Геккель, головний рятівник Дарвіна

(пітекантроп та його викопні «побратими»)

"Якщо факти суперечать моїй

теорії, то тим гірше для фактів".

Георг Гегель


Гегель просто пожартував. Зате не жартував Геккель! Якщо Гегель мав достатній інтелектуальний рівень, щоб ми не сприймали його твердження серйозно, то проблема «еволюціоністи і факти» – це не жарт. Деякі еволюціоністи можуть так оперувати з фактами, що їм (фактам) дійсно може бути «гірше». 

Розвиток нормальної науки, як правило, відбувається по такій схемі: спочатку іде накопичення фактів; лише потім на їх основі розробляється гіпотеза, яка не повинна їм суперечити. Якщо гіпотеза добре пояснює факти, то вона поступово розвивається у теорію, інакше – відкидається і шукається нова гіпотеза, як нове пояснення фактів. Якщо теорія має досить загальний характер, і підтверджується всіма фактами, то формулюється закон. Тобто, спочатку мають бути факти, а лише потім – теорія. У Дарвіна все навпаки: спочатку пропонується гіпотеза (яка чомусь зразу отримує статус теорії), а потім шукаються, часом гарячково, факти.

Кунафін Р.Ш. пише: «Требования к теории: это внутренняя непротиворечивость, соответствие данным (фактам), «проскопия», то есть возможность предсказать появление определенных новых данных, и способность теории объяснять хотя бы большинство уже имеющихся данных. Дарвинизм не отвечает ни одному из этих требований (хотя для лишения статуса теории достаточно и одного несоответствия)».

Дослідники нерідко звертають увагу на те, що Дарвін не мав спеціальної освіти. С.Головін пише: «как и подобается отцу-основателю нового вероучения, Дарвин получил фундаментальное религиозное образование в Колледже Церкви Христовой Кембриджского университета, куда поступил после неудавшейся двухгодичной попытки изучения медицины в университете Эдинбурга».

П. Павлюк також пише про освіту Дарвіна: «Этот молодой человек никогда не отличался какими-то способностями и, в принципе, не мог написать что-то подобное. Поучившись семь лет, он так и не окончил школу. Затем его отправили в Эдинбургский университет, чтобы он мог идти по стопам своего отца-врача. После двух лет учебы, ввиду неуспеваемости, отец забирает Чарльза из медицинского университета и отдает его в престижное богословское заведение «Колледж Христа» в Кембриджском университете. «Три года, проведенные мною в Кембридже, были в отношении академических занятий настолько же полностью затрачены впустую, как годы, проведенные в Эдинбурге и в школе», позднее искренне напишет о своем образовании Дарвин. То есть сам ученый признался в том, что, по сути, вообще не имел никакого систематического образования, не говоря уже про область его «фундаментальных» исследований!».

Я особисто ніколи не акцентую увагу на освіті людини (і Дарвіна теж), бо ще з студентських років запам’ятав ім’я Олівера Хевісайда, видатного англійського вченого, який розробив операційне числення, та багато іншого цінного, і при цьому не мав вищої освіти. (Правда, при цьому Хевісайд був допитливий, наполегливий, мав креативне мислення, постійно займався самоосвітою). Нас в першу чергу повинна цікавити істинність змісту тексту, тому не треба спекулювати на тому, ким був, або є автор. Я, як і інші мої однодумці, роблю акцент не на тому, ким був Дарвін, а на його вченні. (До речі, в попередніх коментарях до моєї статі один анонім критикує мене, бо я процитував (який жах!) теолога. Якщо цей анонім був би послідовним анти-теологом, то мав би відкинути дарвінізм, лише на тій основі, що його автором був теолог Дарвін! Це приклад подвійних стандартів).

Суть вчення Дарвіна С. Головін жартівливо формулює так: «Кто выживает – тот, кто наиболее приспособлен. Кто же наиболее приспособлен – да тот, кто выживает. Железная логика. В логике для подобных высказываний есть термин тавтология (от греческого tauto – тоже самое и logos - слово)». Це звичайне порочне коло, яке не завжди можна легко розпізнати.

