На Ужгородщині відзвітували працівники культури

13 лютого в залі Ужгородського коледжу культури і мистецтв пройшла підсумкова нарада працівників культури Ужгородського району

На Ужгородщині відзвітували працівники культури

В рамках наради начальник відділу культури райдержадміністрації Леонтій Ленарт виголосив звіт  «Підсумки роботи установ культури Ужгородського району у 2012 році та завдання по подальшому вдосконаленню форм і методів культурно–дозвіллєвої роботи і зміцненню матеріально – технічного стану закладів культури на 2013 рік».

В обговоренні виступу взяли участь  директор РБК Л.Дубенко, методист І категорії районного організаційно-методичного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи О.Мешко, директор сільського будинку культури с. Худльово О.Ніколенко. 

У підсумку обговорення було прийнято рішення роботу відділу культури  Ужгородськоїирайдержадміністрації вважати задовільною.

 

ЗВІТ

про роботу відділу культури

Ужгородської районної державної адміністрації

за 2012 рік

Стабільний розвиток країни і розвиток культури – взаємопов’язані процеси. Тому на сучасному етапі одним із ключових факторів соціально-економічного зростання нашої держави повинна стати культура, фундаментом якої є народна, насамперед, сільська культура. 

2012 рік був для працівників культури  району  роком стабілізації  ситуації, реформ і набуття досвіду діяльності в умовах фінансової кризи .

Сфера діяльності  культури у 2012 році відчутно змінилася. Культура в районі, завдяки зусиллям працівників галузі, зберегла темпи розвитку, незважаючи на фінансові проблеми. Оскільки, відповідно до законодавства України, фінансове та матеріально-технічне забезпечення клубних закладів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, ефективність роботи клубів, особливо у сільській місцевості, суттєво залежить від всебічної  підтримки закладів культури органами місцевого  самоврядування.

Реалізацію державної політики в сфері культури в районі здійснюють 99 об’єктів культури а саме:

- 45 клубних закладів в тому числі:  1 районний будинок культури, 16 сільських будинків культури та 28 сільських клубів;

- централізована районна бібліотечна система, до складу якої входять 1 центральна районна бібліотека  та  43 бібліотек–філіалів;

- 16  народних самодіяльних колективів та 1 зразковий  дитячий хореографічний ансамбль;

-  4 дитячі школи мистецтв;

- 6 музеїв на громадських засадах та 1 народний музей, котрий має одну штатну одиницю.

Тимчасово законсервовані  (без скорочення мережі) будинки культури сіл  Павлово, Концово.

Всього в галузі культури та мистецтв району працює 205 чоловік, із них:

- керівників – 97,

- спеціалістів – 104,

- інших працівників – 4.

Минулого року робота відділу культури райдержадміністрації зосереджувалася на:

-  забезпеченні належних умов для діяльності існуючої мережі закладів;

- сприянні якомога повнішому задоволенню духовних, естетичних потреб населенню у всіх селах району;

- забезпеченні належних умов оплати праці для працівників культури.    

За підсумками 2012 фінансового року заборгованість із заробітної плати працівникам галузі культури відсутня.

Протягом 2012 року здійснювалися невідкладні заходи з вирішення першочергових завдань щодо збереження і розвитку інфраструктури закладів культури району, активного сприяння творчості аматорів народного мистецтва, зміцнення матеріально–технічної бази, поліпшення пам’ятко-охоронної діяльності, соціального захисту працівників культури району. Витрати на проведення районних масових заходів протягом року взагалі не були передбачені у місцевому бюджеті .

У зв’язку з цим приємно, що не залишаються байдужими до проблем сільських закладів культури  представники державної влади. Без високої культури не може бути високоцивілізованої, успішної нації – так вважає в.о. голови райдержадміністрації В.І. Ледіда. Висновки з його поїздок  по закладам культури були нами ретельно проаналізовані.  Більшість сільських голів розуміють важливість існування  та успішність роботи закладів культури, тому  знайшли можливість покращити їх стан. Це - голови  Середнянської селищної, Кам’яницької, Оноківської, В. Лазівської, Баранинської, Р.Комарівецької, Тарновецької, Холмецької, Сторожницької, Коритнянівської сільських рад. В цих селах проведені капітальні та поточні ремонти закладів культури.

