Усі ми були русинами

2 листопада в Ужгороді‚ у великій залі Закарпатської обласної універсальної біблотеки відбулася презентація нової книжки професора Ужгородського університету Любомира Белея „Русинський“ сепаратизм. Націєтворення in vitro“‚ що побачила світ цього року у київському видавництві „Темпора“.

Усі ми були русинами

Автор‚ доктор філологічних наук‚ сьогодні належить до найавторитетніших українських мовознавців‚ з його наукових зацікавлень постали такі глибокі і водночас якраві‚ ориґінальні дослідження‚ як „Функціональні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ-Х ст.“. „Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії“‚ „Українські імена колись і тепер“‚ „Ім’я дитини в українській родині“‚ „Курс старослов’янської мови“‚ „Не минаючи ані титли… Лінґвобіографія старослов’янської мови“. Вчений підготував до друку й оприлюднив в Україні маловідомі праці Дмитра Дорошенка‚ Юрія Шевельова‚ Євгена Маланюка‚ Франтішека Тіхого‚ Михайла Мольнара.

Презентоване видання – особливо цінне‚ оскільки йдеться про ґрунтовну аналізу явища в його понадсторічному розвиткові.

Як же воно сталося‚ що наша давня самоназва – русини – почала означати щось не просто інше‚ а відверто вороже до українства? Історична першопричина досить добре відома: угорська національно-визвольна‚ антигабсбурзька революція 1848 року розбудила в центральній Европі „весну народів“‚ зокрема слов’янських. Своєрідним стимулом для їхнього самоусвідомлення став переможний похід російської армії генерала Івана Паскевича проти угорців. Це брутальне придушення угорської свободолюбности чехи‚ словаки‚ хорвати‚ поляки‚ закарпатські і галицькі русини сприйняли по-своєму – як надію на порятунок власного національного єства. Не спитавши броду‚ пішли у воду.

Тим часом за спонтанним москвофільським рухом знизу негайно рушила московська великодержавна пропаґанда‚ спритно перебільшуючи спорідненість русинів з росіянами‚ спорідненість галицького і закарпатського діялектів з російською мовою. З цієї омани виникла мовна мішанина‚ якою у своїх творах послуговувалися тодішні „батьки народу“ – Адольф Добрянський‚ Олександер Духнович‚ Іван Наумович‚ Яків Головацький та чимало інших авторів‚ дезорієнтуючи свою людність оцим „вченим“ нехтуванням рідної мови.

Однак‚ проблема вже тоді мала ще важливіший‚ геополітичний аспект.

У розділі „Історичні передумови“ цієї нової книжки д-ра Л. Белея знаходимо досі зовсім не досліджений напрям діяльности високопоставленого угорського чиновника Едмунда Еґана‚ який у 1907 році очолив був так звану „Верховинську акцію“ – звіт про нестерпно тяжке соціяльне становище карпатських русинів. Ірляндець з походження‚ Е. Еґан став правовірним угорським державником‚ пильно‚ мовби зі сторони‚ вираховуючи найбільшу небезпеку для „великої“ Угорщини. А нею була присутність русинів в Угорському короловстві і логічна можливість‚ що вони врешті з’єднаються – закарпатці‚ галичани‚ буковинці‚ подільці і загалом всі східні українці.

„Еґан‚ – пише д-р Л. Белей‚ – з задоволенням відзначає‚ що на Закарпатті ще нема українського політичного руху‚ а з метою його недопущення треба використати сприятливу для нас ситуацію‚ щоб цю національність зовсім і назавжди придбати й повністю змадяризувати“.

 

Отак закарпатці і галичани опинилися між двома відкритими пащами шовіністичних вужів – російського і угорського. Вони тягнули кожен у свій бік‚ але в одному були спільниками – не дозволити русинам усвідомити себе українцями.

 

Кінець ХІХ-початок ХХ ст. як знаємо з історії‚ зокрема з мужніх виступів Івана Франка‚ був періодом несамовитого знищення русинсько-української культури в Угорщині‚ а закінчився цей період знову не найкращим для нас чином: після більшовицької революції 1917 року Росію залишили тисячі аристократичних і просто освічених родин. Осівши на Закарпатті‚ вони вдихали в закорінене раніше москвофільство свіжу силу. Під їхньою опікою опинилося чимало шкіл краю. Певна річ‚ вони були кровно зацікавлені представляти закарпатських українців окремим народом‚ ближчим до Росії‚ ніж до України.

Після Другої світоввої війни‚ коли Москва включила до складу СРСР і цей найзахідніший український пляцдарм‚ теорія русинської окремішности перестала бути потрібною – аж до відновлення державної незалежности України в 1991 році. І очевидно‚ Кремль був готовий до такого рзвитку подій‚ бо незрозуміло швидко в Закарпатті з’явилися антиукраїнські рухи – „Общество русинов ім. Духновича“‚ „Общество подкарпатських русинов“‚ „Пудкарпацька риспублікацька партия“‚ а відтак і „Временноє правительство Подкарпатськой Руси“.

