Фонд держмайна здає закарпатську ДАІ в оренду по частинах

Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по Закарпатській області оголосило два конкурси на право укладання договору оренди державного майна. В обох випадках йдеться про площі в споруді, яку займає ВДАІ ГУМВС України в Закарпатській області.

Фонд держмайна здає закарпатську ДАІ в оренду по частинах

Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області оголошує конкурс на право укладання договору оренди державного майна

Назва об"єкта оренди та його місце знаходження: частина вбудованого приміщення під № 3 за планом І–го поверху адміністративної будівлі ВДАІ ГУМВС України в Закарпатській області,  площею 10,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. О. Кошового, 4.

Балансоутримувач: Відділ ДАІ Головного Управління МВС України в Закарпатській області.

Орган управління майном – Міністерство внутрішніх справ України.

Основні умови конкурсу:

 

 

Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області оголошує конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладання договору оренди державного майна

Назва об"єкта та місце знаходження: вбудоване приміщення площею 18,3 кв.м. (поз. № 34 за планом) третього поверху адміністративного будинку літери "А", розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. О. Кошового, 4.

Балансоутримувач: Відділ державної автомобільної інспекції Головного Управління МВС України в Закарпатській області.

Орган управління майном – Міністерство внутрішніх справ України.

Основні умови конкурсу:

- найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об"єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди  травень  –  2010 року, що становить 1290,13 грн.;

-  у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції;

- компенсація переможцем конкурсу витрат учасника конкурсу на здійснення незалежної оцінки об"єкта оренди, витрат на публікації оголошення про умови конкурсу та оголошення про результати конкурсу за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат) протягом 7 календарних днів після дати затвердження Орендодавцем результатів конкурсу;

 - компенсація переможцем конкурсу: фізичною або юридичною особою, з якою прийнято рішення про укладання Договору оренди,  яка відмовилась від підписання Договору оренди, витрат на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками ЗМІ та витрат на здійснення незалежної оцінки; 

- переможець конкурсу зобов"язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів після дати затвердження Орендодавцем результатів конкурсу;

 - протягом місяця після підписання Договору оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати;

 - ефективне використання орендованого Майно за цільовим призначенням: розміщення фінансової установи (комерційного банку);

-  своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату – щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем;

- продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством;

- право Орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об"єкта оренди;

- у разі потреби здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;

-  укладення договору страхування орендованого Майна;

- здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна, надання комунальних послуг Орендарю або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги;

- нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством;

- орендоване майно не може бути приватизованим та переданим в суборенду;

-  термін дії договору оренди до 01.01.2011 р.

Інші умови конкурсу відповідають умовам Типового договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 р. № 1329) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.07 р. за №98/14247.

Основним критерієм переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов"язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- документи, які визначені "Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності", затвердженого Наказом ФДМУ від 14.11.2005 р. №2975, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24;

- зобов"язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов"язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту договору оренди;

Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушена справа про банкрутство.

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб"єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб"єкта підприємницької діяльності.

Конкурсні пропозиції та інші матеріали учасників конкурсу надаються у конвертах з надписом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу.

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

Учасники конкурсу повідомляють про засоби зв"язку з ними.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс - за 7 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відбудеться через 20 календарних днів з дати публікації інформації в газеті "ФЕСТ", за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.

Контактний телефон : /031 2/ 612-150.

- найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об"єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди  червень  –  2010 року, що становить 761,18 грн.;

- у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції;

- компенсація переможцем конкурсу витрат учасника конкурсу на здійснення незалежної оцінки об"єкта оренди, витрат на публікації оголошення про умови конкурсу та оголошення про результати конкурсу за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат) протягом 7 календарних днів після дати затвердження Орендодавцем результатів конкурсу;

- компенсація переможцем конкурсу: фізичною або юридичною особою, з якою прийнято рішення про укладання Договору оренди,  яка відмовилась від підписання Договору оренди, витрат на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками ЗМІ та витрат на здійснення незалежної оцінки; 

