Возз'єднання: погляд з відстані 65 років

29 червня виповнюється 65 років від дня підписання радянсько-чехословацького договору про Закарпатську Україну.

Підписання договору "Про Закарпатську Україну"
Підписання договору "Про Закарпатську Україну"

Зник державний кордон, який раніше проходив по Головному Карпатському хребту, натомість виник кордон, що відділяє наш край від Євросоюзу. Щоправда, є перспектива, що цей кордон у близькому майбутньому стане безвізовим – цього вимагає західний бізнес, який спеціалізується на в’їзному туризмі, та й після завершення світової кризи західні економіки знов потребуватимуть дешевої робочої сили з України. Основний же результат договору в тому, що Закарпаття стало розвиватися в тих же ритмах, що й уся Україна. 

Наші люди стали мислити зовсім іншими геополітичними категоріями, ніж до того, отримали можливість для карколомних кар’єр, а зараз і масштабного бізнесу, останніми роками закарпатці впевнено освоїли владні Печерські пагорби Києва. За попередніх держав таке було більше винятком, ніж правилом. Зараз же закарпатська ментальність, підприємливість, наполегливість, помножена на традиційну взаємовиручку,  дозволяє послідовно підносити роль і місце нашого краю в масштабах цілої держави, вдало використовуючи його прикордонне становище, потенціал для міжнародного бізнесу, туристично-рекреаційні ресурси, значно кращу демографічну ситуацію, ніж загальнодержавна.  Тому значення названого договору зараз, з відстані часу, бачиться дещо інакше, ніж навіть кілька десятиліть тому.

Головні причини включення Закарпаття до складу УРСР мали не етнополітичний, а геополітичний характер. Не можна сказати, що Сталін геть відкидав етнічний принцип встановлення державних кордонів, але цей принцип не був для диктатора основним, тому порушувався десятки разів. Це яскраво проявлялося в ході так званого адміністративно-політичного розмежування всередині СРСР: Осетія (розірвана навпіл між Грузією і Російською Федерацією), Нагорний Карабах та інші вірменські анклави в межах Азербайджанської РСР (і аналогічно азербайджанські анклави у складі Вірменської РСР), Єврейська автономна  область з усього кількома відсотками титульного населення, так зване вирівнювання кордону між Україною і Росією 1923-1925 р. тощо.   Це було свідоме планування майбутніх конфліктів між сусідніми народами, для розв’язання яких вони неминуче мали апелювати до Кремля і поглиблювати свою залежність від нього. Усе національно-державне будівництво в СРСР спрямовувалося не так на вирішення національного питання (у його марксистсько-ленінському трактуванні), як на вирішення перш за все зовнішньополітичних (головним чином, експансіоністських) завдань. Класичний приклад тому – утворення Молдавської автономії у складі УСРР 1924 р. із подальшим Татарбунарським повстанням, у випадку перемоги якого Бессарабія мала приєднатися до цієї невеликої Радянської Молдавії. Ще яскравіший випадок – проголошення Карело-Фінської РСР з подальшою війною проти білофінів. Типологічно же найближчим до закарпатської проблеми  випадком є вирішення долі Східної Прусії.

Ключовим для вирішення долі Закарпаття могло бути усвідомлення сталінськими аналітиками уроків 1938-1939 років. Їх було кілька: 1) ані Е.Бенеш, ані,хто інший з його оточення не має достатньої волі  для оборони своєї держави збройними силами; мати одну з найкращих європейських армій у міжвоєнний період і так і не наважитися її використати! Нездатність Чехословаччини захистити Підкарпатську Русь   стала однією з ключових тез, яка активно використовувалася у крайовій пропаганді на зламі 1944-1945 років;  2) наявність спільного кордону у Польщі і Угорщини є загрозою для сусідніх країн; 3)  якщо джерело небезпеки не можна ліквідувати, то його треба очолити, підпорядкувати собі.