Що ж радить д-р Л. Белей‚ щоб з одного боку‚ знати всю правду про так зване „політичне русинство“ чи „неорусинство“‚ а з іншого – не піддатися на московські чи будапешстькі провокування‚ метою яких є ототожнити для масового сприйняття поняття „русин“ і „неукраїнець“? Бо хіба можна забути‚ що русинами себе називали наші діди і прадіди?

Ось важливі міркування вченого автора:

„…Усі ми – русини. Франко говорив, що він вигодуваний твердим руським хлібом. Степан Бандера у метриці записаний як русин. Це наше велике лихо, що від нас украли самоназву. Перші – росіяни, чи московити. Русь була єдина, й була вона на території теперішньої України. Новгородський єпископ у 1252 році писав, що їде з Новгорода на Русь, тобто Новгород він не вважав Руссю. Ніхто ж не скаже нині, що їде з Новгорода в Росію… Росіяни вкрали від Візантії двоголового орла, а від українців – назву Русь, бо треба було претендувати на київську спадщину. Що було в ХІ-ХІІ ст. на місці Москви? Та болото. А в тогочасному Києві – понад 200 церков, дочка Ярослава Мудрого одружується з королем Франції, причому король-француз – неписьменний, а дочка руського князя – так, й у приданому привезла з собою чимало книг.

У Тараса Шевченка „Україна“ вживається десятки разів, але немає „українець“. У „Галицько-руських приповідках“ Івана Франка „русин“ вживається 50 чи 60 разів, а „українець“ – один раз! Бо „русин“ була основна назва для галичан-українців. Тобто до кінця ХІХ – початку ХХ ст. усі мешканці Галичини, Буковини, Закарпаття були русинами. Вулиця Руська є у Львові, Чернівцях, Ужгороді. Тому Михайло Грушевський пише „Історію України-Руси“, починає привчати, що Україна – це та ж Русь. І. Франко спершу називає історію української літератури історією русько-української літератури. Коли прийшла радянська влада, то жителів Закарпаття записали русинами. Так само зробили в Галичині, на Буковині, бо поляки і румуни не визнавали етноніма українець. Місцеві жителі тут також були русинами до 1939 чи 1940 року.

Тому перше, що потрібно зробити, – це заборонити використовувати терміни „русин“, „руснак“, „руський“, „русинський“, „руська мова“, „русинська мова“ у значеннях „неукраїнець“ чи „неукраїнський“. Ніхто нікого не змушує бути українцем. Жоден австрієць не скаже, що він говорить по-австрійськи. То хто дав право особам, які використовують українську мову, зокрема її говірки, казати, що це не українська мова, а окрема слов’янська мова – русинська. Якщо хтось не вважає себе українцем, то має на це повне право. Однак‚ це не означає, що він може привласнювати собі набутки української культури – назви „русинська, або руснацька, або руська мова“.

І вся доказова база презентованого в Ужгороді видання‚ і його висновки мали б невідкладно узятися до уваги відповідними державними інституціями України‚ оскільки йдеться пр процес‚ котрий може заподіяти Україні і українству нової великої біди.

Неорусинство‚ – пише на закінчення д-р Л. Белей‚ – це не марґінальна закарпатська проблема‚ а місцевий різновид вкрай небезпечної антиукранської політики‚ спрямованої на дезінтеґрацію українського етнокультурного простору та цілісности української держави. Основна мета неорусинської доктрини – заперечити українськість історичного Закарпаття і тим самим суттєво – на 200 кілометрів – обрізати найзахідніші українські етнічні терени. „Русинізація“ українців та українських земель за Карпатами має важливе геополітичне значення‚ оскільки вибудовує по Карпатському хребту нову берлінську стіну‚ яка мусить обмежити можливості европейської інтеґрації України та замкнути її в „евроазійському просторі“.

Невже офіційний Київ зіґнорує це обґрунтоване застереження українського вченого?

Петро Часто, "Свобода"

19 листопада 2017р.

Теги: русин, русинство, Белей

Коментарі

SpaceMan 2017-12-06 / 11:08:25
Україна - Соборна!

До Бубу 2017-12-05 / 19:11:23
Вже зминили Днипропетровськ на Днипро и що? Тильки для дикторив зручно, а для людей нет.

Павло Грабовський 2017-11-23 / 15:50:16
ДО РУСІ-УКРАЇНИ

Бажав би я, мій рідний краю,
Щоб ти на волю здобувавсь,
Давно сподіваного раю
Від себе власне сподівавсь.

