Духовна і світська освіта в одному виші

Карпатський університет та Ужгородська Українська Богословська Академія ім. св. Кирила і Мефодія запрошують випускників на навчання.

Духовна і світська освіта в одному виші

КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації)

Підготовка фахівців з вищою освітою (на базі 11-ти класів або вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр.

БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Галузь знань Гуманітарні науки, напрям підготовки: Філософія, спеціальність: Богослов'я (теологія) .

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ:

Галузь знань Соціально-політичні науки, напрям підготовки: Психологія, спеціальність: Психологія.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Галузь знань Право, напрям підготовки: Правознавство, спеціальність: Правознавство.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ:

Галузь знань Економіка та підприємництво, напрям підготовки: Фінанси і кредит, спеціальність: Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) .

ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (на основі базової загальної середньої освіти – 9-ти класів)

Галузь знань Право (Спеціальність: Правознавство) ;

Галузь знань Економіка та підприємництво (Спеціальність: Фінанси і кредит) .

Форми навчання: денна та заочна (на контрактній основі) .

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

Заява на ім'я ректора із зазначенням обраної спеціальності;

6 фотокарток (3х4) ;

Документ про освіту з додатком, завіреним нотаріусом;

Паспорт (копія 1, 2, 11 стор.) або свідоцтво про народження;

Паспорти батьків (копія 1, 2, 11 стор.) (для абітурієнтів після 9-ти класів);

Копія приписного свідоцтва або військового квитка (для абітурієнтів денного відділення);

Медична довідка за формою 086-у;

Ідентифікаційний код;

Сертифікат незалежного оцінювання (копія та оригінал).

Приймальна комісія: 88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 5-7;

тел.: +38 (0312) 61-20-08; факс: 61-29-45; 61-28-01; моб. тел.: 099-369-33-77

http://www.uuba.org.ua; http://www.kau.com.ua; e-mail: aau_2006@ukr.net

УЖГОРОДСЬКА УКРАЇНСЬКА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ

(Вищий духовний і науковий навчальний заклад Української Православної Церкви)

Підготовка фахівців з вищою духовною та спеціальною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр та магістр:

БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

1. Богослов'я (Спеціалізація: Священнослужитель, Християнський місіонер) ;

2. Теологія (Спеціалізація: Християнський педагог);

3. Церковне музичне мистецтво (Спеціалізація: Регент церковного хору);

4. Правознавство (Спеціалізація: Державне та канонічне право) .

Студенти-богослови, паралельно з вищою духовною освітою за канонами УПЦ, здобувають і вищу світську освіту за напрямом «Філософія» (спеціальність – Богослов'я (теологія), викладач вищого навчального закладу).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

Прохання (заява) на ім'я ректора;

Характеристика-рекомендація парафіяльного священика, затверджена архієреєм відповідної єпархії (затверджена у випадку направлення на навчання безпосередньо єпархією);

Автобіографія (2 примірники);

Паспорт (копія 1, 2, 11 стор.) або свідоцтво про народження (2 примірники);

Паспорти батьків (копія 1, 2, 11 стор.) (для абітурієнтів після 9-ти класів 2 примірники);

Документ про освіту з додатком, завіреним нотаріусом (2 примірники);

Медична довідка за формою 086-у (2 примірники);

Приписне свідоцтво або військовий квиток (для абітурієнтів денного відділення);

Свідоцтво про хрещення або посвідчення священика;

Свідоцтво про церковний шлюб (для одружених);

12 фотокарток (3х4);

Ідентифікаційний код (2 примірники).

При академії діє докторантура.

Приймальна комісія: 88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 5, 7;

тел.: +38 (0312) 61-20-08; факс: 61-29-45; 61-28-01; моб. тел.: 099-369-33-77

http://www.uuba.org.ua; http://www.kau.com.ua; e-mail: aau_2006@ukr.net

Контакна інформація представництва УУБА–КаУ в Російській Федерації:

Шабрашин Михайло Олексійович. Рубцовський переулок., д. 16, стр. 1;

м. Москва, Російська Федерація, 105082;

телефон: 4952261232; e-mail: 2261232@mail.ru

Довідка: Приватний вищий навчальний заклад „Карпатський університет імені Августина Волошина”, як правонаступник Української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (УБА), започаткував освітню діяльність у лютому 2002 року з благословення Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви з метою забезпечення потреб у підготовці фахівців на ринку праці як Закарпатської області так і інших регіонів України, у т.ч. – за вимогою релігійних громад усіх єпархіальних управлінь.  

