубліковано хроніку "Геста Гунгарорум" ("Діяння угрів"), автор якої невідомий (Анонім). Написання її на початку ХІІІ століття іноді приписують нотареві угорського короля Бели ІІІ. До багатьох "діянь", описаних Анонімом, чимало істориків, зокрема й угорських, ставляться скептично. Це стосується і повідомлення про перехід семи (серед них чотири були угорськими, три "кабірськими", тобто, мабуть, тюрко-хазарськими) племен у 896 році через Верецький перевал.
 
Тут слід пояснити, що прадавньою батьківщиною предків угорців був Середній Урал. Їх найближчими родичами вважаються народності ханти і мансі, що мешкають у Західному Сибіру (сусідні народи донедавна називали їх "югра"), від мов яких угорська відрізняється приблизно так, як відрізняються між собою мови слов’янські.
 
У V столітті до н. е. угри, від’єднавшись від хантів і мансі, переселилися на територію сучасної Башкирії, а з ІХ століття вони уже мешкають в Приазов’ї (називали вони цей терен - Леведія) і є підвладними хазарським каганам. Були типовими номадами - кочівникам-скотарями, хоча вже знали, перейнявши від аланів, тюрків-болгарів, елементарне землеробство.
 
На початку ІХ століття на угрів напали печеніги. Зазнавши у війні з ними поразки, угри розділилися. Одна частина повернулася назад у Башкирію (на початку ХІІІ століття їх тут ще відшукав угорський монах-місіонер), де їх нащадки розчинилися серед інших народів. Інша перекочувала західніше - на територію сучасних Херсонської, Миколаївської та півдня Одеської областей України (цю місцевість вони назвали  Етелкьозом). Та печеніги знайшли їх і тут. Тож наприкінці ІХ століття уграм довелося тікати і звідси у найзахідніші степові простори, придатні для кочового скотарства – Панонію, себто Тисо-Дунайську низовину та Трансільванію, заселені на той час, як писав літописець Нестор, "слов’янами та волохами", а також, мабуть, незначними залишками тюрків-авар (іноді припускають, що їх нащадками є секеї - етнографічна група угорців) та германців-гепідів (себе називали "товт", що є близьким до "тевтон", надалі словакізувалися). Очолювали угрів, так як це було прийнято у хазарів, три особи – верховний військовий вождь (дюла) Арпад, головний шаман (кенде) Курсан та старійшина мирного часу (гарка) Тетень.
 
Тож є сумнівним, щоб в 896 році варварська орда угрів, а це були в основному жінки і діти, бо дорослі чоловіки перебували у військовому поході проти Болгарії Дунайської на Балканах, тікаючи від печенігів з Етелкьоза, добиралися в Трансільванію та Панонію не найкоротшим і зручнішим шляхом – через сучасну Румунію, а окільним – через нинішню Західну Україну (достатньо густо заселену) та Карпатські перевали. Неймовірним є і те, щоб кілька сот тисяч жінок та дітей із кибитками, стадами худоби (угорці були степовиками, залишалися кочівниками) продерлися через зарослі лісом перевали, позаяк якихось доріг наприкінці ІХ столітті тут не було. Однак, після віднайдення хроніки Аноніма, легенда про перехід угорців через Верецький перевал набула широкої популярності. Відомий художник К. Мункачі написав на цю тему велике полотно.   
 
Завоювавши "нову батьківщину", місцеве населення угри винищили чи перетворили на рабів. Згідно з Анонімом (а також за закарпатським народним епосом), вони знищили державне утворення предків закарпатських українців – Мукачево-Боржавське князівство, а його князя Лаборця - повісили.
 
У порівнянні із сусідніми народами, зокрема слов’янами, угри перебували на набагато нижчому рівні цивілізаційного розвитку, були азійськими варварами, тож, оселившись у Панонії, наводили жах мало не щорічними набігами (подібно, як половці, печеніги, пізніше татари – на Русь) на Італію, Німеччину, Францію, навіть Іспанію. Зажахані цією азійською ордою, європейці, які їх, помилково, враховуючи побут та здебільшого монголоїдний тип, вважали гунами, у Х ст. створили спеціальну молитву - "Боже порятуй нас від угрів!".
 