Закарпаття розглядалося сталінським керівництвом як плацдарм для подальшої експансії у Центральну Європу – військово-політичної і економічної. Цей розрахунок виправдав себе. Закарпаття двічі використовувалося для придушення антирадянських проявів в Угорщині 1956 р. і Чехословаччині 1968 р. Через Закарпаття здійснювалася ротація офіцерських кадрів з внутрішніх округів у закордонні групи військ і назад. Якби офіцерів перекидали безпосередньо з-за Уралу під Будапешт і Прагу, контраст для них був би надто сильним. Тимчасове перебування їх у закарпатському "передбаннику"  (а це була традиційна практика) згладжувало такий цивілізаційний перепад.

Але здійснити возз’єднання можна було найбільш аргументовано  саме покликаючись на етнополітичні причини, на принцип української соборності (яким в інших випадках Сталін просто нехтував, та й у цьому разі соборність було реалізовано вибірково). Посилення українського чинника на Закарпатті у 1938-1944 р. не могло трактуватися радянською стороною як однозначно негативний для неї момент. Кремль вже мав багатий досвід використання у своїх інтересах українського націонал-патріотизму. Ідеться про дуже контраверсійну епопею українізації (1923-1933). З 1944 р. український патріотизм знову активно використовується для досягнення стратегічних цілей СРСР.  За цих умов контрольований сплеск українських національних почуттів на локальній території видавався цілком доречним. Вирішення українського питання на Закарпатті протиставлялося провалові влади у цьому ж питання на Галичині. 19 травня 1945 р. було видано Звернення Верховної Ради, Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У до учасників "українських буржуазно-націоналістичних банд", але принципового перелому воно так і не здійснило. Потужний рух УПА практично унеможливлював інші варіанти возз’єднання, окрім як з УРСР. 

Хоча у вітчизняній історіографії традиційно радше недооцінюється, аніж переоцінюється роль окремих державно-політичних діячів, проте історія возз’єднання демонструє, що роль особистого фактора тут була максимальною.  Іван Туряниця та інші закарпатські комуністи (біль-шість їх пройшла через сталінські табори і подальший чехословацький корпус у складі Червоної армії) відіграли ключову роль у возз’єднанні. В інших суспільствах діяч, завдяки якому приєднано пару відсотків державної території, цілком справедливо вважався би лідером загальнонаціонального масштабу із відповідним пошануванням.

Доля Закарпаття могла вирішуватися Кремлем зовсім не з Чехословаччиною, а таки з Угорщиною. Але тоді до відповідної угоди з переможеною країною довелося би підключати і англо-американських союзників, чого Сталін, звісно, не бажав. У випадку ж  з Прагою вдалося обмежитися суто двостороннім договором, хоч він і заторкував інтереси багатьох країн, принципово змінюючи усю ситуацію в регіоні.

Входження Закарпаття відбувалося за принципово інших умов, а відповідно і дещо відмінними методами, ніж це було з Західною Україною 1939 р. чи з Північною Буковиною 1940 р. Адже у тих двох попередніх випадках держави, до яких раніше входили українські землі (Польща і Румунія) не чинили і не могли чинити якогось опору радянській стороні у сам момент інкорпорації. Польща на той час була розгромлена у ході щойно розпочатої Другої Світової війни, втратила всю свою територію, її уряд перебував в екзилі і був сильно залежним від лондонських покровителів. Королівська же Румунія передала українські землі формально добровільно (хоч і лишаючись при власній думці, яка все ж офіційно не висловлювалася), тому ніяких демаршів з її боку найближчим часом не очікувалося. Натомість ситуація з Чехословаччиною 1944 р. принципово різнилася. Її екзильний уряд цілком щиро розраховував на відновлення  республіки у домюнхеньских межах. Це було можливо тільки зі згоди  та за прямої підтримки СРСР. Тому з 1941 р. Чехословаччина однозначно виступає як союзник СРСР, її військова частина веде бойові дії у складі Червоної армії. Е.Бенеш, вихований на європейській дипломатичній традиції (а не на характерній для Й.Сталіна візантійсько-євразійській), неправильно трактував позицію Кремля щодо Закарпаття. З огляду на це при возз’єднанні Закарпаття надавалося значно більше уваги зовнішньому дотриманню демократичної процедури, аніж то було в аналогічних випадках 1939р. і тим більше 1940 р. 