 

На етапі становлення ВНЗ розпочав свою роботу як приватний вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівнів акредитації по підготовці фахівців з вищою духовною освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр зі спеціальностей „Богослов’я” (спеціалізації „Священнослужитель”, „Християнський місіонер”), „Теологія” (спеціалізації „Християнський соціальний працівник”, „Християнський педагог”), „Церковне музичне мистецтво” (спеціалізація „Регент церковного хору”), „Правознавство” (спеціалізація „Державне та канонічне право”) .

Загалом, створення УББА було підтримано Закарпатською обласною державною адміністрацією та Закарпатською обласною радою, що дозволило з 2004 року клопотати перед Міністерством освіти і науки України про проходження ліцензування та одержати ліцензії по підготовці фахівців за напрямом 0301 „Філософія” (спеціальності 6.030100 „Філософія”, 6.030100 „Релігієзнавство”), з 2005 року – за напрямами 0601 „Право” (спеціальності 5.060101, 6.060100 „Правознавство”), 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальності 5.050104, 6.050100 „Фінанси”), 0804 „Комп’ютерні науки” (спеціальність 5.080405 „Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем”), 0401 „Психологія” (спеціальність 6.040100 „Психологія”), 0305 „Філологія” (спеціальності 6.030500 „Мова та література” (англійська), 6.030500 „Мова та література” (німецька) за денною та заочною формами навчання.

Після вищезазначеного рішення Священного Синоду УПЦ і довготривалої підготовки щодо реформування структури Української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та зміни назви ВНЗ з благословення Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у квітні 2006 року було створено Духовно-навчально-наукового комплексу „Ужгородська Українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина” (ДННК „УУБА – КаУ”) як юридично визнані автономні структури – вищий духовний навчальний заклад з підпорядкуванням Священному Синоду Української Православної церкви України та вищий навчальний заклад з підпорядкуванням Міністерству освіти і науки України. Саме у стратегічно визначених питаннях якісної підготовки фахівців з вищою освітою в контексті становлення і розвитку сучасної глобальної макроцивілізації, формування Макрохристиянського світу в новітній період дані структури взаємозв’язані.

Новизна підходу учасників навчально-виховного процесу ДННК „УУБА – КаУ” до модернізації як вищої духовної, так і вищої світської освіти дали перші результати у визнанні їх освітньої діяльності, а саме:

• У вересні-жовтні 2007 року КаУ та УУБА пройшли сертифікацію щодо здійснення освітньої діяльності й стали одними з перших у західному регіоні України членами Міжнародної освітньої організації (IES – International Education Society Ltd) з центром у м. Лондоні;

• За результатами освітньої діяльності 2006/2007 навчального року КаУ за визнанням Міністерства освіти і науки України у групі серед 64 приватних вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації зайняв 13 місце;

• УУБА за духовно-моральне виховання і просвітництво молоді у вересні 2007 року одержала премію „Віднайдене покоління” від Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II та мера міста Москви Юрія Лужкова;

• За результатами освітньої діяльності 2006-2007 рр. ДННК „УУБА – КаУ” визнано кращим у проекті „Діловий імідж України. Здобутки. Досвід. Визнання” і внесено до презентаційного альманаху з представленням у 120 країн світу;

• За результатами Всеукраїнської виставки «Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів приватної форми власності» (18-19 жовтня 2010 року) Карпатський університет імені Августина Волошина нагороджено Почесною грамотою.

• За результатами Виставки «Інноватика в освіті України» (2010 рік) Карпатський університет імені Августина Волошина нагороджено Дипломом та бронзовою медаллю.