На Галапагоських островах Дарвін побачив, що там при одних умовах проживання в’юрки мають масивні дзьоби, а при інших – довгі. Різні умови змінили зовнішність птахів, але всі вони залишались в’юрками. Це звичайна мікроеволюція, яку можна спостерігали на кожному кроці. Головін С. продовжує: «Но Дарвин самозабвенно верил в прогресс… Это была находка всей его жизни. Вскоре естественный отбор был провозглашен им движущим фактором образования не только подвидов, но и – почему бы и нет? – видов, родов, семейств, классов, царств. Главным же выводом было то, чего давно уже с восторгом предвкушения ждала «просвещенная» публика: Все возникло само по себе. Творение не имеет нужды в Творце». У загальній ейфорії лише вчені звернули увагу на «невеличку» хибу: вчення є, а жодного факту, який підтверджував би утворення нового виду, нема!

Одного разу біолог-викладач доступно пояснював мені, що теорія Дарвіна базується на екстраполяції  (його логіка: якщо мікроеволюція має місце, тоді на основі екстраполяції повинна існувати і макроеволюція). Він був здивований, що я не можу зрозуміти його логіку. Я пояснив йому, як я розумію екстраполяцію: «Плавець пропливає 50-метровий басейн за 2 хвилини. Після того, як він довідається, яка відстань між США і Англією, на основі простих обчислень може заявити, що Атлантичний океан він пропливе за вирахувану ним кількість годин (результат, отриманий для басейну, переніс на океан). Тим, хто йому не вірить, можна пояснити, що результат отримано на основі науки, методу екстраполяції». (Екстраполяцію можна розглядати, як метод прогнозування, в основі якого є перенесення результатів, отриманих в одній частині явища на іншу частину, для якої не проводилось спостереження. Студент-математик знає, що цей метод потрібно використовувати дуже обережно, інакше можеш стати посміховиськом).

Ейфорія ейфорією, але для підтвердження своєї теорії Дарвін не мав жодного факту!

Одна з проблем, пов’язаних з теорією Дарвіна, полягала в тому, що вже декілька років було відомо, що людина походить від мавпи, але антропологія, палеонтологія не могли представити жодної перехідної форми від мавпи до людини.

З теорії Дарвін випливало, що повинні існувати викопні рештки, так званні «перехідні форми», причому у великій кількості. Палеонтологія повинна була би поставляти їх тисячами, а може і мільйонами. Але не поставляє, і все!

Дарвін розумів серйозність цієї проблеми. У «Походженні видів» писав: «Кількість проміжних різновидів, що існували колись, повинна бути воістину величезною… Чому ж у такому разі кожна геологічна формація і кожен шар не переповнені такими проміжними ланками? Дійсно, геологія не відкриває нам такого безупинного ланцюга організації, і це, мабуть, найбільш очевидне і серйозне заперечення, що може бути зроблене проти моєї теорії».  Дарвін не зміг привести жодного ланцюга, який вів би від одного виду до іншого. Але він був оптимістом і вірив, що «перехідних форм» нема лише тому, що ще мало проведено розкопок. Палеонтологи кажуть, що на сьогодні вже «перерита вся Земля», і не можна жалітись на малу кількість знайдених викопних решток, але, як не було «перехідних форм» у часи Дарвіна, так їх нема і сьогодні. Правда, були невдалі спроби запропонувати «еволюцію» коней, та птахів як нащадків археоптерикса (Archaeopteryx lithographica).    

 

Але відсутність фактів, аргументів – не проблема, їх можна створити «своїми руками», якщо дуже хочеться! Лише потрібно знайти людину, яка має відмінну уяву і не має сорому. І така людина знайшлась. Першим «рятівником» репутації Дарвіна був Ернест Геккель, молодий зоолог університету Ієни. Матеріалів про діяльність Геккеля багато. С. Головін про нього розкаже краще за мене (наводимо дещо скорочено):

«Геккель создает портретную галерею предков человека. При этом восторженные потомки узнали не только как выглядела их древняя родня, но и как она называлась. Главные герои этой истории носили имена питекантроп (обезьяночеловек) и эоантроп (ранний человек или человек зари).