Грабіжницькі походи тривали аж до 955 року, коли німецький імператор Оттон І вщент розгромив їхню кінноту. Після цього угри були змушені поступово цивілізовуватися, європеїзовуватися, переходити, під впливом слов’ян та германців, до осілості, землеробства. Близько 1000-го року вони приймають і християнство (хоча язичницькі вірування, і, особливо, серед половців, які в 1239 році, втікаючи від монголо-татарів, переселилися з чорноморських степів в Угорщину, утворивши існуючу до сьогодні етнічну групу кунів (куманів), трималися ще багато століть) та засновують державу. Першим угорським королем став Іштван (Стефан), пізніше визнаний святим. Змішуючись із корінним населенням, угорці поступово втрачають і монголоїдні риси, в їх мову ввійшло чимало слов’янських слів, особливо тих, які були пов’язані із землеробством та будівництвом держави.
 
У 1896 році в Угорщині на державному рівні відзначалося  тисячоліття "завоювання угорськими племенами нової батьківщини" (по-угорськи визначається одним словом – "гонфоглалаш"). Відзначення відбувалося з великою великодержавно-шовіністичною, принизливою для національних меншин "помпою".
 
На тоді підвладній Угорщині території нинішнього Закарпаття до цієї дати були споруджені пам’ятники на Верецькому перевалі, в Мукачеві (встановлено височенну стелу з міфічним "уральським" орлом Турулом), які повинні були нагадувати місцевим українцям про "вічність" панування Угорщини над ними.
 
Тоді, з приводу святкування "міленіуму", позаяк будь-який легальний спротив шовіністам у краї був неможливий, із протестним листом "І ми в Європі" на захист закарпатців виступила українська інтелігенція Галичини на чолі із Іваном Франком, вказуючи, що "нищити русинів зробилося немов патріотичним обов’язком мадярським, дарма що… вело за собою економічну руїну, духовну темноту і безпомічність півміліонової маси народа, виключало від цивілізаційного розвою і поступу цілі обширні комітати, деморалізувало і доводило до цілковитого етичного здичавіння угроруську інтелігенцію…". У двадцятих роках ХХ століття пам’ятник був демонтований чехословацькою владою, яка вбачала у ньому символ угорського шовінізму.
 
У 1996 році закарпатці, із газет, які видавалися в Угорщині, з подивом довідалися, що на Верецькому перевалі повним ходом іде відновлення пам’ятника на честь угорського гонфоглалашу ("завоювання нової батьківщини"). Чому він встановлюється не на сучасному державному кордоні Угорщини, а на колишньому державному кордоні Угорського королівства,  було незрозумілим, якщо тільки, звичайно, не вважати це спробою реваншизму. Реваншисти, що мріють про відновлення "Великої" Угорщини у кордонах "святостефанської корони" в Угорщині є і нині (дотримуються гасла, відомого закарпатцям із часів 1939 року: "Csonka Magyarorszag nem orszag – nagy Magyarorszag menyorszag!" - "Мала Угорщина – не держава, Велика Угорщина – райська держава!"), хоча їх ідеї наразі підтримує лише 10 – 20 відсотків населення країни.
 
Та й чому закарпатці мають терпіти пам’ятник на честь їх завоювання уграми, вбивства князя Лаборця та встановлення чужоземного гніту? Ініціаторам будівництва пам’ятника слід було зрозуміти, що, у випадку прагнення добросусідських стосунків, не варто робити те, що принижує національну гордість інших народів. До прикладу англійцям і на думку не спадає нав’язувати Індії пам’ятник на честь перетворення її в колонію Великої Британії. Не ініціюють такого спорудження турки в Болгарії чи Сербії, або в тій же Угорщині, під Мохачем (тут у 1526 році угорське військо зазнало нищівної поразки від турецьких військ і Угорщина втратила незалежність), монголи в Росії тощо. До того ж, на Верецькому перевалі у березні 1939 році угорськими та польськими окупантами було розстріляно сотні карпатських січовиків, тож виглядало так, що існує бажання ще й зневажити героїв, котрі віддали свої життя за Україну, "спорудивши пам’ятник на їх кістках".
 
Пам'ятний знак карпатським січовикам, розстріляним угорськими гонведами і польськими жолнєжами на Верецькому перевалі
 
Обурювало й те, що все діялося таємно.
 
Проти будівництва виступила Українська Народна Рада Закарпаття, крайовий Рух, інші організації. Широко розповсюдженим був їх "Протест проти угорської історичної агресії на Закарпатті". До заперечення будівництва долучилася громадськість Львівщині (рішення про таке прийняла і Львівська міська рада), народні депутати України. Зокрема, голова НРУ В. Чорновіл виступив щодо цього і у Верховній Раді.
 