Невизначеність з конкретним сценарієм возз’єднання, протистояння на ранньому етапі двох принципово відмінних концепцій (Закарпаття у складі УРСР або у складі Російської Федерації) не є якимось випадковим недоглядом. Це прояв типового для радянського політичного життя протистояння між трьома головними силами тогочасного суспільства – партійного апарату, армії і спецслужб. Хоча жодна з цих сил не була самостійною і всі апелювали у кінцевому підсумку до Сталіна, але між трьома номенклатурними угрупованнями велася багаторічна боротьба з метою максимально обмежити конкурентів і по можливості монополізувати власний вплив на Вождя.  Боротьба велася одночасно з десятків питань, сама суть яких часто була непринциповою для конкурентів. Головне було не так вирішити питання по суті, як піднестися в ході даної боротьби, максимально дошкуливши противникові. Із трьох названих номенклатурних сил провідну роль у оформленні возз’єднання відіграли саме військові. Генералітет прекрасно розумів стратегічне значення цього краю, але значно більше важила сама перспектива продемонструвати здатність вирішувати не тільки суто військові, а й зовнішньополітичні питання. Командування 4-го Українського фронту наполягло саме на українському варіанті возз’єднання, хоча схоже, що спецслужби розглядали можливість й інших варіантів. Тимчасове існування режиму Закарпатської України було досить ефективно (у маккіавелівському сенсі) використано, аби виконати ряд "брудних робіт" (репресивних акцій) від імені самих же закарпатців.

Головним інструментом тиску Кремля на екзильний чехословацький уряд у закарпатському питанні стала Словацька Національна Рада.  Теоретично Словаччина могла зберегти свій суверенітет і після війни. Саме цим радянська дипломатія могла шантажувати чехів, вимагаючи від них поступок у підкарпатському питанні. Принциповий перелом у дипломатичній боротьбі навколо Закарпаття було здійснено на Ялтинській конференції Великої Трійки. Захід дав Сталінові свободу дій у тих країнах, де він і так не мав впливу, аби лише зберегти на майбутнє за собою Австрію і значну частину Німеччини.

Радянсько-чехословацький договір про Закарпаття міг бути підписаним  лише у доволі вузький проміжок часу – між завершенням війни у Європі і вступом СРСР у війну на Далекому Сході. Ідеться про три місяці між 9 травня і 8 серпня 1945 р. Нагадаємо, що 9 травня – не тільки день підписання остаточного Акту про капітуляцію гітлерівців (за московським часом), а й день визволення Праги.  До того, як радянські війська взяли під контроль всю територію Чехії і особливо її Судетську область, не могло бути й мови про офіційне вирішення закарпатського питання. Тому жертви радянських військ на заході Чехії були безпосередньою платою за "трансфер"  Закарпаття. Є підстави припускати, що бої за Прагу свідомо відкладалися радянським командуванням насамкінець, в результаті чого Празька стратегічна операція (офіційно 6-11 травня, реально навіть до 17 травня 1945 р.) навіть хронологічно вийшла за формальні рамки війни в Європі.