К сожалению, изображением последнего мы не располагаем, поскольку эоантроп был запечатлен верхом на эогипусе (ранней лошади), в связи с чем был поднят на смех, поскольку эогипус должен был существовать на несколько миллионов лет раньше человеческих предков, а потому Геккель счел за благо больше не публиковать этой картинки. Питекантроп же начал свое триумфальное шествие по страницам книг и журналов, причем не один, а вместе со своим семейством: женой и младенцем – именно так изобразили его Геккель и художник Гебриел Макс…

Дабы заткнуть явно зияющую в трудах Дарвина дыру между живым и неживым миром, Геккель создает целую повесть в картинках о никогда не существовавшего и никем не виданного монерона (он же – Protomyxa aurantica, он же – Protamoeba primitivia, звучит весьма наукообразно, не так ли?) – «ожившего» сгустка протоплазмы.

Но придумывание новых существ не было пределом творческих возможностей Геккеля, и он пошел дальше, став сочинять новые законы природы.

Основной изобретенный Геккелем закон был назван им биогенетическим законом, или законом эмбриональной рекапитуляции… Каждый организм за период эмбрионального развития повторяет все стадии, которые его вид должен был пройти в ходе эволюционного развития… Каждый новый человек начинает свое существование с одной клетки, затем становится беспозвоночным, затем – рыбкой, затем – собачкой, и лишь потом достигает стадии человека. Дарвин сразу же объявил биогенетический «закон» главным (поскольку – единственным) доказательством его теории. (виділено нами. Й.Г.)

Геккель никогда не занимался эмбриологией, но легко обнаружил на изображении человеческого эмбриона как рыбьи жабры, так и собачий хвост, причем одновременно. При втором взгляде все оказалось не столь очевидным, а человеческий и собачий эмбрионы обнаруживали больше различий, чем сходств. Но тут опять пришли на выручку его художественные способности. Отбросив не устраивавшие его картинки из научных монографий, он тут же нарисовал свои собственные, каковыми и снабдил вышедшую в 1868 году книгу «Естественная история творения».

В среде специалистов публикация вызвала шквал хохота и возмущения. Геккелю, как жителю Иены (родины точных оптических приборов) предлагалось компенсировать проблемы со зрением при помощи изделий, выпускаемых в его городе, дабы убедиться, что никакого хвоста у человеческого эмбриона нет… Сама мысль, что эмбрион получает кислород при помощи жабр из околоплодной жидкости, могла быть только совместным порождением безудержной фантазии и полной неграмотности…

Ряд ученых впрямую обвинили Геккеля в подлоге иллюстраций, и «законодатель» был вынужден официально признаться, что несколько подретушировал картинки, потому что все так делают (!). Ученый совет университета Иены официально признал идею Геккеля несостоятельной, а самого автора виновным в научном мошенничестве, и тот был вынужден уйти в отставку.

Позже Геккель изобрел еще один «закон» – закон педоморфоза, глясящий …(нас не цікавить, про що цей закон). Идея даже не обсуждалась. Председатель антропологического общества, основатель патологической анатомии Рудольф Вирхов (варто запам’ятати це ім’я. Вірхов ще багато «крові попсує» дарвіністам, шукачам мавполюдини. Але це буде пізніше. – Й.Г.), читавший Геккелю лекции в университете, публично признался, что никогда не питал иллюзий по поводу умственных способностей своего ученика…

Хотя уже прошло сто лет с тех пор, как теория рекапитуляции признана научной ложью, портреты Геккелевских эмбриончиков продолжают кочевать из одного школьного учебника в другой».

Мені не відомо, як зреагував Дарвін на втрату свого головного (єдиного) аргументу, але це не так і важливо.