Ці визнання дають підставу зазначити, що:

ДННК „УУБА – КаУ” діє як поки що єдина корпоративна система духовної та світської освіти Макрохристиянського світу, освітнього простору України, країн СНД, Європи;

• Навчально-виховний процес здійснюється на засадах збереження споконвічних духовних цінностей українського народу у контексті модернізації, утвердження нової парадигми освіти у ХХІ столітті в умовах формування глобального інноваційного суспільства. Учасники парламентських слухань “Духовна криза суспільства і шляхи її подолання”. Значимість вищої духовної освіти значно підвищується в контексті сучасних суспільних та політичних процесів, зокрема парламентських слухань, на яких обговорювалися питання державної політики у галузі культури, науки, освіти, охорони здоров’я, інформаційної та молодіжної політики, прав людини на працю і соціальне забезпечення, мовну ситуацію в Україні,на яких відзначено, що для подолання глибокої системної кризи у всіх сферах життєдіяльності та формування гуманістично орієнтованого суспільства, в якому визначальними будуть свобода, соціальна справедливість, духовний розвиток, вільна праця, необхідно забезпечити інтенсифікацію духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетність розвитку культури, мови, науки, освіти. Ядром гуманітарного розвитку, духовною і морально-етичною квінтесенцією національної самосвідомості Українського народу повинна стати єдина всеукраїнська ідея побудови та розвитку держави.

• Студенти КаУ, окрім вищої світської освіти за напрямом „Філософія”, здобувають вищу духовну освіту (за канонами УПЦ), отримуючи як дипломи державного зразка про вищу світську освіту, так і дипломи церковного зразка про вищу духовну освіту, оформлені у відповідності до міжнародних стандартів та вимог Української Православної Церкви.

Згідно зі Статутом основними напрямами діяльності КаУ імені Августина Волошина визначені:

• підготовка за договірними зобов’язаннями та визначеним моніторингом висококваліфікованих фахівців для промислового та сільськогосподарського виробництва у галузях знань соціально-політичних наук – психології; інформатики та обчислювальної техніки – програмної інженерії, гуманітарних наук – філософії; економіки та підприємництва – фінансів і кредиту, права;

• підготовка фахівців з вищою освітою за визначеними, освітньо-кваліфікаційними рівнями, галузями знань, напрямами (спеціальностями) ;

• підготовка та атестація педагогічних, науково-педагогічних кадрів;

• науково-дослідна робота;

• підготовка громадян України до вступу у ВНЗ;

• культурно-освітня, науково-методична, виробнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;

• здійснення міжнародного співробітництва;

• здійснення іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. – надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти ІІІ-го ступеня.

05 липня 2012р.

Теги: „Карпатський університет імені Августина Волошина”, вступ

Коментарі

Женя 2012-07-11 / 10:40:11
Шановна Галина, з цим питанням зверніться, будь-ласка, в приймальну комісію вони максимально відповідять на дане питання, бо можливо у Вас виникнуть ще якісь додаткові питання.

Галина 2012-07-05 / 21:08:24
Яка вартість навчання на юридичному та факультеті психології?


Вступ-2012
Публікації:
/ 3В УУБА завершено вступні іспити
/ 3Друга вища освіта за доступною ціною
/ 4Карпатський університет оголошує додатковий набір абітурієнтів
/ 4Фініш вступної кампанії на Закарпатті
/ 4Закарпаття і Буковина – аутсайдери вступної кампанії
/ 1Спостерігачі ОПОРИ фіксують незадовільний стан роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти
/ 4Закарпатська ОПОРА оприлюднила телефон "гарячої лінії" по вступу
/ 4В Ужгороді проаналізували старт вступної кампанії до вишів
/ 4Першого дня вступної кампанії до закарпатських вишів було подано більше 1000 заяв
/ 4Сьогодні стартує вступна кампанія до українських вишів
/ 4Свалявський технічний коледж НУХТ оголошує набір студентів
/ 4В Ужгороді створено оперативний штаб з питань вступу до ВНЗ
/ 1Абітурієнтам радять вступати тільки до закарпатських вишів
/ 8На Закарпатті є лише один заклад, який готує професійних організаторів масових заходів – Ужгородський коледж культури та мистецтв
/ 418 червня закарпатські ВНЗ отримають держзамовлення
/ 4Моніторинг ЗНО на Закарпатті виявив лише дрібні порушення
» Всі записи