Проте це була тільки необхідна умова, але далеко не достатня. Радянській стороні потрібно було забезпечити ще й нейтралітет своїх західних союзників у закарпатському питанні. Безперечно, територіальне розширення СРСР не віталося офіційним Вашингтоном, та оскільки США були кровно зацікавлені у початку бойових дій між Радянською і Квантунською арміями, Г.Трумен змушений був обійтися без жодних демаршів стосовно Закарпаття.  Жертви, понесені радянськими солдатами (в тому числі українцями) у Китаї, – це, окрім всього іншого, ще одна, додаткова плата за входження Закарпаття до складу України. Ціна, заплачена за возз’єднання, значно вища, ніж прийнято вважати. Мало яка територія коштувала Україні таких жертв.

Більш того,  Сталіну  було необхідне  вирішення закарпатського питання до Потсдамської конференції (17 липня – 2 серпня 1945 р.), аби воно вже не могло бути додатковим козирем в руках англійської і американської сторін. Не випадково і те, що підписання радянсько-чехословацького договору відбулося безпосередньо після завершення Установчої конференції ООН у Сан-Франциско (26 червня).

Радянська дипломатія загалом дієво спрацювала у ході вирішення закарпатського питання. Все було зроблено максимально швидко, потенційних противників возз’єднання було нейтралізовано, шантажовано, підкуплено. Країна-переможниця  максимально використала свій позитивний імідж, поки він ще не вивітрився.  

Результатом возз’єднання для самого Закарпаття стала стабілізація демографічної ситуації в краї через розбудову систем охорони здоров’я і соціального забезпечення, а також cправжня культурна революція через ліквідацію неписемності, становлення вищої школи, загальну електрифікацію тощо.  Натомість вирішити цілий ряд економічних проблем так і не вдалося – зайнятість населення, індустріалізація, комунікації. Аграрна політика через шаблонне повторення колгоспно-радгоспної системи виявилася найбільш провальною.    

Сучасна Україна значною мірою розгубила позитиви, зумовлені возз’єднанням. При відсутності належної регіональної політики Закарпаття швидко деградує і знову може перетворитися на ведмежий закуток, на "Африку посеред Європи", як називали наш край чехословацькі публіцисти. Оскільки Україна не веде тієї  геополітичної гри, для якої СРСР потребував Закарпаття, регіональна політика з боку Києва має бути принципово іншою, ніж колись з боку Кремля.

Сергій Федака
26 червня 2010р.

Теги: Закарпатська Україна, Сталін, Бенеш, возз'єднання

Коментарі

KK 2010-07-06 / 19:14:00
П. Довганич - Ваш німецький діпломат Ґенке, мабуть про якогось інакшого 'Волошина' писав. Наприклад є 'Омелян Довганич' який пишався тим що він українцем. І є 'Василь Довганич' який не достойний називатися українцем. Одна фамілія - але цілком інакші риси людей!Щоби ніхто не милявся про поглядів А. Волошина щодо 'що його уряд виступає проти великоукраїнської пропаганди і всіх, хто це буде робити в майбутньому, буде суворо карати" Хай сам почуголосив є з уст Волошина коли приголосив незалежність

Карпатської України: 'Мова - Украгїнською...барви - синйо-жовтий...герб тризуб!!!http://www.youtube.com/watch?v=vxSa4lel1wQ&feature=related

Василь Довганич 2010-07-06 / 17:30:00
Сталінські анексії територій других держав були так сораведливі, як Сталінський Голодомор на Україні.Сичовики з Галиччини, починаючи Шухевичом и комп., які були горожанами Польші , а не Чехословаччини, зробили терористичну аграсію проти Федеративної Чехословаччинии тому, що напали на Чехословацьку автономну державу - Подкарпатську Русь! Што писав Гітлеров діпломат пан Генке до Берліна?:"....Все той же німецький дипломат Генке телеграфував у Берлін 23.2.1939 р.: "Прем'єр А.Волошин заявив мені, що його уряд виступає проти великоукраїнської пропаганди і всіх, хто це буде робити в майбутньому, буде суворо карати" (SUA - АА, к. 28, л. 437992). І далі той же Генке: "Українські націоналісти не погоджуються з курсом сьогоднішнього уряду (А.Волошина - І.П.), вважають його прочехословацьким" (SUA - АА, к. 28, 499241). Саме вони, українські націоналісти, в ніч на 14.03.1939 р. підняли путч проти уряду А. Волошина. Захистили ж його чехословацькі вояки, а точніше, русинські хлопці в чехословацькій уніформі. А ви не пам'ятаєте, пане професоре, чим закінчились переговори українських емігрантських лідерів з А.Волошиним уже під час війни? А нічим, бо А.Волошин відмовився підписати заяву про приєднання "Карпатської України" до "соборної України"!"