Незважаючи на повне фіаско, еволюціоністи ще довгі десятиліття не могли відмовитись від такого важливого «доказу», як біогенетичний закон Геккеля.
Для остаточного висновку ще були потрібні широкомасштабні дослідження групи англійського ембріолога Майкла Річардсона. Ця група у 1995-му році ґрунтовно довела факт фальсифікації. Висновок Річардсона: «Ці знамениті зображення неточні і дають помилкове уявлення про ембріональний розвиток… Наше дослідження серйозно підриває достовірність малюнків Геккеля». У 1997-му році це остаточно підтвердила і міжнародна група експертів. У інтерв’ю журналу Science М.Річардсон заявив прямо: «Здається, це шахрайство стане одним з найскандальніших у біології».
На цьому можна було б поставити крапку, якби не пітекантроп, який існував лише в уяві Геккеля та на папері. Його вирішив знайти молодий голландський лікар Ежен Дюбуа, який після того, як прослухав лекції самого Геккеля, вирішив, що десь лежить і чекає його пітекантроп. Ніхто не розумів, чому він вирішив шукати пітекантропа саме в Індонезії, не маючи ніякої попередньої інформації.  Після дворічних розкопок в 1893 році Дюбуа послав телеграму, в якій було повідомлення про те, що знайдена «відсутня ланка»: Pithecanthropus Erectus, мавполюдина прямоходяча. Геккель привітав Дюбуа зі знахідкою. У 1895 році Дюбуа повернувся в Європу, привіз 15 ящиків кісток, але для огляду виставив лише їх невелику частину. Р.Вірхов, найбільший авторитет по порівняльній та патологічній анатомії, зробив висновок: «Це – тварина. Скоріше за все – гігантський гібон…» Далі деталі цієї історії неважливі. Перед своєю смертю Дюбуа зізнався, що знайдена ним черепна кришка належала великому гібону.

У XX сторіччі продовжувався пошук «відсутніх, неіснуючих ланок». Це не менш захоплююча історія. Але досвідчений читач, думаю, вже знайомий з сценарієм –  пошуки, тріумф, шум на весь світ, спростовування, результату знову нема, і знову пошуки нового «дорогого пращура»…

Нагадаю коротко дві характерні історії пошуку.

1). Eoanthropus dawsoni (Пілтдаунська людина). У 1912-1913 роках недалеко від Пілтдауна (Англія) Ч.Доусон – місцевий нотар, А. Вудворд – археолог з Британського Музею, та П. де Шарден – католицький монах, спочатку знайшли череп і половину щелепи. На засіданні Геологічного товариства його члени заявили, що знахідка цікава, дали йому ім’я Eoanthropus dawsoni, але ще не вистачає ікла. В перший же день продовження розкопок ікло було знайдено. Вік Eoanthropus dawson-а  був визначений у 500 000 років. Почалася тріумфальна хода нашого пращура! Художникам, скульпторам, журналістам  і, звичайно, вченим, як всесвітньо відомим, так і початківцям, знайшлось, що робити. Особливо пощастило вченим-початківцям – ними було написано біля 500 дисертацій про Eoanthropus dawson.  Можна було довідатись, що їв наш пращур, який мав вигляд. Вчені про нього знали буквально все, а музеї ледь витримували натовпи допитливих нащадків Eoanthropus dawson. У 30-их роках соромно було не вірити, що нашим пращуром є мавпа… Кінець цієї тріумфальної історії прозаїчний, навіть трагікомічний – у 1953 році еволюціоністи не угледіли і наш пращур попав у руки «невірних», які за допомогою аналізу на фториди довели, що Eoanthropus dawson підробка. Виявилось, що черепу – 5000 років, а щелепи – не  «викопні решки», вони пролежали в землі лише один рік, але були вдало пофарбовані, не кажучи про ікло, це цілий витвір стоматологічного  мистецтва! Винних у підробці, звичайно, не знайшли. Багатьом стало зрозуміло, що таку підробку могли зробити лише висококваліфіковані спеціалісти і тінь підозри впала на Британський Музей. Але авторів підробки так і не знайшли. Такий спосіб наукової роботи еволюціоністів можна назвати «еволюція за будь-яку ціну». Але все-таки вони молодці, не розгубилися! У музеях, не міняючи експонати, відкрили експозицію «Викриття містифікації», де розповідалось про великі досягнення науки, яка викрила фальшивку!

2). Hesperopithtcus Garoldcooki (Гесперопитек Гарольдкуковий, більш відомий, як  Людина з Небраски).

У 1922 році у штаті Небраска (США) було знайдено простий зуб, який показали директору музею Г.Осборну. Він цілком «логічно» вирішив – раз цей зуб не належить людині, і не належить мавпі, значить він (о, залізна логіка) належить мавполюдині!  Знову тріумф, правда, не такий могутній, як в зв’язку з Eoanthropus dawson-а, бо «життя» Гесперопітека виявилось недовговічним. Після того, як у 1927 році продовжились пошуки (Г.Осборн отримав на це солідне фінансування), був знайдений скелет «власника» зуба – Гесперопітек виявився дикою свинею, яка майже всюди вимерла. Її інколи можна побачити лише у лісах Парагваю. Еволюціоністи воістину «чудотворці» – з одного зуба здатні зробити що завгодно!