Проведена відповідна організаційна та господарська робота, спрямована на підготовку закладів культури району до роботи в осінньо – зимовий період 2012 – 2013 років. Закуплено 224,90 куб. м  дров  –  на суму 23833,33гр      

Вагомий внесок у культурологічне життя району вносить районна бібліотечна система. З метою популяризації творчої спадщини відомих постатей літературознавців, фольклористів, педагогів, письменників в ЦРБ систематично проводились приурочені вечори, вечори – зустрічі, літературні вечори.

Бібліотечний фонд ЦРБС складає 350222, угорського фонду 59271 книг, обслужене населення 25642 чол. Завдяки Спілці угорських бібліотекарів в 7 бібліотеках–філіалах угорськомовних сіл району встановлено 16 комп’ютерів, принтери, ксерокси. У 2012  році центральна районна бібліотека та її 5 філіалів виграли грант „Бібліоміст”, внаслідок якого ЦРБ с. Тийглаш, бібліотеки-філіали в смт. Середнє, сіл Дубрівка,  В.Лази, Сторожниця, Коритняни разом одержали 15 комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням, принтери, ксерокси, веб-камери, Wi-Fi-роутери. Райдержадміністрація виступила гарантом їх підключення та оплати Інтернету.

Відділ комплектування та обробки літератури протягом звітного року проводив певну роботу по формуванню, збереженню та використанню бібліотечних ресурсів в районі. Всього за 2012 рік по району отримано 2579 примірників документів (2248 книг, 28 CD-дисків, 133 брошури, 170  журналів, 132 періодичні видання): з них  українською мовою – 1540, російською мовою – 80, угорською – 1028, словацькою – 61, англійською – 2.

В програму «ІРБІС» внесено 535 назв.

 

На виконання доручення обласної державної адміністрації  було проведено оптимізацію мережі де тимчасово припинена діяльність 6 бібліотек–філіалів (Петрівка, М.Геївці, В.Геївці, Р.Геївці, Тисаашвань, Гута). Згідно розроблених планів та дорожніх карт економія складає 34300 грн., вона направлена на забезпечення оплати комунальних послуг бібліотек.       

З метою забезпечення виконання прикінцевих положень Закону України «Про культуру» з  01 січня 2012 року переведені на повну ставку  бібліотекарі  Личко М. (с. Чертеж), Нанинець С. (с. Кам’яниця), Бобук О.     (с. В.Лази), Бобук І. (с. Підгорб), Угрин Л. (с. Невицьке), Лелекач В.Ю.        (с. Д.Поле), Козичко С.Ю. (с. В.Солотвино).

Працюючи над створенням позитивного іміджу бібліотек у суспільстві та намагаючись залучити  до них якомога більше  користувачів, бібліотекарі здійснювали  рекламу бібліотек, презентації книг та нових  послуг проекту „Сучасна бібліотека”.

Для забезпечення бібліотек району періодичними виданнями у 2012 році виділено 18 000 грн.

Одним з основних завдань відділу культури райдержадміністрації є перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників культури, а саме:

-                     належне кадрове забезпечення мережі клубних та бібліотечних закладів району, з них навчаються в Ужгородському коледжі культури і мистецтв 5 клубних працівників та 2 бібліотечних працівників здобувають вищу освіту;

-                     підвищення ефективності діяльності клубних та бібліотечних установ району, сприяння їхній  роботі в умовах ринкової економіки

Нові умови сьогодення, в яких працюють заклади культури та мистецтв району, потребують саме кваліфікованих фахівців. З метою підвищення кваліфікації клубних  працівників і пошуку нових форм роботи в РОМЦНТ і КОР проведено    семінарські заняття за темами згідно річного плану. Крім семінарів, проводилися семінари–практикуми, на які були залучені фахівці обласного організаційно–методичного центру культури, Ужгородського коледжу культури і мистецтв, викладачів   дитячих шкіл мистецтв нашого району, надавалися індивідуальні консультації з виїздом в установу з наданням методичної та практичної допомоги.