сорри 2010-07-06 / 09:33:00
Я не зобов'язаний пояснювати усім недоукам типу Василя Довганича і Ко, що у червні 1920-го був підписаний Тріанонський договір, і Угорщина СПРАВЕДЛИВО була врізана в своїх етнічних кордонах. І лише у 1939, по-суті з початком Другої Світової війни, була відновлена - навіть за межами угорських етнічних кордонів - посібником гітлеризму Горті, зокрема і шляхом кривавої окупації незалежної Карпато-Української держави...

(русино-венгро-ромо-румыно- украино...)- хохол.)))) 2010-07-02 / 22:36:00

Коментар видалено через порушення "Правил поведінки у рубриці коментарів". Адмін

ember 2010-07-02 / 14:54:00
Sorry, pishsesh, no istoriju ne znajesh. Vostanovlenie etnicheskikh granits Vnegrii proizoshlo do vtoroj mirovoj vojny. Rukovodil stranoj Horthy Miklós, kotoryj nenavidel uljtrapravykh. Vozhdja nyilashistov, Ferenca Szálasi, v tjurmu sazhal. Szálasi prishol k vlasti, kogda odnovo syna Horthy ubili, drugovo nemtsy zakhvatili v plen, kogda nemetskaja armija s odnoj storony okkupirovala Vengriju, a s drugoj, vostochnoj storony na territoriju Vengrii nastupili kirzovye sapogi sztalinskoj armii. Szálasi Ferenca kaznili, Horthy uchastvoval v Nürnbergskom protsesse kak svidetelj.

Vasylj Dovhanych prav. Moskva pljunul na vse mezhdunarodnye dogovora. A "prykapchannja" proizoshlo v teni stalinskikh avtomatov. Bednye jeshcho zhivushchie "geroi" sjezda ob etom ne govorjat: ne khotjat perestatj bytj idolami, ne khotat poterjatj pensiju!

V kontse 44-vo vsekh muzhikov vengrov ot 18-i do 50-i zabrali v stalinskie lagerja. Potom raznosili po vengerskim sjolam listovki, i ljudjam, osnovnom bednym zhenshchinam skazali: podpishite, eto zajavlenie o tom, shtob vashikh muzhej, synovej otpustili domoj. Ljudi po russki ne znali, podpisali. A na samom dele "uchastvovali" v referendume, vedj podpisali "vozjednannja". Izdevateljstvo na vyshshem urovnje!

A tvojo povedenie chistejshij macchiavellizm!

KK 2010-07-01 / 23:36:00
Rusyn - Ви так гарно були першим разом сьогодні вживали кирилецйою, у блозі Андрія Любка! А то знов бачу що лінка в тебе появилася (і так скоро!) і знов пишите польською латинецею! Покажи що ти ж тої самої працйовитої натури як той другий славний трудо любний 'русин' Іван Франко (вічний каменяр!). Будь ласка, тепер що ти появив що ти таки вмієш кирилицею писати, не будь лінивим!

??? 2010-07-01 / 22:13:00
V. Dovganich pravilno pise !

sorryперед Другою Світовою Угорщину в її етнічних кордонах (ба навіть більше) відновили, по суті, угорські фашистиA sorry abo nedovchenij pajacco, abo zh bezstidnij provokator ?I?