14 січня 2013р.

Теги: еволюція, Дарвін

Коментарі

Степан Рішко 2013-02-26 / 17:07:26
http://antropogenez.ru/review/560/
«Безусловно, подвергать сомнению можно и нужно любую теорию, иначе развитие науки просто остановится. Однако реализация этого «можно» имеет смысл лишь при соблюдении нескольких «нельзя»:

Нельзя не знать «матчасть», т.е. быть невеждой в той области науки, где ты вознамерился сказать новое слово. Нельзя извращать факты, «высасывать» их из пальца, т.е., попросту говоря, лгать. Нельзя приписывать цитируемым авторам то, чего в их работах нет».

Л.Б.Вишняцкий.

Ігор Баран 2013-01-20 / 19:20:07
ага, і віруса

istvami 2013-01-20 / 15:58:36
big grinder!
Вирус это не организм, а примитивный биообьект-паразит который способен к репликации только в клетках хозяина и постоянно находится под селективным давлением хозяина. Поэтому только мутантные формы выживают, но он остется вирусом. Это пример микроэволюции которую никто не отрицает.
Организм животного или человека - это совсем другое. Селективное давление ничтжное по сравнению с вирусом и количество приобретенных мутаций мизерное. Так к-во мутаций к концу жизни сред. человека равно примерно одной дюжине! Теоретчески для воникновения нового вида у исходного организма необхоодимо одновременное(!) возникновение эмбриона и рождение потомка несущего много сотен или тысячи мутаций!
Так-что советую воздержаться от голословных утверждений. И не забывать - скромность украшает человека.

big grinder 2013-01-20 / 12:01:19
Простой пример - посмотрите как развиваются каждый год вирусы. мутируют как только можно. Неужели это так сложно принять, что организмы изменяются и очень сильно. приспосабливаются

чужинець 2013-01-20 / 02:53:38
словянине! Ваші проблеми сексуального та юдофобського характеру не мають ніякого відношення ні до вищевказаного матеріалу в блозі, ні до коментарів до нього. Тихо лікуйтесь - ніхто вам не завадить!

Слов’янин 2013-01-20 / 01:20:24
Як на мене, більш розумно і чітко з даного питання висловлюється Володимир Авдєєв (рекомендую пану Йожефу). Його дослідження - це майже таблиця множення, яка так не подобається певній категорії.
На даному сайті вже давно пасуться люди не зрозумілої національності та сексуальної орієнтації (Андрей, Чужинець, Сашко тощо), яких виводить з рівноваги простий медичний термін "дегенерація". І якого х...ра вони хочуть від Слов"янина?

Сашко 2013-01-19 / 13:44:34
Big grinderу ті Антону Бурлаці
Виведення на чисту воду шарлатанів справа хороша, але не забувайте що ви на українському а тому й україномовному ресурсі!

Онотолей 2013-01-19 / 13:30:43
Мне кажется проблема намного глубже, и лежит в области психологии (психиатрии) - раздутое человеческое Эго не может смирится с фактом того - что человек всего лишь один из миллионов видов, которые возникали и исчезали на протяжении миллионов лет. Именно по-этому оно ставит человека в центр всех событий на Земле, создает разные абстракции типа "Бога" - что бы придать себе статус исключительности.

Антон Бурлак 2013-01-19 / 12:11:20
big grinder: Полностью с Вами согласен. Слишком много актов творения потребуется, чтобы возобновить количество видов после тех, скажем так, катаклизмов и вымираний (За последние 500 миллионов лет было по крайней мере пять массовых вымираний), что случились на Земле. А теория эволюции четко описывает механизмы, почему не нужно никаких актов творения, чтобы воссоздать флору и фауну даже после серьезных катастрофических для жизни ивентов. Про возникновение жизни я заведомо здесь ничего не говорю. Это тема совсем особая.
Тут же хотелось бы заметить, что тот же креационизм, который пытается себя позиционировать с научной точки зрения - никогда не был научным. Фактически 99% статей креационистов связанны с религиозной стороной вопроса. Нужно найти доказательства, что Бог существует. И интересно, что автор тоже в одной из своих статей пытается доказать, что если эволюция не верна, то значит все сделал - бог. Это типичный посыл к Argumentum ad ignorantiam (аргумент к незнанию, невежеству). Так было во все времена - если мы не знаем отчего произошло некое событие, то оп - это бог! В принципе весь посыл всех статей профессора автора - это попытка доказать существование бога на основе жалких попыток опровергнуть ТЭ. Выглядит это, мягко выражаясь, ненаучно. Непонятно, чем реально существующая эволюция может помешать личным верованиям.