Заклади культури району були і залишаються базовими в розвитку самодіяльної творчості, організації дозвілля, а для більшості населених пунктів – єдиним центрами інформації і духовності.

При закладах культури району діють 385  клубних формувань, в яких – 4225 учасників, а також 14 дискотек. Вагомий внесок у збереження духовних надбань Ужгородського району, його потужного потенціалу вносять колективи художньої самодіяльності закладів культури: районного будинку культури, Середнянської,  Малодобронської, Коритнянівської, Тарновецької дитячих шкіл мистецтв, сільських будинків культури сіл Худльово, Р. Комарівці, Сторожниця, Тийглаш, Есень, Соловка, Тисаашвань, Кам’яниця, В.Добронь, П. Комарівці,  сільських клубів сіл М. Добронь, Оріховиця, Анталовці, Демечі, Оноківці, Чабанівка, Холмці, В.Лази  та ін.

Свою творчість в районі репрезентують 65 вокально–хорових колективів, 52 хореографічні колективи, 25 фольклорних та обрядових  ансамблів, 42 гуртки художнього читання, 45 драматичних колективів та                         85  любительських об’єднань і клубів за інтересами.

У 2012 році відзначав свою 25-у річницю народний чоловічий вокальний ансамбль «Бетяри» СБК с. Сторожниця (кер. Рябець С.М.),  15-у  річницю – народний вокальний дует «Рідна пісня» РБК (кер. Раховський С.В.), 5-річчя – народний чоловічий вокальний ансамбль «Карпатські голоси» сільського клубу с. Оноківці (кер. Черевко Й.В.), а 65-річчя – народний самодіяльний театр Р. Комарівського СБК (кер. Гурніш М.С.). 

У 2012 році  згідно рішення  колегії управління культури обласної державної адміністрації звання «народний» отримав вокальний ансамбль «Материнка» СБК с. Кам’яниця. Керівник зразкового хореографічного ансамблю «Потічок» цього будинку культури Л.М. Петрецька була удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України». Такого ж звання був удостоєний і керівник оркестру народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Дружба» РБК М.С. Петрушевський.

У 2012 році атестацію пройшли 4 народні колективи: народний вокальний ансамбль «Джерело» СБК с. Худльово, народний вокальний ансамбль «Зустріч»  с. Чабанівка, народний вокальний дует «Рідна пісня» РБК і зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Потічок» СБК                      с. Кам’яниця. За підтримки народного депутата України В.І.Ковача було проведено творчі концерти-звіти народних колективів «Рідна пісня» і «Рапсодія» РБК.

Народні  колективи: «Джерело» СБК с. Худльово, «Зустріч» с. Чабанівка, «Оріховчанка» с. Оріховиця, «Голоси Карпат» с. Оноківці, ”Цинторія”, „Рапсодія”, „Ужанка” РБК „Словенка” Середнянської дитячої школи мистецтв та інші колективи є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів, конкурсів. Дзвінкими народними закарпатськими піснями, проникливим виконанням ліричних пісень вони відомі на Закарпатті та у інших областях України куди їх запрошують.  Досвід кращих колективів району широко висвітлювався в засобах масової інформації,  поширювався на семінарах працівників культури.

У липні  2012 року в Ужгородському районі було проведено День обласного організаційно-методичного центру культури, у рамках якого було перевірено діяльність сільських закладів культури с. Нижнє Солотвино, Руські Комарівці та Холмці.

У ході огляду-конкурсу клубних установ активізувалася робота численних колективів народної творчості та любительських об’єднань; було привернуто увагу керівників до проблем галузі, визначення шляхів їхнього розв’язання; вирішувалися питання матеріально-технічного забезпечення клубних закладів та художніх колективів.

В Ужгородському районі проживають представники різних національностей, діють  5   громадських організацій національних меншин.