Тож у Києві зрозуміли, що спорудження пам’ятника на колишньому, а не на сучасному кордоні Угорщини, несе загрозу національно-державним інтересам України, є зневагою для українців (для когось наприкінці ІХ століття почалася "нова батьківщина", а для когось - багатовікове поневолення), тому рішенням Кабінету міністрів будівництво було "призупинене". Однак питання його відновлення і далі впродовж років порушувалося угорською стороною на міждержавному рівні.
 
Два роки тому стало відомо, що роботи із будівництва пам’ятника поновлені. І дозвіл на це дала влада, хоча, при цьому, було порушено низку законодавчих актів. І знову все діялося таємно. Перед тим, до речі, було відновлено височенну стелу з орлом Турулом на Мукачівському замку, хоча навіть в Угорщині спорудження пам’ятників із Турулом центристські політичні сили вважають недопустимим, позаяк вони є "символами реваншизму".
 
Зазначене, на мій погляд, засвідчувало відсутність в деяких високих українських чиновників двох речей: 
 
Перша – відсутність національної гордості, елементарного патріотизму та розуміння, що таке національна безпека України.
 
Друга – бездарна відсутність елементарного прогнозування можливих наслідків прийнятих рішень.
 
Детальніше - стосовно другого. Довідавшись про "відновлення" будівництва пам’ятника на честь завоювання наших предків угорцями, я, як депутат обласної ради, звернувся до деяких обласних керівників, від котрих залежало прийняття рішень із даного питання. Виникла дискусія. Мені пояснювали, що пам’ятник на Верецькому перевалі (як і Турул) споруджуються для того, щоб "покращити українсько-угорські міждержавні стосунки". На мої запитання, "що буде, якщо громадськість підніметься на протест?", із скептичною іронією відповідали, що таких не буде, бо "все схвачено!"
 
Доводилося пояснювати, що будівництво слід припинити, доки воно дійсно не викликало погіршення стосунків, бо протести таки відбудуться, адже ще чимало людей не позбавлені національної самоповаги. А у випадку, коли громадськість своїми акціями не дозволить "урочистого", за участю президентів України та Угорщини та Угорщини, відкриття пам’ятника, як уже тоді планувалося, то чи не погіршить це стосунки? Більше того, а раптом "хтось" обмалює, чи навіть підірве пам’ятник, адже будь-який радикалізм (а будівництво, всупереч громадській думці, реваншистського пам’ятника, тим більше - "на кістках карпатських січовиків", є радикальним, екстремістським вчинком), породжує радикальні дії із іншого боку. Чи "покращить" це стосунки?
 
Наші державні "мужі" цього не сприймали, адже "такого не може бути, бо не може бути  ніколи!", хоча із прогнозуванням розвитку подій, з рекомендацією поінформувати вище керівництво держави про необхідність відміни будівництва "поки не сталось гірше", я навіть звертався до начальника Управління СБУ по Закарпатській області Ю. Рахівського. Реакції з боку високо посадовців не було жодної.
 
Та розвиток подій підтвердив прогнозування.
 
Після протестів громадськості, масових акцій, організованих на перевалі ВО "Свобода", рішень Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад про недопустимість будівництва зневажливого для українців та реваншистського пам’ятника, реалізувати плани про його відкриття за участі керівників України та Угорщини (до речі, 15 березня, себто у святий для закарпатців день) стало неможливим. Ініціатори цієї зневаги українців зазнали ганебної поразки. Отож відкривали його таємно – так, щоб громадськість про дату події не знала.
 
Нещодавно  на монументі з нагоди 1100-ліття гонфоглалашу на Верецькому перевалі "невідомі" написали: "Слава Україні!", "Тут була Карпатська Україна!" та намалювали державний герб України. Ці патріотичні гасла було визнано "вандалізмом" (хоча пам’ятник, як зазначалося вище, був побудований з порушенням відповідного законодавства України), порушено кримінальну справу. Прийнято рішення встановити постійну міліцейську охорону (і це на майже кілометровій висоті! Може б варто краще охороняти дійсно пам’ятки історії та культури, які грабують, чи які горять мало не щорічно?)
 