big grinder 2013-01-19 / 11:52:15
В том то вся и проблема что автор не имеет к биологии никакого отношения.Это как тот удачный пример про хирурга и стоматолога. На Земле 10 миллионов живых организмов, по версии автора и остальных приверженцев чудес, все они возникли за 1 секунду и спонтанно? Как насчёт остальных многих сотен тысяч живых организмов которые просто были стёрты с лица планеты катастрофами и климатическими условиями!? они тоже свалились с неба? Процесс образования клетки не так уж необычен как об этом говориться. Каждый вид который сейчас существует на планете может быть переходным.Просто об этого мы не увидим с вами, так как процесс этот очень длительный. Это не стационарная система

Лопух 2013-01-19 / 00:51:47
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!
Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, -
Земле - ей все едино: апатиты и навоз.

Антон Бурлак 2013-01-18 / 21:55:51
То Bret Hart: Мощные ресурсы в ссылках. Спасибо!

Андрей 2013-01-18 / 21:13:04
"Stanley Steven M., Swinton W.E., Сирин Игорь, Stanley Steven, Valentine James, Watson L., Wesson P., White E., а також Александра Хоменкова" - а чого тільки Steven 2 рази? Треба вже було всіх, "а також Хомячкова". Ну шоб додати вагомості "аргументам".

Bret Hart 2013-01-18 / 21:07:52
Тут розібрано більшість (якщо не всі) із приведених Автором цитат:
http://www.talkorigins.org/faqs/quotes/mine/contents.html

Цитати по авторам:
http://www.talkorigins.org/faqs/quotes/mine/author.html

Про цитату Паттерсона я вже нижче кидав статтю. Раджу глянути, адже на даному ресурсі цитати наведені В КОНТЕКСТІ. Легко пересвідчитись, що дані автори цитовані не зовсім коректно. Ресурс англомовний, але розібратись можна. Можливо варто краще перевіряти джерела?

P.S.:Тут ще є трохи по "цитуванню" Гоулда:
http://rationalwiki.org/wiki/Stephen_Jay_Gould#Quote-mining
http://do.znate.ru/docs/index-29895.html?page=56

Антон Бурлак 2013-01-18 / 20:44:55
То Автор:
Вам задали кучу вопросов. Но вы не хотите отвечать прямо ни на один. Закидываете псевдонаучную литературу, опять манипулируете цитатами. Давайте начнем с простого - как Вы отличаете виды? По какому критерию?

Антон Бурлак 2013-01-18 / 20:25:06
То Сашко: я надеялся, что наши креац-друзья сами догадаются про виды. Это же только человеческая классификация. До сегодня в биологии нет единой концепции вида. Их аж 7 штук.
То Креацианисты:
Как Вы отличаете виды? Тогда может мы хоть сможем показать Вам пример перехода одного вида в другой. Нету ответа. Каким критерием будем пользоваться для различия видов? И тишина... Только прошу Вас не надо просить примеров, как курица превращается в корову. Такого ТЭ не предсказывает и не показывает. Зато вот эволюция китообразных неплохо изучена. Некогда предок современного кита, "выйдя из воды" и пожив на суше, вернулся в воды океана. На протяжении всего периода, а это около 50 млн. лет, эти животные очень сильно изменились (это я про разные виды) - вначале "научились" довольно проворно бегать по земле, а потом настолько же проворно плавать в воде. Погуглите, не поленитесь, господа креационисты, если Вас действительно интересует истина.

Автор 2013-01-18 / 20:17:25
Пропоную прочитати про перехідні форми. Спочатку – Мишель Кремо, Ричард Томсон «Запрещенная археология».
Декілька думок:
Стефан Гоулд, палеонтолог з Гарварду: «Виняткова рідкість перехідних форм викопних
решток залишається свого роду «комерційною таємницею» палеонтології».