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про Програму забезпечення розвитку освіти, культури національних меншин області на 2011–2015 роки» відділом культури райдержадміністрації було заплановано та проведено заходи на допомогу розвитку словацьких, угорських, ромських  національних меншин. Розвиток співпраці, розширення та удосконалення зв’язків між закладами культури та мистецтв Ужгородського району та країн Карпатського Єврорегіону здійснюється постійно на основі договорів із зарубіжними партнерами Підкарпатського воєводства (Польща), Сату-Марського повіту (Румунія), Пряшівського і Кошицького самоврядних країв (Словаччина), Соболч-Сатмар-Березької області Гевеш (Угоршина) працівниками культури, які протягом року брали  участі в семінарах, тренінгах, конкурсах, фестивалях та інших масових заходах. В закладах культури району у рамках цих заходів проводились різні форми роботи: національні свята і фестивалі, конкурси, години спілкування, обмінні концерти. Найбільш змістовну роботу у відродженні історії та культури словаків та угорців проводила Середнянська, М. Добронська, Тарновецька, Коритнянівська дитячі школи мистецтв, СБК с. Есень (народний хореографічний ансамбль «Ритм»), СБК с. Тийглаш (директор СБК Ігнац М.З., вокальний ансамбль Ружа») ЦРБС, СБК с. Соловка, СБК с. Сторожниця клуби сіл М. Добронь, Анталовці та ін. Масові заходи були насичені яскравим національним колоритом, проводились тематичні та обрядові свята, фестивалі, вікторини, зустрічі і т.п.

В районі діють 17 клубних  закладів, 17 бібліотечних установ і             4 ДШМ, які обслуговують угорське та словацьке населення. При клубних установах діють 65  формувань, в них 750 учасників; з них 4 колективи носять звання «народний», а саме: народний вокально-хореографічний ансамбль „Словенка” Середнянської ДШМ (Симочко С.М., Хижун О.Б.), народний хореографічний ансамбль «Ритм» СБК с. Есень (Сабов Т.Т.), народний вокальний ансамбль «Ружа» СБК с. Тийглаш (Бернат Ф.С.) і народний чоловічий фольклорний ансамбль СБК с. Сторожниця „Бетяри” (Рябець С.М.). Колективи беруть участь у конкурсах,  фестивалях, а також їздять з обмінними концертами в Угорщину, Словаччину, Румунію, Сербію, Словенію. Нині в районі діють понад 10 двосторонніх договорів про культурне співробітництво з художніми колективами-сусідами з Угорщини, Словаччини, Сербії.

Постійно здійснюються заходи щодо участі в рамках Програми прикордонного співробітництва, художніми колективи СБК с. Есень, Соловка,  Тийглаш та РБК.

У звітному періоді, з метою забезпечення достатнього рівня задоволення потреб і інтересів населення, шляхом збереження і ефективного використання культурного надбання, збагачення культурного  капіталу і якості культурних послуг, розвитку ресурсної бази існуючої мережі культурних закладів в районі продовжуються реалізація районної регіональної Програми розвитку культури на 2011–2016 роки, Програми відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів на 2011–2016 роки, Програми охорони культурної спадщини, Програми забезпечення діяльності бібліотечних установ, Програми забезпечення розвитку  культури, традицій національних меншин району на 2011–2015 роки .

У районі стали традиційно проводитись фестивалі «Червона черешня» с. Пацканьово , «Осінь під Маковицею» с.Лінці, «Чабанівка-фест – Молода Ужгородщина» с. Чабанівка; проведено багато днів сіл.  На фестивалях були представлені виставки–ярмарки творів декоративно-вжиткового мистецтва. З захопленням гості та учасники фестивалю спостерігали за майстер-класами з ткацтва Йонаш Єлизавети з с. Соловка, вишивальниці Забруцької Ярослави з                    с. Гайдош  та Лелекач Ольги з с. Д. Поле, з кераміки заслуженого майстра народної творчості України Гіді Ендре з В.Доброні, з бісероплетіння  майстринями з Худльова, Сторожниці  та ін. Фестивалі та дні села проходили   на стадіонах  смт. Середнє,  сіл М.Добронь, Сторожниця, Худльово, Тарнівці. Велика робота проводиться по збереженню  культурної  спадщини.