Щоб велич простого народа
Запанувала на Русі,
Щоб чарівна селянська врода
Росла в коханні та красі.

Щоб Русь порізнена устала
З-під віковічного ярма
І квітом повним розцвітала
У згоді з ближніми всіма!

Цімбор з Уйлока 2017-11-23 / 15:42:00
Велика подяка за дану працю. Тепер би ще владу треба українського духу. Такі як іГен-бачі не люблять Україну і наш народ. Це наша найбільша біда

білий хорват 2017-11-21 / 14:58:03
До анексії Закарпаття у 1992 році Володимиром Великим ми називалися Білими Хорватами. Після 1015 року до 1944 року нас намагалися зробити мадьярами та русинами. 1944 по 1991 модно гаварить па русски. Зараз нас одягають у вишиванки і роблять українцями, а ми залишаємось просто закарпатцями.

(використані дані з Вікіпедії )

правда 2017-11-21 / 13:11:14
Побільше б таких книжок! Ураїна пройшла довгий шлях від Русі до України! Коли Світ визнає "рассїю" Московією,("гниле болото" переклад самих рассіян) тоді Україна може попвернути собі стару назву Київська Русь. Сьгодні, думаю, це не найголовніше... Слава Правді Божій!!!!!

Ужгород 2017-11-20 / 18:12:31
Чудовий відгук на таку потрібну книжку. Тепер треба, аби дослідження Белея потрапило до закарпатських бібліотек. Чи там буде тільки один Магочі та Падяк?

Саша 2017-11-20 / 00:56:04
Професор не поважає історію краю і наших предків...нажаль це тренд останнім часом. Власне трактування подій видавати за факти це так "науково".

Вуву 2017-11-19 / 19:17:50
Писав і ще раз пишу ...
Що було б добре змінити назву Украйінська Народна Республіка ... На
... Украйіна-Кийівська Русь

НОВИНИ: Політика

02:28
/ 14
Авто з послом Угорщини в Україні гасало середмістям Львова з недозволеними проблисковими маячками
13:33
/ 4
Москаль каже, що уряд Гройсмана займається "свинством"
13:14
/ 3
Новий уряд Орбана на першому засіданні прийняв "Меморандум захисту закарпатських угорців"
20:25
/ 5
У ТУКЗ зраділи відкликанню Порошенком законопроекту щодо подвійного громадянства
17:19
/ 3
Порошенко відкликав закон щодо громадянства українців, що брали участь у виборах в інших державах
16:11
/ 4
МЗС України відкликало "закарпатського" консула в Гамбурзі на час службового розслідування
22:26
/ 10
Українофоб Шарій розкрутив скандал з антисемітизмом "закарпатського" консула в Гамбурзі
16:36
/ 20
В Ужгороді п'яний "АТОшник" Ратушняка під дулом автоматів з матюками проривався у військову частину (18+)
16:03
/ 22
Москаль на другому місці в Західній Україні серед голів ОДА за розміром зарплати
02:59
/ 1
В ОБСЄ заперечили необхідність посилення патрулювання в спокійному Закарпатті
05:17
/ 3
Один з лідерів української громади Угорщини незаконно їздив до Криму
02:54
/ 6
Візит премʼєр-міністра України Гройсмана на Закарпаття заплановано на 11 травня
10:35
Про загострення гібридної війни та конфлікт "політик пам’яті" говорили на міжнародній конференції в Ужгороді
06:33
Закарпатці можуть отримати грант на основі "скандальної" ст. 7 закону України "Про освіту"
04:16
/ 12
В Ужгороді за участі високопосадовців країни, що блокує європерспективи України, урочисто відкрили Угорський дім
01:44
/ 8
Чеху, що писав про сепаратистів Донбасу і "проблеми русинів Закарпаття", заборонили в'їзд до України
04:33
/ 2
Рахівська міськрада звернулася до ВР щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень
04:02
/ 2
Мовну статтю у законі про освіту не змінюватимуть, готові на конструктив з угорською громадою – МЗС
03:54
/ 5
На Угорщину тиснуть для скасування блокування переговорів між НАТО і Україною – Сійярто
08:09
/ 11
Сійярто звинуватив президента і парламент України в спланованій безпрецедентній підлості і чекає третього ножа в спину
08:30
/ 5
"Угорське питання". Чи загрожує Україні сепаратизм на заході?
08:31
/ 4
Угорщина проштовхує в НАТО інтерес Росії– заступник глави МЗС України
15:13
/ 1
МЗС: вплив Москви на Будапешт зростає, це загрожує не лише Києву
14:04
/ 10
Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів – МЗС
12:34
Угорського бізнесмена призначено представником Торгово-промислової палати України в Угорщині
» Всі новини