При цьому слід чітко зрозуміти: саме встановлення владою та Товариством угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) даного пам’ятника, всупереч протестам громадськості, на колишньому кордоні Великої Угорщини та на "кістках карпатських січовиків", є "радикалізмом" та "екстремізмом". А будь який радикалізм та екстремізм викликає радикалізм та екстремізм з іншого боку. Тож те, що відбулося нещодавно – абсолютно логічний наслідок, реакція на нехтування владою національно-державних інтересів українців. Стосується це і облиття фарбою пам’ятника Ш. Петефі в Ужгороді. Адже стояв він, як і чимало інших угорських пам’ятників на  Закарпатті, багато років. І ніхто їх не чіпав, поки не було антиукраїнської наруги на Верецькому перевалі.
 
Я, як і абсолютна більшість закарпатських українців, не є прихильником обливання фарбою пам’ятників національним геніям, яким для угорського народу є Ш. Петефі. Дуже хотілося б жити з угорцями Закарпаття та Угорщини у дружбі  та взаємоповазі. Та останнє повинне бути таки взаємним із обох сторін. Тож владі та угорським реваншистам слід зрозуміти –не можна зневажати український народ.
 
Вихід із ситуації - єдиний:
 
ПАМ’ЯТНИК ГОНФОГЛАЛАШУ НА ВЕРЕЦЬКОМУ ПЕРЕВАЛІ ПОВИНЕН БУТИ ДЕМОНТОВАНИЙ!
 
У випадку бажання угорців мати пам’ятник з нагоди здобуття "нової батьківщини" такий можна спорудити у Загоні, тобто на угорському боці українсько-угорського державного кордону, що абсолютно не викличе  жодних заперечень.
 
До речі, стосується це і деяких інших проблемних питань. Це і височіння Турула на Мукачівському замку, і сотні та сотні інших угорських знаків та пам’ятних дощок, встановлених з найдрібніших приводів по всьому Закарпаттю, і угорські державні (!?) прапори, які всупереч українському законодавству, підняті над адмінбудинками органів місцевого самоврядування, інших державних установ у багатьох населених пунктах Закарпаття.
 
Усі звернення до органів державної влади про наведення елементарного порядку в цьому плані – ігноруються.  
 
Невже хтось свідомо цим хоче й далі провокувати конфлікти?
 

Володимир Піпаш, голова Закарпатського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Шевченка, депутат Закарпатської облради

02 квітня 2009р.

Теги: Верецький перевал, пам'ятник, угорці, карпатські січовики, розстріляти

Коментарі

gmitra 2009-04-26 / 21:43:00
Цікаво, в Угорщині стоїть памятник останньому турецькому паші в Буді, в Сігетварі памятник султану Сулейману Великому, також є памятники радянським "визволителям", так як і американцям і німцям. Чи варто ще шукати такі памятники, які і там деякі націонал-параноідальні люди рахують образливими і небезпечними? Знайти ще можна. Яким чином памятники можуть стати загрозою для України? Тисячу років історія нинішнього Закарпаття (яке ніколи до 20-го сторіччя не було єдиним ні в адміністративному, ні в етнічному чи історичному чи економічному плані - себто використання такої назви в історичному плані - нонсенс)повязана з історією Угорщини. Так нехай собі будують. А будують за гроші місцевих громад та Угорщини, ніяк не України. Маєте бажання вшанувати память українців в Угорщині - вшановуйте, збирайте кошти, домовляйтесь, будуйте. Тим паче, що українці - признана у мадярів історична нацменшина - з своїми організаціями та правами. Більшість арґументів "проти"-надумані, причини встановлення - перекручені, небезпека - роздута.


Я впевнений, що поразка революції/війни 1848-49 - таке саме націонал-параноідальне відношення, зза чого й відмовилися від автономії для національностей і/або федеративного устрою країни. До чого це привело - самі знаєте - країна, яка наприкінці 19-го сторіччя почала розвиватися темпами, значно більшими від інших Європейських країн, яка і сировину і ринки мала в своїх межах, з легкої руки Франції розділена на кучу держав, які вічно гризуться. А франки позбулися самих сильних конкурентів.

Шановні - перед носом приклад того, до чого доводять великодержавні мрії на основі мононаціональної ідеології (враховуючи, що поняття національних держав зявилося у 19-му сторіччі). Тож думайте, чи варто під лозунгом національної величі конструювати виключно свою історію. А що "споконвічність" та "тисячорічність", спроби проводити свої корні чи то до неандертальців не робить державу, народ або націю великим, доказує таж сама держава під назвою США.

Шановні, робіть висновки, а я в балачках на основі віри а не здорового ґлузду та доброго бажання і надалі особливого сенсу не бачу...