Василь Довганич 2010-07-01 / 18:36:00
Задницею ви, пане сорри, думаєте! І к тому ще перверзно думаєте, пане сорри тому, що туй фашисти мадярські не причом! Парижська мирна конференція і Тріянон були в роках 1019-1920 і о мадярських фашистах як Салоші ани не пахло. Суть в том, що як Гітлеровські фашисти (Гітлер, Муссоліні) в Мунхені в 1938 році поступали, так Сталін , Молотов і Фірлінгер поступали в 1945 році в Москві. Соборну Україну Федаки, сорри, галичани будуєте на гнилих фашистсько-більшовицьких основах. Ось і за це вам вільна Україна так "цвіте" з єдної кризи до другої кризи соборність розмагається.А Россіяни за те, що я пишу о тім, як Гітлеровський Мунхен = Сталінській Москві за договори "О Нас, Без Нас!" гроші неплатять, то вам Украйінські націонал-фанатики платять за примитивне калічення історичних фактів. Федака ніколи б не був професором УНЖУ, якщо б він бу справжній науковець який придержується фактів.

сорри 2010-07-01 / 17:37:00

Хибна і ущербна логіка: перед Другою Світовою Угорщину в її етнічних кордонах (ба навіть більше) відновили, по суті, угорські фашисти. Якби те об'єднання не було ліквідоване результатами Другої Світової, то невже для угорців воно було би "неправильним" і вони би мали добровільно від такого об'єднання відмовитися? А незалежна Словаччина нині завдячує, значною мірою, своїм існуванням проголошенню незалежної Словаччини в 1939-му. Знову ж таки - фашистами. Так що, тепер відмовлятися від незалежності?Мені байдуже, при кому відбулося возз'єднання: сталінізму нема, а Україна є. Чого би я не ма радіти?Василю, не знаєте думати - не трудіть напусто мозґи... :) Сказали би просто: я ненавиджу Україну. Бо дуже люблю мацкальські гроші. Ми би вас порозуміли і поспівчували :)

Василь Довганич з Виноградова 2010-07-01 / 16:10:00
"Написаний із глибоким знанням фактологічного матеріалу. Незаідеологізований, незаполітизований, незаангажований."Глибокі знання, а ани єдно слово о том, ош вшиткі меджінародни договоры СССР порушило с анексіёв Пудкарпаття (Пудкарпатська Русь/Карпатська Украина) с брутальным прикапчаням ("возєднанням") с Радянськов Українов.Най вичислю дакотрі:(1) Пудкарпатська Русь, як автономна часть Чехословаччини бола вызнана як меджінародный субєкт на Парижській мирнуй конференції - Тріанонським договором, котрий пудисали 65 держав світа. То значить, што в Москві при пудписані "Договору о Возєднани" Молотовом (за СССР) и Фірлінгером за Чехословакію мав там боти ай ПРЕДСТАВИТЕЛЬ "Пудкарпатської Русі/Карпатської України" и мав сийс представитель пудписати сийс договор. Августин Волошин товди бов в Москві, в НКВД тюрмі, и є вун (Волошин) герой за то, бо сийс Сталінський діктат "Віковічне Возєднання" не пудписав! И так, "Віковічне Возєднання" порушує Тріанонський меджінародный договор и повторив то беззаконна, котороє в Мунхені Адолф Гітлер и Беніто Муссоліні установили. Диіктат проти суверенної демократичної держави Чехословаччини, Діктат о Нас, Без Нас!!!