У 2012 році закладами культури сіл   Худльово, Анталовці, Чабанівка, Р.Комарівці, Демечі  були заплановані та проведені обрядові заходи по циклам: «Скоро на помості запросимо три свята  в гості», «Нова радість стала», «Щедрику, ведрику», «Прийшла громовиця – зими половиця», «Де святишся веселишся, свята Йорданська водиця!», «Чесна Масляна», «Весняночко, паняночко!», «Писанки-мальованки», «В Україні дзвони дзвонять», «На Святого Василя»,  «Зелене Купало в річку впало»,  «Купальські вогні», «Петрів день», «Прийшов Спас – пішло літо від нас», «Свята мати, Покровонько», «Наш гість – Святий Миколай» та багато інших.

Окрім традиційних народних свят в закладах культури району пройшли інші цікаві заходи, які мали за мету відродження духовних уявлень українського народу. Це – свято   «Калина у звичаях України»,  вечір гумору «Українці жартують», виставки декоративно-прикладного мистецтва.

З метою збереження національних народних ремесел у СБК                        с. Худльово, Сторожниця, Коритняни, сільських клубах с. Соловка, Чабанівка, Д. Поле, Оноківці, Оріховиця, Гута В.Добронь  працюють клуби за інтересами «Вишиваночка», «Господарочка». Їх учасники можуть навчитися і продемонструвати іншим свої вишивки, бісероплетіння тощо.

Районним організаційно-методичним центром народної творчості і культурно-освітньої роботи організовано та проведено 597  районних виставок декоративно–прикладного мистецтва та образотворчого мистецтва. 96 майстрів народного мистецтва нашого району постійно презентують мистецтво нашого району на обласних, районних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах. Майстри району неодноразово експонувалися на численних виставках, фестивалях, ярмарках, збагачуючи нашу культуру  і духовність, примножуючи невичерпну скарбницю народних промислів нашого регіону.

Район  вже багато років тримає високі позиції по підготовці та вихованню цілої плеяди талановитих молодих людей. В районному будинку культури накопичено неабиякий досвід роботи з творчою молоддю та обдарованими дітьми (Дубенко Л.Б., Раховська Т.В.).

Справжнім центром духовного збагачення і формування підростаючого покоління є дитячі школи мистецтв, які є носієм мистецтв і духовності. Викладачі та учні беруть активну участь в культурному житті району. Плановий контингент учнів – 728; з них 114 – пільговики, що навчаються безкоштовно; це - діти з багатодітних, малозабезпечених родин, діти – круглі сироти, діти-інваліди, діти, які знаходяться під опікою, 75  учнів  платять за навчання 50 відсотків від повної оплати.

В школах працюють 108 штатних одиниць викладачів з вищою освітою. Випускники шкіл продовжують навчання в Ужгородському коледжі культури і мистецтв, Ужгородському державному музичному училищі ім. Д.Задора, Ужгородському коледжі мистецтв.

Педагогічні колективи ДШМ працюють над підвищенням якості викладання всіх учбових дисциплін, підвищенням ефективності виховної, позакласної та профорієнтаційної роботи з учнями та їх батьками в сучасних умовах.

Директори дитячих шкіл мистецтв протягом звітного періоду дотримувалися строків проведення методичних заходів, зазначених у планах організаційної та методичної роботи початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на 2011/2012 і на 2012/2013 навчальний рік.

Результати виступів учнів на академічних концертах, перевідних та випускних іспитах свідчать про дальше покращення якості знань учнів. Близько 40 % учнів закінчили навчальний рік з відмінними успіхами по всім дисциплінам. 

Колективи шкіл мистецтв брали активну участь у всіх заходах, які проводилися в районі, області та за кордоном. Зокрема, народний вокально-хореографічний ансамбль „Словенка” (керівник – С.М. Симочко, балетмейстер – О.Б. Хижун) брав участь у програмі міжнародного фестивалю „Словаки – словакам” (липень 2012 року, м. Спішска Нова Вес, Словакія);     ХІ Фашенгового плесу словаків Закарпаття, обласного фестивалю „Словенска веселіца–2012”, у програмі обласного фестивалю „Словенський бетлегем - 2012”,  та багатьох інших концертах і заходах.