Man 2009-04-16 / 11:18:00
Передайте привет Ющенко

Не Балоган 2009-04-15 / 19:13:00
давайте прямо називати хто лобіював встановлення памятника на Верецькому перевалі?!За командою Балоги(Ющенка)голова Воловецької райдержадміністрації Реблян сильно "надривав" один орган,щоб памятник був встановлений, не дивлячись на наслідки в подальшому.Такі горепатріоти Закарпаття та України готові за будь-що продати свою батьківщину-і не моргнуть навіть.Жаль, що Реблян за фахом історик: від таких істориків диплом істфака потрібно відбирати, щоб не позорили інших-:)

ember 2009-04-13 / 23:17:00


Orange: ty uzhe opozdal!!!!!
Vsim khto teper abo cherez tyzhdenj svjatkue:Kellemes Húsvéti Ünnepeket!!!!

ember 11.04.2009 20:08

Pani i panove!

ember 2009-04-13 / 23:15:00
Orange: ty uzhe iozdal!!!!!ember 11.04.2009 20:08

Pani i panove!Vsim khto teper abo cherez tyzhdenj svjatkue:Kellemes Húsvéti Ünnepeket!!!!!

Tibor 2009-04-13 / 12:55:00
ОранжуДякую за привітання!Вітаю всіх українців східного обряду з наступаючим святом Пасхи!Христос Воскрес!!!!!!!!

orange 2009-04-13 / 12:02:00
До речі, не зважаючи на всі протиріччя, вітаю всіх угорців і мадяронів з цим світлим празником!Христос Воскрес! Воістину воскрес!Сподіваюся, що й угорці на українську Паску тими ж словами привітають українців.
orange 2009-04-13 / 11:59:00
Проффессор


Штось не видко оранжа...(с)Що, скучно стало?Я на два дні мадярської Паски оголосив Адміну бойкот з приводу мого видаленого посту. На мою думку, там не було нічого такого, щоби його вилучати.Тепер видне: як мене нема, то нема і розмови... :(

сорри 2009-04-12 / 18:22:00
Воістину воскрес!

Tibor 2009-04-12 / 17:28:00
Так як я святкую Пасху двічі, то маю заявити всім угорцям

Kellemes Husveti Unnepek!а всім словянам східного обряду Христос Воскрес!Ми єдині, і нам нічого ділить! Всім є місце під Сонцем!!!!

ember 2009-04-11 / 20:08:00
Pani i panove!Vsim khto teper abo cherez tyzhdenj svjatkue:Kellemes Húsvéti Ünnepeket!!!!!

Проффессор 2009-04-11 / 18:08:00
Штось не видко оранжа, майже по1хав на 1сторину род1ну демонтувати памятник Радянським во1нам, як передала вчора на об1д рад1останц1я ЕРА, Льв1вск1 депутати приняли постанову про демонтування цього памятника, але п1сля щось затихли,то видно, що оранж по1хав виясняти в чому справа ,в1н у нас уцьому спец.А може зас1в читати ГОГОЛЯ?

ember 2009-04-11 / 15:54:00
монумент» - нелегальный самострой,

kotorovo otkryl Dmitro Tkach, posol Ukrajiny v Vengrii i Oleg Havasi gubernator Pidkarpattja v uzhasnoj nepagode:)

ember 2009-04-11 / 15:52:00
Адже Україна тут всього кільканадцять років, а угорці гнобили і визискували наш народ понад тисячоліття...

Stop: eti slova nado povtoritj, kak minimum tri raza:

Адже Україна тут всього кільканадцять років, а угорці гнобили і визискували наш народ понад тисячоліття...

Адже Україна тут всього кільканадцять років, а угорці гнобили і визискували наш народ понад тисячоліття...

Адже Україна тут всього кільканадцять років, а угорці гнобили і визискували наш народ понад тисячоліття...

ember 2009-04-11 / 15:48:00
Саме тому я казав, що угорська нація не має перспективи. Вона втратила здатність адекватно оцінювати ситуацію, а значить - адекватно реагувати на виклики сьогодення...


A ta natsija, kotroji vzahali nea, jaku perspektyvu mae?