Сесе пан Федака дуже добре знає и мовчить о том, як вонюча фекалія в траві!(2) Окрем того, по законам меджінародного права є запрещено на терторії воєнных действий робити плебісціт! Коли бов "зязд" в кіні Перемога в Мукачові, Гітлеровськый Вермахт иштьи воёвав при Чопі. Мукачево боло територіёв воєнных действий и на том основанії пана міністра Немца, представытеля Чехословаччини, не пустило НКВД и СМЕРШ до Мукачева. А то бола товди територія Чехословаччини, а не СССР!!!(3) По яким меджінародным законам, окрем Сталінських законів, и од коли лем коммуністична партія вмісті с армійов и внутрішніми війсками организувуть голосовання и плебисциты? То лем во світі Федаків, комисарів и гетьманів! 660 "делегатів" до Мукачева выберала компартія Закарпаття с помощю НКВД (Мехлис и Тюльпанов учатствовали в организовани, обидва боли близькими сотрудниками Лаврентия Берии) и выбрани "представытелі" боли довезени до Мукачева на голосовання в кіно Перемога в Мукачові на грузовиках Красной армії и НКВД!(4) Федака не заангажованний, бо ёму ай Сталінізм є добрий кидь то робить Україну булшов. Сталінськый Голодомор є геноцид проты Украйинського народу, а Сталінска анексія з помощью НКВД и СМЕРШ є "Віковічне Возєднання"!Василь Довганич з Виноградова

Uberhoch Lyak 2010-06-30 / 21:46:00
Vozjednyaly, ja Königsberg z mamocskoj Rosziej

Микола ПАРАНИЧ, м.Іршава 2010-06-30 / 14:41:00
Цікавий матеріал. Написаний із глибоким знанням фактологічного матеріалу. Незаідеологізований, незаполітизований, незаангажований. Читабельний. Висновки аргументовані. Де б не читав публікації Сергія Федаки (чи на екрані монітора, чи в звичайній газеті) -- завжди як починаєш читати, то забуваєш про все. Далеко не кожний історик здатний так писати. Ми, закарпатці, ще гордитись будемо Сергієм Федакою.

Микола Паранич, м.Іршава.

KK 2010-06-29 / 23:40:00
Брайтон Бич - ти що жартуєш? Мабуть за велику дозу сонця сйогодні зхопив від моря??

Дiдо 2010-06-29 / 23:35:00
КК, я вас понимаю.., но фильм то, не мой.

Камуфляжник, в фильме твоих цимборив из США разоблачили по полной

Брайтон бич 2010-06-29 / 23:33:00
Антисемитские сволочи Камуфлайжник с хвостом сатаны и КК завыли бешено, как будто русины и евреи ответственны за гибель унитарной укр-наци державы президента Ющенко. Да, Украина разделена пополам плагодаря западенцем с укр-наци идеологией. Разкол проходит по границам исторической Ржечи Посполитей. Смотри:

Михайло Нічога, для УП

Зіткнення цивілізацій посеред України

http://www.pravda.com.ua/articles/2010/06/11/5126765/

Цивілізаційний вибір: продовження розмови

http://www.pravda.com.ua/articles/2010/06/18/5150234/

Діагноз: криза ідентичності http://www.pravda.com.ua/articles/2010/06/25/5166756/

И за этот разкол ответственны люди как Камуфляжник с хвостом сатаны и КК, которые выдумывают мифы о королях и князьях Галиции и проблемы не решают. И так имеете то, что имеете - маргинальное Украинское государство с политическими дураками и корупцией.

KK 2010-06-29 / 23:20:00
Ваші люди уже довго страждаються без Вашої опіки. Всі показнуки свідчуть що Ви тепер перемінили Вашу резиденцію на говерлю. 'Высоко сижу, далеко гляжу, всё вижу!' Мабуть щоби раз на завжді возз'єднали своїх бідних русняків в одну потужню групу!Камуфляжник:) 2010-06-29 / 23:05:00
Я, Князь Корятович, как в русской сказке "Машенька и медведи": "Высоко сижу, далеко гляжу, всё вижу!" :)Писать - не пишу, но обстановку контролируюю... :))

KK 2010-06-29 / 22:50:00
П. Дідо - Ваш фільм образує типичні російські імперіалистичні погляди, що разом з комунізмом уже давно знайшлися в смітнику історії. Якшо Ви по професії матиматиком, а не істориком то я би Вам порадив 'надо более внимательно относиться к историческим понятиям и терминам.'Камуфляжник - Привіт! А Ви звідки з'явилися? А я думав що Ви десь пропали у вітчизненому війні з русинами у Ню Йорку, на брайтон біч?? Скоро мабуть і з'явиться Dr. Honeydew Bunsenburner!