Учні дитячих шкіл мистецтв району брали активну участь у обласних конкурсах індивідуальних виконавців та виконавських колективів, де були нагороджені грамотами та дипломами. Учениця відділу образотворчого мистецтва Середнянської ДШМ Ілько Ніколетта (викл. Курта-Стегун Л.Й.) стала переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого творчості Т.Г.Шевченка. У м. Канів їй було вручено диплом переможця та пам’ятний подарунок.       

На базі Середнянської дитячої школи мистецтв започатковано і проводиться щороку у травні місяці  обласний конкурс словацької народної пісні «Золотий соловей» та обласний конкурс читців–декламаторів художнього слова ім.  Івана Ірлявського «Моя весна».

Відділом культури державної адміністрації ведеться постійний контроль за недопущенням виселення культурно–мистецьких установ із займаних приміщень, відчуження майна і обмеження у функціонуванні вищезгаданих установ з боку місцевого самоврядування.

Основними завданнями на 2013 рік залишаються:

- проведення капітальних та поточних ремонтів в установах культури та дитячих школах мистецтв;                                     

- поновлення сценічних костюмів самодіяльним колективам району;

- модернізація систем  опалення закладів культури;

- реалізація Програми розвитку культури і мистецтв району на 2011/2015 роки;

- реалізація районної цільової Програми відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів на 2012 – 2016 роки;

- реалізація Програми розвитку бібліотек Ужгородського району на 2013 рік.

14 лютого 2013р.

Теги: культура

Коментарі

НОВИНИ: Культура

19:12
У четвер в Ужгороді представлять нові книжки закарпатських письменників зі США Петра Часто і Любові Дмитришин
15:11
У Музеї української культури в Свиднику відбудеться 70-е Свято русинсько-української культури
20:28
З понеділка в Ужгороді стає доступною нова туристична послуга – "Єдиний квиток" до трьох обласних музеїв
09:59
Доля президента
11:23
"We are the world": в Ужгороді відбудеться справжній sympho rock concert
15:34
В Ужгороді до 1 липня прийматимуть документи на здобуття міської премії імені Петра Скунця
19:13
У неділю в філармонії відбудеться концерт Олександра Садварія "Ми діти твої, Україно"
11:03
У Мукачеві можна переглянути пленерну виставку "Мукачівська весна 2024"
19:17
В Ужгороді в філармонії відбудеться концерт класичної музики "Музична палітра"
17:22
В Ужгороді оголосили короткий список VI Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея
11:34
В Ужгородському скансені відбулися день відкритих дверей та фестиваль "Веселковий передзвін"
22:58
У Косівській Поляні на Рахівщині попрощаються з Василем Бочкором, який майже рік вважався зниклим безвісти
11:19
/ 1
В Ужгороді презентували нову збірку художніх творів Івана Чендея "Птах у своєму гнізді"
05:53
Весна всупереч усьому
22:48
Як заримувати "Манчестер" і "Ліверпуль"
16:15
/ 1
Загадковий Іриней
13:37
В Ужгороді презентують художню книжку Івана Чендея "Птах у своєму гнізді"
11:07
Художник Василь Вовчок представив в Ужгороді персональну виставку з нагоди ювілею
14:27
Закарпатська філармонія запрошує на прем’єру вечора пам’яті Володимира Івасюка
00:39
Закарпатський народний хор представить в облмуздрамтеатрі неповторне етно-шоу "Дайме собі співаночку"
19:14
У День Європи на сцені облмуздрамтеатру кияни представлять балет "Сойчине крило"
18:11
/ 1
Андрій Любка написав книжку казок у "співавторстві" з 3-річною донькою
10:57
/ 1
В Ужгороді відкрито персональну виставку робіт художниці Нати Попової "Хранитель візерунка"
19:11
/ 9
В Ужгороді обговорюють проєкт спорудження на однойменній площі пам’ятника князю Федору Корятовичу
06:20
/ 1
Хустяни вразили
» Всі новини