местный 2009-04-11 / 10:35:00
Поскольку в приведенной Оранджем цитате Начальника Головного управління МВС у Закарпатській області ясно сказано, что: «пам’ятник на Верецькому перевалі не складає історичної цінності й узагалі ніде не зареєстрований», — то это также чётко говорит о том, что «монумент» - нелегальный самострой, за уничтожение которого НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НИКАКОЙ ответсвенности, и т.к. мадьяроны не хотят его демонтировать и установить в Венгрии, то он силами местных энтузиастов с течением времени будет разрушен, по кусочкам, молоточком :)

местный 2009-04-11 / 10:20:00
согласен :-D можешь также тибору вместе с международным аферистом соросом этим же способом и обрезание сделать - если на десяток см промахнешься - не беда :-D

орк 2009-04-11 / 08:49:00
Ману («срочно нужно просить вторжение Совета безопасности ООН!»): то задля того, щоб отакі от потвори не запросили на нашу землю iноземнi вiйська або iнопланетян, наполягаю на негайнiй примусовiй лоботомiї мiсцевих мельхиседекських пiнгвiнiв, за класичною методикою: перших ударом сокири вiдтяти голову – хрясь!, другим ударом зробити лоботомiю – хрясь! Пропоную також доповнити Герб области: задоволений ведмедик в однiй руцi тримає сокиру, а в другiй – вiдтяту пiнгвiнячу голову :)

сорри 2009-04-10 / 23:17:00
Пане Man, у вас виникли якісь проблеми особистого характеру, які вимагають негайного "вторжения Совета безопасности ООН"? :)

сорри 2009-04-10 / 23:12:00
orange, я повторив ту частину вашого поста, яка, сподіваюся не викличе у Адміна бажання його видаляти...

НОВИНИ: Політика

22:38
Понад 40 дітей із соціально вразливих родин мандрували з "УжТуром" в обласному центрі Закарпаття
20:06
/ 2
Фінансові порушення на майже 39 млн грн за перші півроку 2024-го виявили закарпатські аудитори
11:15
/ 5
Головний опонент орбана Мадяр відвідає Закарпаття і зустрінеться з угорською меншиною
16:34
/ 4
Посадовців Ужгородського райуправління ДСНС викрили на систематичному хабарництві
19:02
Колишню начальницю відділення Ужанського нацпарку судитимуть за допущення незаконної вирубки лісфонду на понад пів мільйона гривень
13:41
У Гукливому Мукачівського району мікроавтобус Mercedes-Benz травмував 10-річну дівчинку, що перебігала дорогу
20:54
/ 8
Закарпаття: ментальна війна
20:25
/ 1
Захищаючи Україну від московських ординців поліг 23-річний Іван Чорій з Лецовиці Чинадіївської громади
19:10
/ 1
Міст через Тересву, завалений автівкою ПП "Стік", демонтують
16:45
/ 1
"Гаряча лінія" Закарпатського ОТЦК та СП поповнилася ще одним номером
21:04
Сержант ЗСУ із Закарпаття півроку не з’являвся на службі і отримав 5 років тюрми
11:17
/ 3
На Закарпатті СБУ повідомила про підозру адміністратору Viber-каналу, який допомагав "ухилянтам" уникати мобілізації
16:27
/ 24
Ужгородський депутат-хабарник Мирослав Горват при річній зарплаті в 326 тис. грн задекларував нові будинок і два авто
11:32
/ 2
Священника УПЦ МП з Тячівщини засудили умовно за виправдовування дій росії
11:24
/ 1
В Ужгороді до 15 років тюрми заочно засудили агента фсб з Херсонщини, який збирав розвіддані про військові об’єкти на Закарпатті
11:40
/ 4
Ужгородський депутат-утікач Риба задекларував $100 тис. готівкою, а також нову роботу та оренду будинка в Канаді
14:15
/ 24
Голова Закарпатської ОВА Микита стане заступником керівника Офісу президента − нардеп
16:37
/ 2
Судитимуть прихильника "русского міра" зі Сваляви, який виправдовував збройну агресію рф проти України
11:07
Мешканці Берегова, яка публічно поширювала російську пропаганду, повідомлено про підозру
04:43
/ 5
Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу – розслідування
21:45
/ 3
Скандальні відео за участі президента Федерації легкої атлетики Закарпаття Коноваленка відзняті давно, а сам він з грудня минулого року – у розшуку за бійку
11:41
На Тячівщині місцеву колаборантку на 12 років відлучили від влади
21:45
/ 2
У Хусті біля школи досі стоїть погруддя поету-русофілу Вакарову – "Деколонізація.Україна"
16:20
/ 41
Звільнений екс"воєнком" Музиченко стане заступником голови Закарпатської ОДА
12:43
Закарпатська асоціація футболу закликає спортсменів не брати участь у турнірі "сепаратистської" CONIFA
» Всі новини