- переможець конкурсу зобов"язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів після дати затвердження Орендодавцем результатів конкурсу;

- протягом місяця після підписання Договору оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати;

- своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату – щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем;

- продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством;

- право Орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об"єкта оренди;

- у разі потреби здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;

- укладення договору страхування орендованого Майна;

- здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна, надання комунальних послуг Орендарю або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги;

- нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством;

- ефективне використання орендованого Майно за цільовим призначенням: розміщення фінансової установи (комерційного банку);

- орендоване майно не може бути приватизованим та переданим в суборенду;

- термін дії договору оренди – до 01.01.2011 р.;

 - основним критерієм переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов"язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- документи, які визначені Наказом ФДМУ від 14.11.2005 р. №2975 "Про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди державного майна";

- зобов"язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції, які відображаються у проекті договору оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному печаткою надаються в окремому непрозорому конверті з надписом "На конкурс", запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом на зворотньому боці конверта;

- зобов"язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображається в проекті договору оренди);

- пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо – відображається в проекті договору оренди).

Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушена справа про банкрутство.

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб"єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб"єкта підприємницької діяльності.

 Конкурсні пропозиції та інші матеріали учасників конкурсу надаються у конвертах з надписом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу.

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені. Помарки та виправлення в них не допускаються.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс  - за 7  календарних днів до початку проведення конкурсу.

Учасники конкурсу повідомляють про засоби зв"язку з ними.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону  відбудеться через 20 календарних днів з дати публікації інформації в місцевій газеті "Фест", за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, тел. /031 2/ 61-21-50.

Закарпаття онлайн
13 липня 2010р.

Теги:

НОВИНИ: Соціо

18:06
У "ГЕСівській справі" по хустському Березову суд прийме рішення 6 серпня
15:27
/ 1
В Ужгороді підбили підсумки Днів енергії
15:14
В ужгородському скансені буде день Вишкова
14:59
В Ужгороді починають відновлення газопостачання у Новому районі
14:58
У Мукачеві перебуває делегація Сенату Чеської Республіки
14:52
/ 2
Закарпатська ОДА подала Перспективний план на розгляд облради
13:53
Питання вивезення твердих побутових відходів на Тячівщині обговорили на нараді
11:05
До 9 липня триватимуть на Закарпатті навчання українських вояків під керівництвом британських інструкторів
10:57
Закарпатцям під час обласної "гарячої лінії" нададуть консультації з питань захисту прав споживачів
10:09
У Мукачеві вже розпочали підготовку до вересневого пивного фестивалю
10:05
Театралізовані квест-екскурсії Ужгородом триватимуть до вересня, до участі зареєструвалися понад 200 дітей
09:46
Ужгород може отримати авіасполучення з чеським містом Карлові Вари
09:40
/ 2
Пацієнтам з Мукачева безкоштовно проводять операції на серці
09:22
Заходи до Дня Конституції стартують на Закарпатті вже сьогодні
09:20
20 молодих сімей отримали нові квартири у Минаї на Ужгородщині, зведені за програмою пільгового кредитування
09:01
Стан ужгородця, що постраждав в ДТП з Porsche, покращується, лікарі дають перші позитивні прогнози
03:56
/ 1
В Ужгороді та Мукачеві знову з'явилися велопатрулі
01:07
Ужгородці підписують петицію про скасування дозвільних документів на забудову площі біля драмтеатру
15:55
Ужгородську міську дитячу лікарню очолив Ігор Рошко
14:14
В Ужгороді з візитом перебуває делегація Сенату парламенту Чехії
13:51
До Дня молоді в Ужгороді влаштують "кольоровий" НOLI Festival
13:37
З 1 липня закарпатці дорожче платитимуть за оформлення "біометрики"
11:41
48 важкохворих мукачівців отримають 1,3 млн грн на лікування
11:21
Парад випускників пройде у Мукачеві 27 червня
11:09
Новий метеопост та лабораторії планують відкрити у закарпатському нацпарку "Синевир"
» Всі новини