Девід Рауп, Польовий музей природної історії: «Пройшло майже 120 років після Дарвіна. За сей час наші знання про викопні рештки істотно розширились. Тепер ми маємо у своєму розпорядженні чверть мільйона зразків, але ситуація при цьому суттєво не змінилася. Фактичні дані щодо еволюції, на подив, уривчасті. Іронія нашого становища сьогодні полягає в тому, що зараз у нас менше прикладів еволюційного переходу, ніж їх було за часів Дарвіна».

Паттерсон К. (палеонтолог, Британський музей природничої історії). Після виходу книги Паттерсона, йому написав Luther D. Sanderland лист, і запитав, чому книга не містить ілюстрацій. Паттерсон К. відповів: „Я повністю згоден з Вашим зауваженням, що книга не містить ілюстрації еволюційних перехідних форм. Якби мені була б відома хоча би одна перехідна форма, тоді я обов’язково помістив її малюнок у книгу…”

Найлс Елдредж, Американський музей природничої історії: «Ми, палеонтологи, заявили, що історія розвитку життя підтримує наявний опис поступових адаптивних змін. Водночас знаємо, що це не так… Я виявив, що одного разу поставши, види виявляють тенденцію залишатися практично у незмінному стані. Види залишаються явно і незворушно стійкими стосовно змін. Звичайно – впродовж мільйонів років».

Bengtson Stefan, шведський палеонтолог, Uppsala University, The Institute of Palaeontology:
„Палеонтологи знамениті тим, що із купи роздроблених кісток збирають повні тварини, але найчастіше вони обманюють…”

Boucot Artur J., геолог, Університет Орегона: „Те, що викопні рештки не здатні дати „відсутні ланки”, доводить, що теорія еволюції безпорадна”.

Earl L. Core біолог, Університет Західної Вірджинії: „Ми нічого не знаємо про рослинні або тваринні філогенетичні історії, бо вони сховані у туманному минулому.”

Heribert-Nilsson Nils,відомий шведський ботанік, директор Інституту ботаніки (Лунд):
„На основі даних палеобіології навіть не можемо зробити карикатуру на еволюцію.”

Johanson Donald С., американський палеонтолог: „Горили, орангутанги та шимпанзе з’явились наче з порожнечі.Вчора ще їх не було – а сьогодні вже існують.”

А також раджу ознайомитись з думками еволюціоністів:
Ager Derek, Ayala Francisco José, Barnes Robert, Bird W. R., Bowler Peter J., Brouwer A., Chester A., Corner E. J., Czarnecki Mark, Fortey P. L., Futuyma D.J., George T.N., Gish Duane, Kay M., Colbert, E. H., Kemp Tom S., Kitts David B., Leach Edmund Ronald, Levington D.C., Moody Paul A., Newell N. D., Parker Gery, Ridley Mark, Simpson George G., Stanley Steven M., Swinton W.E., Сирин Игорь, Stanley Steven, Valentine James, Watson L., Wesson P., White E., а також Александра Хоменкова.

Сашко 2013-01-18 / 19:52:31
Корятовичу
Різниця між мікро і макроеволюцією тільки в масштабності проц есу! Саме поняття “вид“ не є завжди чітким.
Про спонтанність:) так це вже пан Головач нафантазував) .А так думаю природній ВІДБІР є протилежністю спонтанності.

Антон Бурлак 2013-01-18 / 19:47:44
Корятович: "Тобто, макроеволюція означає, що все живе (рослини, тварини і навітьлюдина) виникло спонтанно, випадковим чином з неорганічної матерії під дією мутацій та природного відбору."
Это предложение означает, что Вы совсем не понимаете механизмов эволюции. Ни макро-, ни микро-. Эволюция не занимается проблемой возникновения жизни из неживого. Эта ошибка уже несколько раз выскакивала в комментариях к этой статье у креационистов. Нико уже несколько раз подмечал это. Этой же ошибкой грешит и автор, смешивая все в кучу - и эволюцию и возникновение жизни. Читайте мат-часть.

Антон Бурлак 2013-01-18 / 19:38:59
2 Корятович: А як ви розрізняєте види?