Камуфляжник:) 2010-06-29 / 22:38:00

Дидо, бывших "математиков", как известно, не бывает. Привет лубянковской alma mater... :))

Дiдо 2010-06-29 / 22:23:00
Я профессиональный управляющий, бывший математик, вот так..

НОВИНИ: Політика

14:25
/ 1
Запрацював додаток для контролю обсервації і самоізоляції: за відмову - штраф
12:49
/ 27
Депутати Свалявщини підписали листа про взяття на поруки депутата-"рекетира" Сацика
16:11
/ 11
На Виноградівщині голова райради може отримати повноваження "політично" звільняти директорів шкіл (ДОКУМЕНТ)
17:55
/ 48
Нардеп Лунченко ультимативно вимагає в Києві призначення "свого" голови Закарпатської ОДА
16:25
/ 11
Закарпаття понад усе: кому Будапешт доручить вести угорців на місцеві вибори
14:34
/ 3
Ринок дозволить українцю вільно приймати рішення – закарпатський нардеп Петьовка
14:12
/ 5
Зеленський і Орбан зустрінуться особисто попри пандемію - МЗС
23:11
/ 1
Ярослав Онищук: "Коли сніг зійшов, то перевали були буквально вкриті тілами…"
20:35
/ 15
Медведчук "наїхав" на закарпатських медиків, що не використовують його експрес-тести без сертифікатів (ДОКУМЕНТ)
02:09
/ 5
Офіційний Будапешт і його сателіти на Закарпатті не прокоментували вирок польским екстремістам за підпал офісу ТУКЗ в Ужгороді
01:41
/ 1
Громадян України в Угорщині "в цей особливий період" не будуть штрафувати за протерміновані документи – Сійярто
01:13
/ 2
Сійярто: "Є надія, що в рамках української адмінреформи створять район з центром у Берегові"
11:19
/ 6
Угорський президент позбавив громадянства 8-ох закарпатців
19:57
/ 16
Президент звільнив голову Воловецької РДА Рогову, що лобіювала ВЕС на Боржаві
17:31
/ 2
У Польщі засудили паліїв офісу Товариства угорської культури
01:45
/ 49
У Чомі на Берегівщині КМКС висадив 100 дубів ностальгії за Великою Угорщиною і втратою нею Закарпаття
00:04
/ 10
Ректор Закарпатського угорського інституту Ілдика Орос склала повноваження керівника вишу
19:48
/ 5
Закарпатський нардеп від "Слуги народу" Кривошєєв самоізолювався через контакт із хворим на короновірус нардепом
16:59
/ 9
В Ужгороді ветерани і добровольці попередили владу з приводу капітуляції
00:19
/ 11
У Берегові КМКС створив організацію для захисту фермерів-угорців в умовах земельної реформи
19:56
/ 8
Мер Берегова Бабяк орендує сам у себе елітний джип (ДОКУМЕНТ)
00:28
Спостерігачі ОБСЄ в ОДА з'ясовували ситуацію на Закарпатті
13:54
/ 9
Сійярто летить до Лаврова напередодні українсько-угорських переговорів щодо НАТО
05:07
/ 19
В Ужгороді Нацкорпус і ветерани палили фаєри під стінами ГУ НП
20:22
/ 5
У депутата з Широкого "засвітилися" акції мільярдних компаній (ДЕКЛАРАЦІЯ)
» Всі новини